Centrum voor Traumageriatrie

Wat is traumageriatrie?

Trauma is een ander woord voor ongeval. Door een ongeval kun je iets breken, verstuiken of een wond oplopen. Geriatrie is het medisch specialisme dat zich richt op kwetsbare ouderen. In de traumageriatrie komen deze twee vakgebieden samen; dit specialisme richt zich op (kwetsbare) ouderen met een botbreuk.

Bij een botbreuk bij (kwetsbare) ouderen gaat het meestal om de heup, maar het kan ook een ander bot zijn. Een gebroken pols, schouder, ruggenwervel en bekken komen ook veel voor. 

Top 5 botbreuken 70-plussers

  1. Heup (371)
  2. Pols (313) 
  3. Schouder (271)
  4. Ruggenwervel (217)
  5. Bekken (130) 

Tussen haakjes staat het aantal patiënten van 70 jaar en ouder dat in 2022 in ons ziekenhuis werd behandeld. 

Terug naar boven