Specialisme

Post IC zorg

Bij Geboortezorg behandelen wij ook baby’s die net van de Intensive Care afkomen (van bijvoorbeeld het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht). Het St. Antonius Ziekenhuis  beschikt al meer dan 10 jaar over een ‘Neonatale Post Intensive Care’, hierdoor kunnen wij hoog complexe zorg bieden.

Overplaatsing van NICU naar het St. Antonius Geboortezorg

Wanneer jullie baby niet langer intensieve zorg nodig heeft en de artsen het verantwoord vinden, zal jullie baby overgeplaatst worden naar een ziekenhuis in de buurt, zoals het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht.

Op onze locatie in Utrecht/Leidsche Rijn verblijven ouders samen met de baby in een neosuite (familiekamer) op de afdeling Geboortezorg. Moeder en baby worden samen in de eigen suite verzorgd. Er wordt van ouders verwacht dat zij gedurende de opname samen met de baby in de neosuite verblijven. De partner kan ook blijven slapen. Onze zorgprofessionals ondersteunen de jonge ouders zoveel mogelijk om hun baby zelf te verzorgen. Opname op deze locatie kan plaatsvinden indien de baby een post-menstruele leeftijd heeft van boven de 32 weken, een gewicht boven de 1200 gram én aan een aantal voorwaarden kan voldoen. Deze bespreken we met de huidige behandelaar. Overname vanuit een academisch centrum is mogelijk wanneer de nog te verwachten opnameduur ongeveer 1-3 weken is.

De behandelaren van het St. Antonius Ziekenhuis overleggen en beslissen samen met jullie huidige behandelaar op basis van zorgzwaarte en opnamecapaciteit op welke van de twee locaties wij jullie baby het beste kunnen behandelen. Op deze website vinden jullie meer informatie over o.a. onze gezinsgerichte zorg.

Team Geboortezorg heet jullie van harte welkom!