Psychiatrie & Medische Psychologie

Psychiatrisch Consultatieve Dienst

De Psychiatrisch Consultatieve Dienst (PCD) van de afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie werkt voor en ondersteunt andere specialisten en verpleegkundige teams in het ziekenhuis. De PCD bestaat uit een psychiater, arts-assistent en een consultatief psychiatrisch verpleegkundige/verpleegkundig specialist.

Wanneer een patiënt die opgenomen is in ons ziekenhuis (op een andere afdeling dan Psychiatrie en Psychologie) naast een lichamelijke aandoening of klacht ook psychische problemen heeft of een vermoeden hierop, kan de behandelend specialist een consult aanvragen bij de Psychiatrisch Consultatieve Dienst. Dit kunnen voor patiënten al bekende psychische problemen zijn, maar het kan ook voorkomen dat een patiënt tijdens de opname psychische klachten ontwikkelt. De PCD biedt behandeladviezen, diagnostiek en consultatie.

Na ontslag

Nadat de patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen, kan de behandeling zo nodig poliklinisch (zonder opname) of klinisch (met opname) worden voortgezet.

Terug naar boven