Psychiatrie & Medische Psychologie

Kliniek Psychiatrie & Medische Psychologie

Een opname op onze afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie kan nodig zijn als begeleiding door bijvoorbeeld de huisarts, psycholoog of psychiater niet genoeg is en er tijdelijk een veilige, gestructureerde omgeving nodig is.

De kliniek bestaat uit 4 units:

Aanmelding

Aanmelding verloopt via de huisarts, een medisch specialist of een andere behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg.

Daarnaast is altijd telefonisch overleg mogelijk met de opnamecoördinator
van onze afdeling (T 088 320 44 91). Samen bekijken zij of en op welke manier een opname u kan helpen. Als de aanmelding rond is, wordt er met u een intake/opnamedatum en -tijd afgesproken.

Opnamegesprek

Op de opnamedag heeft u een gesprek met een afdelingsarts en een verpleegkundige. In dit gesprek verzamelen zij informatie over de aanleiding, klachten en problemen waarvoor u bent opgenomen. U krijgt informatie over de manier waarop de behandeling vorm krijgt. Na het gesprek wordt u naar uw kamer gebracht en krijgt u een rondleiding over de afdeling.

Behandelplan

Na het opnamegesprek stellen we een behandelplan op dat zowel door u als door ons wordt ondertekend. Hierin staan:

  • de voorlopige diagnose;
  • de doelen van de behandeling;
  • het te volgen therapieprogramma;
  • eventuele aanvullende individuele afspraken.

Bezoektijden

Wilt u een patiënt bezoeken? Dit kan tijdens onze bezoektijden.

Terug naar boven