Slaapgeneeskunde

Soorten slaapregistratie-onderzoeken

Om te onderzoeken wat de oorzaak is van een slaapstoornis, is na de intake met een specialist vaak een slaapregistratie-onderzoek nodig. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan een diagnose gesteld en behandelplan gemaakt worden. Hieronder vindt u een overzicht van de diverse soorten slaaponderzoeken.

Tegenwoordig wordt bij het St. Antonius ca. 95 procent van de slaaponderzoeken thuis gedaan, zodat de patiënt in zijn eigen vertrouwde omgeving kan slapen. Alleen onderzoeken waarbij ook videobeelden nodig zijn, omdat een patiënt ’s nachts bijzonder gedrag vertoont, worden nog in het ziekenhuis gedaan. Dit geldt ook voor patiënten die extra medische zorg nodig hebben.

We onderscheiden vier soorten slaaponderzoeken:

Polysomnografie (PSG) in het ziekenhuis

Patiënt in bed tijdens slaaponderzoek met verpleegkundige ernaast
Polysomnografie in het ziekenhuis

Bij dit onderzoek slapen patiënten een nachtje in het ziekenhuis,  waarbij onder meer elektroden op het hoofd aangebracht worden. Gedurende de nacht worden diverse lichaamsfuncties gemeten. Daarnaast wordt de hoeveelheid en de kwaliteit van de slaap beoordeeld. Ook vindt er een videoregistratie plaats. Dit is van belang bij patiënten die bijzonder gedrag tijdens de nacht vertonen, zoals slaapwandelen, krabben of slaan.
Meer over polysomnografie in het ziekenhuis 

Polysomnografie (PSG) thuis

Dit onderzoek wordt thuis gedaan. Het is hetzelfde onderzoek als hierboven, echter zonder videoregistratie De patiënt komt eerst naar het ziekenhuis voor het bevestigen van de meetapparatuur. Daarna kan hij/zij gewoon thuis slapen, terwijl de apparatuur de benodigde gegevens meet. De patiënt vult ook het ‘nachtboek’ in om de beleving van de slaap in beeld te brengen. De volgende dag komt de patiënt weer naar het ziekenhuis om de apparatuur te laten verwijderen
Meer over polysomnografie  thuis

Polygrafie (PG)

Verpleegkundige brengt apparatuur voor slaaponderzoek aan bij patiënt
Voorbereiding voor de polygrafie

Dit onderzoek wordt thuis gedaan. Bij een polygrafie (PG) worden meerdere lichaamsfuncties tijdens de slaap gemeten, zoals ademstops, snurken en/of zuurstofdalingen Het onderzoek wordt gedaan als de behandelaar vermoedt dat er sprake is van slaapapneu en/of snurken. De patiënt mag de apparatuur de volgende dag zelf verwijderen en naar het ziekenhuis (laten) brengen. 
Meer over polygrafie thuis

WatchPAT

Vrouw in bed met een Watchpat, een vorm van slaapregistratie-onderzoek
Patiënt met WatchPAT

Dit onderzoek wordt thuis gedaan. Bij dit onderzoek krijgt de patiënt een soort horloge, samen met een sensor aan de vinger en een plakker op de borst. Op deze manier worden meerdere lichaamsfuncties tijdens de slaap geregistreerd. Ook wordt de totale slaaptijd gemeten. De WatchPAT wordt ingezet wanneer de behandelaar het vermoeden heeft dat er sprake is van slaapapneu in combinatie met slapeloosheid. 
Meer over de WatchPAT

Diagnose

Na het analyseren van de resultaten van het onderzoek kan er meestal een diagnose gesteld worden. Veelvoorkomende slaapstoornissen die uit de slaaponderzoeken naar voren komen zijn:

  • Slaapapneu
  • Insomnie (problemen met inslapen of doorslapen)
  • Rusteloze benen (RLS)
  • Parasomnie (vreemde gedragingen in de slaap)
  • Narcolepsie (overmatige slaperigheid overdag)
  • Slaapwandelen
  • Snurken  

De meeste van deze aandoeningen zijn goed te behandelen. De afdeling Slaapgeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van patiënten met (complexe) slaapstoornissen. Jaarlijks behandelen wij zo’n 6.000 patiënten met uiteenlopende klachten. U bent dus bij onze in goede en ervaren handen.

Terug naar boven