Rookvrij ziekenhuis

Veelgestelde vragen en antwoorden over rookvrij ziekenhuis

Veelgestelde vragen en antwoorden over rookvrij ziekenhuis

Een rookvrij ziekenhuis betekent dat er in het ziekenhuis en op het ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Hieronder valt ook het roken van (soft)drugs, e-sigaretten en smeltsigaretten. Niemand rookt, er zijn geen asbakken of rookplekken, geen peuken en geen verkoop of afbeeldingen van rookwaren op het terrein.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft zich gecommitteerd aan rookvrije zorg vanuit het Nationale Preventieakkoord. Hierin is vastgelegd dat alle zorginstellingen per 2025 rookvrij moeten zijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis is een maatschappelijke onderneming en als zorginstelling hebben we een voorbeeldfunctie voor gezond gedrag. Een rookvrij ziekenhuis draagt bij aan de kwaliteit van leven van patiënten en zorgprofessionals, doordat het een verbetering is voor de gezondheid van patiënten en het vitaal houden van medewerkers.

Vanaf maandag 4 april is het St. Antonius geheel rookvrij. Roken in onze gebouwen en op de terreinen is dan niet meer toegestaan.

Ja, het rookvrij beleid geldt voor iedereen. Dit betekent voor alle zorgprofessionals, patiënten, bezoekers en leveranciers.

St. Antonius rookvrij geldt iedereen. Huurders op onze locaties volgen het beleid van het ziekenhuis.

Nee, een e-sigaret en een heat-not-burn is ook niet toegestaan.

Roken is de belangrijkste vermijdbare risicofactor voor ziekte en sterfte. In Nederland sterven meer mensen door roken dan door drank, drugs, misdaad en verkeer bij elkaar. Op dit moment zijn dat er 20.000 per jaar. Lees verder op https://www.ikstopnu.nl/motivatie/

Roken is niet meer toegestaan op het ziekenhuisterrein. U kunt nog buiten het ziekenhuisterrein roken. We vragen u daarbij rekening te houden met de buurtbewoners.

Het verminderen van tabaksgebruik in de openbare ruimte helpt om niet-roken de norm te maken. Zien roken doet roken, en dat willen we voorkomen. Het draagt niet bij aan het uitstralen van gezond gedrag. Daarnaast is meeroken schadelijk voor mensen die niet roken.

Iedereen die het rookvrij beleid niet naleeft, wordt hierop aangesproken. U wordt vriendelijk verzocht de sigaret te doven of buiten het terrein te roken.

De meeste mogelijkheden worden door vrijwel alle zorgverzekeraars 1x per jaar vergoed. Kijk voor meer informatie op www.ikstopnu.nl(externe link) of www.rookvrijookjij.nl(externe link)  

Wij vragen rokers om niet voor overlast in de buurt te zorgen. Op twee plekken aan de rand van onze terreinen zullen daarom sigarettendovers geplaatst worden om overlast voor omwonenden te voorkomen. Buurtbewoners worden geïnformeerd over dat het St. Antonius per 4 april volledig rookvrij is.  

Roken in de gebouwen van St. Antonius was al langer niet toegestaan. Door iedereen tijdig te informeren dat vanaf 4 april 2022 ook roken op de terreinen niet is toegestaan, hebben wij vertrouwen in een goede overgang. Uit onderzoek blijkt dat ook rokers begrip hebben voor een rookvrije zorgomgeving.

Is uw vraag over het rookvrij beleid van St. Antonius hierboven niet beantwoord? Stuur dan een e-mail naar rookvrij@antoniusziekenhuis.nl

Terug naar boven