Informatie voor zorgprofessionals

Transmuraal incident melden

Als zorgpartner kunt u incidenten of bijna incidenten in de patiëntenzorg melden. Dit noemen we transmuraal incident melden (TIM). Door laagdrempelig (bijna) incidenten te melden, helpt u ons als zorgpartner om de gezamenlijke zorg voor onze patiënten nóg veiliger te maken. 

Hoe maken we de zorg veiliger door te melden?

Nadat u als zorgpartner een melding heeft gedaan, wordt de melding door de TIM-coördinator in behandeling genomen. Mogelijk wordt door de TIM-coördinator nog om aanvullende gegevens gevraagd zodat door de betrokken afdeling een goede analyse van het (bijna) incident gemaakt kan worden. Vervolgens wordt gekeken hoe vergelijkbare situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden, en worden deze als verbetermaatregelen opgepakt.

We streven ernaar om u binnen 4 weken een terugkoppeling te geven over uw melding en indien van toepassing de verbetermaatregelen die daar uit voortkomen. Uiteraard gaan we vertrouwelijk en discreet om met alle meldingen.

Hoe kan ik als zorgpartner een (bijna) incident melden?

U kunt online het transmuraal incident meldformulier in een beveiligde omgeving (iProva) invullen.

Vragen?

Bij vragen over transmuraal incidentmelden kunt u contact opnemen met de TIM-coördinator via transmurale-incidenten-melden@antoniusziekenhuis.nl.