Uw patiëntendossier

Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat uw rechten en plichten op het gebied van dit patiëntendossier zijn en op welke manier medewerkers van het ziekenhuis om moeten gaan met uw persoonsgegevens. Lees meer hierover.

Op deze pagina snel naar

Code
ALG 25