St. Antonius Patiëntenpanel

antonius-patientenpaneel

Voelt u zich betrokken bij ons ziekenhuis en wilt u graag meedenken over nieuwe ontwikkelingen? Dan nodigen wij u van harte uit om lid te worden van het St. Antonius Patiëntenpanel. Het panel bestaat uit bijna 2000 leden. Om de behoeften, wensen en ideeën van zoveel mogelijk patiënten te horen, zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden die graag willen participeren in het panel.

Als u lid bent van het panel dan wordt u een aantal keer per jaar benaderd of u wilt meedoen aan een online onderzoek, meedenken in een verdiepingssessie of meewerken aan een nieuw initiatief. Hieronder vindt u voorbeelden van onderzoek. Per keer kunt u besluiten of u wilt deelnemen of niet, want deelname is vrijblijvend. Ook krijgt u 2 keer per jaar een terugkoppeling van de resultaten van de verschillende onderzoeken en initiatieven. 

Wilt u zich aanmelden voor het St. Antonius Patiëntenpanel? 

Dat kan heel eenvoudig door een e-mail te sturen naar onderzoek@antoniusziekenhuis.nl onder vermelding van patiëntenpanel bij 'onderwerp'. In het e-mailbericht hoeft u alleen uw e-mailadres, waarmee u wilt deelnemen in het panel, uw naam en geslacht, te vermelden. Vervolgens krijgt u via dit e-mailadres een uitnodiging voor deelname aan de eerste vragenlijst.  

Heeft u vragen over het St. Antonius Patiëntenpanel? 

U kunt uw vraag stellen via onderzoek@antoniusziekenhuis.nl


Voorbeelden van panelonderzoek 

 • Co-creatiesessie over verbeteren van de borstkankerzorg 
 • Online vragenlijst over behoeftes en mogelijkheden nieuwe website 
 • Co-creatie sessie om de nieuwe website te ontwerpen
 • Co-creatie sessie om het ziekenhuis in te richten
 • Online vragenlijst over wensen t.a.v. nieuwe Elektronische Patiënten Dossier (EPD)
 • Denktanksessie over de functionaliteiten in het nieuwe EPD 
 • Co-creatiesessie voor inrichting nieuwe centrum voor geboortezorg
 • Beoordelen toegankelijkheid van het ziekenhuis voor keurmerk
 • Adviseren over nieuwe Patiënt Informatie Map (PIM)  
 • Online beoordelen van de aantrekkelijkheid en duidelijkheid van onze communicatie(middelen)
 • Uw ervaringsverhaal delen in onze communicatiemiddelen 
 • Deelnemen aan een fotoshoot of instructiefilmpje

De resultaten uit het patiëntenpanel worden gedeeld met de Cliëntenraad. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van ons ziekenhuis en adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor een grote groep patiënten van belang zijn.