Subspecialismen en aandachtsgebieden

Gnathologie, functie en dysfunctie van het kauwstelsel (kaakgewrichten en kauwspieren), orofaciale pijn en tandheelkundige slaapgeneeskunde: het plaatsen van beugels die dienen om de effecten van osas (obstructief slaap apneu syndroom) tegen te gaan

Opleiding

  • Opleiding tot tandarts-gnatholoog: UMC Utrecht, afgerond: 2002
  • Opleiding tot tandarts: Universiteit van Amsterdam, afgerond: 1983

Talen

Nederlands