Behandelaanbod bij combinatie van psychische klachten & ziekten

Medische Psychologie

Verwijzing naar Medische Psychologie gebeurt door de behandelend arts of verpleegkundig specialist in het ziekenhuis. Dit kan op basis van zijn/haar advies of op uw eigen verzoek.

Een psycholoog onderzoekt en behandelt mensen op het gebied waar gezondheid, gedrag en gedachten elkaar beïnvloeden. Ook als er emotionele problemen ontstaan als gevolg van een lichamelijke aandoening kunt u bij ons terecht. De psychologen werken hierbij nauw samen met andere afdelingen van het ziekenhuis. 

Waarmee kunnen wij u helpen?

  • Psychische klachten zoals somberheid of angst die samenhangen met het hebben van een medische aandoening, bijvoorbeeld diabetes, hartproblemen, kanker of een longaandoening.
  • Onbegrepen lichamelijke klachten, zoals hoofd- en buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak.
  • Symptomen die wijzen op een achteruitgang van denken, geheugen of concentratie.
  • Behandeling van een medisch trauma.
  • Advies voor psychologische behandeling buiten het ziekenhuis.

Wil je weten met welke klachten je gebruik kunt maken van Medische Psychologie en hoe je een doorverwijzing naar het ziekenhuis kunt regelen bekijk dan deze animatiefilm, gemaakt door de beroepsvereniging van Psychologen (NIP).

Voor problemen in de ontwikkeling bij kinderen, zoals emotionele of gedragsproblemen verwijzen wij u naar Kinder- en jeugdpsychologie.

Intakegesprek, onderzoek en/of  behandeling

Voor het stellen van een diagnose heeft de psycholoog met u een uitgebreid intakegesprek,  zo mogelijk is een van uw naasten erbij aanwezig. 

Het kan ook zijn dat u verwezen bent voor (neuro)psychologisch onderzoek. Hierdoor krijgt de psycholoog een beter beeld van uw sterke en minder sterke kanten. Dit onderzoek wordt gedaan door een psychologisch medewerker.

Als er een vraag of reden voor behandeling is, dan doet de psycholoog hiervoor een voorstel. In overleg met u rapporteert hij/zij aan uw arts, uw huisarts en eventueel anderen.

De behandeling is meestal kort, gericht op het aanpakken van het belangrijkste probleem.

Behandelaanbod

Behalve individuele behandeling (eventueel samen met de partner) met gesprekstherapie is ook groepsbehandeling mogelijk. Welke behandeling u krijgt, hangt af van uw situatie. We maken gebruik van verschillende behandeltechnieken en behandelmethoden, waaronder:

  • Psycho-educatie: uitleg over hoe uw klachten of ziekte en uw emoties elkaar kunnen beïnvloeden
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Oplossingsgerichte therapie
  • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing  (dit is een behandeling bij traumatische ervaringen)
  • Medicamenteuze behandeling
Terug naar boven