Utrecht als centrale locatie in de toekomst

Veelgestelde vragen en antwoorden over de locatiekeuze

Onze zorg in de toekomst

Vanaf 2035 is het ziekenhuis in Utrecht de locatie waar het grootste deel van de zorg gegeven wordt. Het ziekenhuis in Nieuwegein blijft dus niet op deze manier bestaan. Welke zorg we op welke manier gaan bieden? Dat gaan we samen met andere zorgpartijen, patiënten en inwoners uitwerken.

Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Heb je andere vragen of ideeën? Laat het ons weten. Stuur een mail naar toekomst@antoniusziekenhuis.nl.

Locatiekeuze

Omdat ons ziekenhuis in Nieuwegein bijna 40 jaar oud is. Het is kostbaar om het gebouw duurzaam te maken en er is veel onderhoud nodig. Het zou over 10 jaar helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden. Omdat bouwprojecten veel kosten en lang duren, moeten we nu al beslissen wat we met onze locaties in de toekomst gaan doen.

Eén locatie biedt een aantal voordelen. Het samenbrengen van alle kennis op één plek zorgt voor goed lopende zorgprocessen. Bovendien zijn met één locatie minder verplaatsingen nodig van materiaal, zorgprofessionals en patiënten. Beide komen de kwaliteit van zorg ten goede.

Omdat we rekening moeten houden met een blijvend tekort aan zorgpersoneel heeft één locatie ook voordelen. Er kunnen meer patiënten geholpen worden omdat we op één locatie operaties en behandelingen beter (efficiënter) kunnen inplannen en er geen dubbele bezetting nodig is.
Verder kost één gebouw minder onderhoud en beheer en hoeven we dure medische apparaten niet dubbel aan te schaffen.

Ons ziekenhuis in Utrecht is gebouwd in 2013 en dus vrij nieuw. Het ziekenhuis in Nieuwegein is veel ouder, uit 1982, en daardoor zijn de kosten hoog om het gebouw te onderhouden en duurzaam te maken. Het gebouw zou over 10 jaar helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden. Dat brengt hoge kosten met zich mee en bovendien jarenlange overlast van bouwwerkzaamheden. Dat we voor Utrecht als de centrale locatie kiezen is dan ook een logische keuze.

Jazeker, juist meer. Dat komt onder andere doordat patiënten korter in het ziekenhuis blijven, omdat er steeds meer technieken beschikbaar zijn die dat mogelijk maken, bijvoorbeeld videobellen. Er komen dan vooral patiënten naar het ziekenhuis voor spoed of een bepaalde ingreep.

Nee, we verwachten dat we straks juist meer patiënten kunnen helpen, omdat we op één locatie operaties en behandelingen efficiënter kunnen inplannen en er geen dubbele bezetting nodig is. Die ervaring hebben we bij zorg die nu al op één locatie wordt aangeboden.

Ja, daar zijn we van overtuigd. Nu bieden we complexe zorg vaak al op één locatie aan. Zo vinden hartoperaties nu alleen plaats in Nieuwegein en geven we de meeste kankerzorg in Utrecht. We zien echter een toename van patiënten met meerdere aandoeningen, bijvoorbeeld hartproblemen en kanker. Alle kennis (expertise) op één plek samen zorgt voor soepel lopende zorgprocessen. Bovendien zijn met één locatie minder verplaatsingen nodig van patiënten, zorgprofessionals en materiaal.

Ja, er zijn onder meer gesprekken gevoerd patiënten, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ook bij het vormgeven van de toekomstplannen, bijvoorbeeld als het gaat over invulling van de zorg in de regio Nieuwegein, blijven we dat doen.

    • Ja, we willen graag al het personeel behouden. De meeste zorg samenbrengen op één locatie moet juist helpen om het personeelstekort, wat ook de komende jaren verwacht wordt, op te vangen.

Locatie Nieuwegein

In 2035 zal het ziekenhuis in Nieuwegein in de huidige vorm niet meer bestaan. Operatiekamers en intensieve zorg (IC) verdwijnen en ook de Spoedeisende Hulp zal er niet meer in de huidige vorm zijn. De komende jaren gaan we verder uitwerken welke zorg we op welke manier in de regio Nieuwegein gaan bieden. Dat doen we als ziekenhuis niet alleen, maar samen met andere zorgpartijen, patiënten en inwoners. Technologische ontwikkelingen gaan hierbij zeker helpen om met elkaar mooie nieuwe vormen van zorg voor te ontwikkelen. Kortom we blijven ons inzetten om de zorg te bieden die past bij de regio én de toekomst. Tot die tijd blijft de zorg verdeeld over allebei de ziekenhuislocaties.

Locatie Utrecht

In de toekomst hoef je voor veel zorg niet meer naar het ziekenhuis te komen. Veel zorg wordt nu al digitaal gegeven en steeds meer mensen willen gebruik maken van Mijn Antonius, video-afspraken en thuismonitoring.  Alleen als het écht nodig is, kom je straks nog naar het ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor spoed of bepaalde ingrepen. Door nieuwe technieken is het verblijf in het ziekenhuis ook korter. Er blijft dus minder zorg over, waarvoor patiënten nog wél naar het ziekenhuis komen. Het gaat dan vooral om spoedeisende hulp (SEH), operaties en intensieve zorg (IC). Voor die zorg gaan we de komende jaren in Utrecht voldoende ruimte beschikbaar maken.

Onze andere locaties

Dit besluit gaat over onze ziekenhuislocaties in Utrecht en Nieuwegein en heeft geen invloed op de andere locaties. In Woerden zijn we momenteel samen met andere partijen mooie nieuwe vormen van zorg aan het ontwikkelen, zoals een nieuw zorgconcept voor (kwetsbare) ouderen. De ervaringen die we daar opdoen nemen we mee in gesprekken over de invulling van zorg op andere plekken.

Bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid van locatie Utrecht te verbeteren voeren we gesprekken met verschillende organisaties, zoals de gemeente. Die gesprekken gaan over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de auto.

Voldoende parkeergelegenheid bij locatie Utrecht is onderdeel van de gesprekken die we voeren met verschillende organisaties, zoals de gemeente, om de bereikbaarheid van locatie Utrecht te verbeteren. De komende jaren werken we de plannen daarvoor verder uit.

Spoedeisende hulp

Ja, het is zeker dat er over 13 jaar in Nieuwegein geen spoedeisende hulppost meer zit zoals die er nu uitziet. Hoe de spoedzorg er in Nieuwegein uit komt te zien, weten we nog niet. We gaan daarover in gesprek met verschillende (zorg)partijen, patiënten en inwoners. Technologische ontwikkelingen gaan hierbij ook helpen om met elkaar nieuwe vormen van (spoed)zorg te ontwikkelen. We blijven ons inzetten om de zorg te bieden die past bij de regio én de toekomst. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de spoedzorg aansluit bij de (dan) landelijk en regionaal geldende richtlijnen voor spoedzorg.

Ja, tot 2035 blijven de voornaamste ziekenhuisfuncties in Nieuwegein. Ook de Spoedeisende hulp.

Die vraag kunnen wij niet beantwoorden. Hier gaan de huisartsen over. Wij blijven de komende jaren met de huisartsen in gesprek over invulling van de zorg in de regio Nieuwegein.

Toekomst

In 2035 zal de zorg er anders uitzien en daarmee ook het ziekenhuis. Nu heeft elk ziekenhuis veel verpleegafdelingen en poli’s. In de toekomst bestaat een ziekenhuis vooral uit een spoedeisende hulp (SEH), operatiekamers en een Intensive Care en zijn er minder verpleegafdelingen en poli’s.

Veel zaken waar je nu voor naar het ziekenhuis komt, kunnen straks namelijk digitaal. Alleen als het écht nodig is, kom je naar het ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor spoed of bepaalde ingrepen. Door nieuwe technieken verblijf je ook korter in het ziekenhuis. Wat fijn is, want in je eigen omgeving herstel je vaak het beste. Maar, we laten je niet los. Zo kunnen er bijvoorbeeld zorgverleners bij je thuis komen of volgen we op afstand hoe het met je gaat. Het centrum voor thuismonitoring, waarmee we op afstand patiënten digitaal helpen, wordt in de toekomst dus waarschijnlijk veel groter.

Dat betekent dat wij onze ziekenhuisgebouwen voor de toekomst moeten aanpassen. Wij kiezen ervoor om in 2035 het grootste deel van de zorg die in het ziekenhuis gegeven moet worden, in Utrecht te geven. De komende jaren werken we verder uit hoe het ziekenhuis en de zorg in Nieuwegein gaat veranderen.

Voorlopig kunnen patiënten blijven kiezen voor een online of een fysieke afspraak in het ziekenhuis. We maken wel steeds meer digitale zorg mogelijk. Want we merken dat patiënten het ook fijn vinden dat zij voor sommige afspraken niet meer hoeven te reizen. Een ander voordeel is dat controle op afstand (thuismonitoring) zelfs dagelijks kan plaatsvinden, terwijl nu iemand misschien maar 2 keer per jaar op controle in het ziekenhuis komt. Zo zien we sneller wanneer het beter of slechter met iemand gaat en kan er sneller worden ingegrepen als het nodig is.

We proberen het gebruik van digitale zorg zo makkelijk mogelijk te maken en daarnaast hulp aan te bieden als het toch niet lukt. Ook zorgen we dat nieuwe digitale middelen voldoen aan de landelijke richtlijnen voor toegankelijkheid, zodat zoveel mogelijk mensen digitale zorg kunnen ontvangen.

Ik heb nog een vraag of idee. Bij wie kan ik terecht?

Je kunt je vragen en ideeën over onze zorg in de toekomst met ons delen via toekomst@antoniusziekenhuis.nl.

Terug naar boven