Subspecialismen en aandachtsgebieden

Gnathologie, functie en dysfunctie van het kauwstelsel (kaakgewrichten en kauwspieren), orofaciale pijn en tandheelkundige slaapgeneeskunde: het plaatsen van beugels die dienen om de effecten van osas (obstructief slaap apneu syndroom) tegen te gaan

Opleiding

  • Opleiding tot tandarts-gnatholoog: afgerond: 2005
  • Opleiding tot tandarts: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, afgerond: 1990

Talen

Nederlands