Uw dagbehandeling met operatie

Uw dagbehandeling (met operatie)

Op de afgesproken dag en tijd komt u naar het ziekenhuis en gaat u naar de afgesproken afdeling. Controleer vooraf in uw bevestigingsbrief op welke locatie u wordt verwacht

Op de dag van opname is het belangrijk dat u zich houdt aan de afspraken rondom eten en drinken en medicijngebruik. 

Eten en drinken en medicijnen

Bij Voorbereiding Opname is met u afgesproken wat u niet of wel mag eten en drinken voor de operatie (dit heet 'nuchter' zijn). Het is belangrijk dat u zich precies aan deze instructies houdt. Dit is voor uw eigen veiligheid en om problemen te voorkomen. Als u deze instructies niet opvolgt kan de operatie niet doorgaan.

Ook is met u afgesproken welke medicijnen u wel of niet mag innemen voor de operatie. Het is belangrijk dat u zich goed houdt aan deze afspraken. De medicijnen die u mag innemen, kunt u innemen met een slokje water. Twijfelt u? Overleg dan met uw arts.

Verloop van uw dagbehandeling

Zodra u zich heeft gemeld op de afgesproken afdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Een familielid of naaste (liever geen jonge kinderen) is welkom om met u mee te komen. Om de rust en privacy van mede-patiënten te waarborgen, is het toegestaan dat er één persoon aanwezig is bij de opname. Deze persoon mag bij u blijven tijdens het opnamegesprek met de verpleegkundige. Als uw begeleider wil blijven wachten, dan kan dat in het restaurant of in de wachtkamer. U mag zelf uw contactpersoon bellen als u weer terug bent op de afdeling. De verpleegkundige vertelt u wanneer u bezoek mag ontvangen en/of wanneer u kunt worden opgehaald.

Naar huis (ontslag)

De volgende zaken zijn belangrijk om te weten rondom uw ontslag:

 • Voordat u naar huis gaat, krijgt u een ontslaggesprek met de verpleegkundige.
 • U krijgt leefregels voor na de operatie, advies voor eventuele klachten na de operatie en een telefoonnummer voor noodgevallen. Ook krijgt u een afspraak mee voor controle bij uw arts.
 • Uw arts brengt uw huisarts schriftelijk op de hoogte van het verloop van uw ziekenhuisopname.
 • Na een operatie, behandeling of onderzoek met verdoving/narcose mag u zelf niet rijden. Wij vragen u daarom om iemand te regelen voor het vervoer naar huis. De Centrale Receptie kan eventueel, op uw kosten, een taxi voor u bestellen.

Weer thuis

Hieronder vindt u belangrijke informatie voor als u weer thuis bent.

 • U mag de eerste nacht na de operatie niet alleen zijn. Zorg ervoor dat er iemand bij u is die u kan helpen in geval van nood of die u naar het ziekenhuis kan brengen als dat nodig is.
 • Na de operatie kunt u last hebben van misselijkheid, braken, keelpijn of heesheid. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Deze klachten gaan na 1 of 2 dagen vanzelf over.
 • Als u pijn heeft, kunt u een tablet of zetpil paracetamol nemen. U mag maximaal 4 x per dag 1000 mg paracetamol nemen. Dat betekent: maximaal 4 x 2 tabletten van 500 mg of 4 x 1 zetpil van 1000 mg.
 • Als uw arm plaatselijk verdoofd is, krijgt u van de verpleegkundige een mitella. U draagt deze zolang uw arm verdoofd is. De verdoving kan wel 24 uur duren.

Vragen na ontslag

Als er thuis vragen of problemen ontstaan, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw huisarts.

U kunt het ziekenhuis bellen in onderstaande gevallen:

 • Zijn er vragen omtrent uw operatie belt u dan binnen kantoortijden de poli van de specialist.
 • Bij overige vragen kunt u bellen met het algemene nummer van het ziekenhuis 088 320 30 00 en vragen naar de afdeling waar u was opgenomen.
 • Bij dringende vragen ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp via 088 320 33 00.
 • Bij vragen over uw medicijnen kunt u contact opnemen met de St. Antonius Apotheek via 088 320 73 50 (maandag t/m vrijdag 08.00 tot 18.00 uur, weekend 08.00 tot 16.30 uur).

Meer weten?

Bekijk dan deze overzichtspagina met alle belangrijke patiënteninformatie rondom uw Dagbehandeling.

Terug naar boven