Behandelaanbod Psychiatrie & Medische Psychologie

Aanvullende modules Psychiatrie & Medische Psychologie

Als onderdeel van de behandeling die u volgt op de afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie kunnen in overleg met uw behandelaar de volgende aanvullende therapieën gevolgd worden:

Individuele therapie

Individuele therapie (niet in een groep) afgestemd op uw specifieke probleem. Bijvoorbeeld individuele behandeling voor traumaverwerking of individuele begeleiding door een sociotherapeut of gespecialiseerd verpleegkundige.

Depressie en Gezondheid

Een psycho-educatieve groep waarin u zich bewust wordt van hoe stemmingsklachten, leefstijl en activiteitenniveau zich tot elkaar verhouden. Een eerste stap naar regie in herstel. Na afronding van deze groep hebt u meer zicht op wat op dit gebied uw aandachtspunten zijn.

Cognitieve therapie

Denken beïnvloedt hoe u zich voelt. In deze groep krijgt u meer zicht op denkgewoonten en gepieker, zodat u negatieve automatische gedachten, die uw stemming en spanningsniveau beïnvloeden de wereld uit leert helpen. U leert realistischer denken, wat uw stemming positief beïnvloedt.

Running groep

Onder begeleiding leert u om ondanks pijn, vermoeidheid of stemmingsklachten, weer in beweging komen in een tempo dat bij u past. Dit heeft positieve invloed op uw stemming en zelfvertrouwen.

Balansgroep

Een cognitief gedragstherapeutische groep met aandachtsgerichte technieken waaronder mindfulness. Gericht op bewust stilstaan bij u zelf, ruimte maken voor verbetering van emotieregulatie en ter voorkoming van overmatig streven en gepieker; een terugvalpreventieprogramma waarin u bewust wordt van gewoontepatronen en stil staat bij zelfzorg, in plaats van te leven in de waan van de dag.

Bekijk de informatie over de Balansgroep.

Pijngroep

Psycho-educatieve groep met cognitief gedragstherapeutische elementen gericht op ontspanning, vermindering van eisen aan uzelf en omgaan met pijngedrag en pijnbeleving. Een verfrissende kijk op hoe u hierin met uzelf en uw klachten leert omgaan.

Psychomotorische therapie (PMT)

Diverse behandelvormen waarbij met beweging, lichamelijke activiteit, of lichaamsgerichte oefeningen wordt gewerkt om u bewust te maken van vastgehouden spanningen en emoties. Steeds wordt gekeken naar wat u verlangt en nodig hebt om weer meer in balans en tot goede zelfzorg te komen. Het lichaam heeft u meer te vertellen dan u denkt.

PMT TRE groep

Focus op leren ontladen en zelf-reguleren om spanning te verminderen.

Beeldende therapie

Niet alles valt altijd in woorden te vatten. Met beeldende, creatieve werkvormen leert u op een andere wijze uw therapeutisch proces vormgeven, waarin emoties, omgaan met grenzen, zicht op uw behoeften gaandeweg meer in beeld komen.

Interactie Therapiegroep (ITG)

Een trainingsmodule waarin aan de hand van rollenspelen u kunt oefenen met sociale situaties waarin u uw vaardigheden verder kunt ontwikkelen. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor uzelf op te komen, of u krijgt meer zicht op hoe u met een andere insteek een situatie adequater kunt aangaan. Dit draagt bij tot meer assertiviteit en zelfvertrouwen.

Zelfbeeldmodule

Cognitief gedragstherapeutische groep waarbij gewerkt wordt aan het verbeteren van zelfbeeld,en versterking van eigenwaarde. Iedere week draagt bij aan nieuwe vaardigheden en inzichten in uw proces. U leert uw eigen kwaliteiten meer waarderen en hiermee tot bewuste keuzes komen in contact met uw omgeving.

Bekijk de informatie over de zelfbeeldmodule.

Persoonsgerichte dagbehandeling

Intensief psycho-dynamische groepspsychotherapie waarin gewerkt wordt aan autonomie ontwikkeling en verbetering van emotieregulatie. Ontwijkende, controlerende of perfectionistische patronen, staan vaak een vrije omgang met uzelf, uw ziekte, of belangrijke anderen, in de weg, waardoor dit steeds heeft geleid tot  het ontstaan van conflict, depressie, angst of schaamte, of verergering van lichamelijke klachten. U krijgt meer zicht op beperkende of vastzittende gedragspatronen, er ontstaat meer verbinding met uzelf waardoor u emotioneel meer aan leert gaan in contact met anderen. Dit leidt tot een betere regie en grenshantering in uw leven. Het risico op terugval in psychische klachten neemt hierdoor af. 

Bekijk de informatie over de persoonsgerichte dagbehandeling

Terug naar boven