Specialisme

Familievertrouwenspersoon

Als een familielid of iemand in uw omgeving psychiatrische problemen heeft, kan dat heel belastend zijn. U maakt zich zorgen en hebt veel vragen. Over het ziektebeeld en de behandeling, of over de manier waarop u zelf met de problemen kunt omgaan. Misschien bent u niet tevreden over de behandeling of over de manier waarop u daarbij wordt betrokken.

Voor al deze zaken kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon luistert naar uw kant van het verhaal en geeft antwoord op uw vragen. Ook kan de familievertrouwenspersoon bemiddelen als u het niet eens bent met het behandelteam.

Familievertrouwenspersoon St. Antonius Ziekenhuis

De familievertrouwenspersoon in het St. Antonius Ziekenhuis is:

Peter Brakel
Mobiel: 06 25 32 26 05
Mailadres: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl 

De familievertrouwenspersoon is in dienst van de LSFVP en heeft een onafhankelijke positie. Meer informatie vindt u op de website van de LSFVP:  www.lsfvp.nl U kunt ook bellen met de advies- en hulplijn van de LSFVP via T 0900 33 32 222. Klik hier voor een folder van het LSFVP.

Bekijk het filmpje van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) om meer te weten over wat een familievertrouwenspersoon kan betekenen.