Behandelaanbod bij combinatie van psychische klachten & ziekten

Neuropsychiatrie

Verwijzing naar de polikliniek neuropsychiatrie gebeurt door uw huisarts, behandelend psychiater of de neuroloog. Soms wordt u door een arts en/of psychiater gezien, soms ook door een (neuro)psycholoog.

Op de polikliniek neuropsychiatrie wordt diagnostiek gedaan. Bijvoorbeeld als er een vermoeden is op een combinatie van psychische klachten en een neurologische aandoening. Of als u nog onbegrepen klachten van de cognitie heeft. Met ‘cognitie’ wordt het denken, onthouden, spreken, gedrag en/of de mentale flexibiliteit bedoeld. 

U kunt ook bij ons terecht met zogenaamde ‘neuropsychiatrische’ klachten. Er is dan sprake van een neurologische aandoening zoals de ziekte van Parkinson, een beginnende dementie of aanhoudende problemen na een herseninfarct en daarnaast ook van psychiatrische klachten, zoals angst of depressie.

Intakegesprek, onderzoek en behandeling

  • Als er nog geen duidelijke diagnose is gesteld zal er soms nog aanvullend onderzoek worden aangevraagd. Dit kan gaan om neuropsychologische testen, aanvullende vraaggesprekken of soms een scan of bloedonderzoek.
  • Afhankelijk van de bevindingen zal er een voorstel voor behandeling worden gedaan. Samen met u en uw belangrijke naasten zal hier een in worden gemaakt. 

Behandelaanbod

  • De behandeling kan bestaan uit psychotherapie, begeleidende gesprekken of medicatie. 
  • Soms is het beter om -in plaats van behandeling met medicatie of therapie- de omgeving beter te laten aansluiten op de klachten die u heeft. Wij kunnen dan meedenken over hulp aan huis, dagbesteding of we kunnen de huisarts adviseren in het inschakelen van een zorgnetwerk in uw eigen regio. 
Terug naar boven