Home

Verkorte Dagbehandeling (Fasttrack)

Binnenkort komt u naar het St. Antonius Ziekenhuis voor een operatie. U krijgt dan de verkorte dagbehandeling. Dit is een behandeling met een verkorte procedure waarbij u kort in het ziekenhuis wordt opgenomen en, als alles voorspoedig verloopt, snel weer naar huis mag. Dit wordt ook wel 'Fasttrack' genoemd.

Deze informatie gaat over de gang van zaken rondom uw verkorte procedure op de dagbehandeling, niet over de ingreep zelf. Wilt u meer weten over uw ingreep, informeer dan bij uw arts of verpleegkundige.

De medewerkers van het St. Antonius doen er alles aan om uw opname prettig en veilig te laten verlopen. Laat het ons weten als u iets niet begrijpt of als u vragen of twijfels heeft. Vraag uw arts of verpleegkundige gerust om uitleg. Wij hopen dat u zich snel op uw gemak voelt in ons ziekenhuis.

Hieronder leest u hoe u zich kunt voorbereiden op uw verkorte dagbehandeling. 

Voorbereiding Opname

Met uw arts heeft u besproken dat u geopereerd wordt. Voor een veilige behandeling is een goede voorbereiding belangrijk. Daarom heeft u een afspraak met de Voorbereiding Opname (dit kan telefonisch of in het ziekenhuis zijn). Hier werken medewerkers van verschillende disciplines, zoals anesthesiologie (narcose of verdoving), verpleegkundige intake en opnameplanning. Samen met u beoordelen zij uw gezondheidstoestand. Daarnaast inventariseren ze uw medicijngebruik en kijken ze of er eventueel maatregelen nodig zijn voor en na de behandeling.

Voorbereiding en instructies rondom de ingreep

De afdeling Opname spreekt met u de opnamedatum af. 2 werkdagen voor uw operatiedag sturen wij u een sms-bericht met de opnametijd. Deze opnametijd zal ongeveer 1 uur voor de operatie zijn.

Instructies rondom de ingreep

 • Op de operatiedag mag u wel/niet eten of drinken. Volg de instructies goed op die u van ons heeft gekregen. Dit hangt af van de operatietijd. 
 • Kort voor uw vertrek van huis neemt u 2 tabletten paracetamol van 500 mg in met een klein beetje water.
 • De overige medicatie neemt u in zoals afgesproken met de anesthesioloog. De medicatie die u gebruikt neemt u voor 24 uur mee, voor het geval dat u iets langer in het ziekenhuis moet blijven. Eventueel gebruik van bloedverdunners, graag doorgeven aan de verpleegkundige.

 

 • U mag de eerste nacht alleen thuis zijn als u alle dagelijkse handelingen zelfstandig kunt doen en iemand kunt bellen als u hulp nodig heeft.
 • Na de ingreep mag u niet zelf rijden. Regel daarom iemand die u brengt en ophaalt.
 • Kom zonder make-up, nagellak en sieraden naar het ziekenhuis. Als u gelnagels heeft, zorg er dan voor dat  1 vinger vrij is van gel nagellak.
 • Trek makkelijk zittende (ruime) kleding aan.

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Slippers of pantoffels
 • Medicatie in originele verpakking
 • Brillenkoker, gebitsbakje, doosje gehoorapparaat
 • Lensendoosje, lensenvloeistof
 • Grote tas waar al uw spullen (en kleding) in kan
 • Een extra paar schone sokken
 • Als u krukken na de operatie nodig heeft, deze graag alvast meenemen naar de afdeling (voor de ingreep)
 • Telefoon en airpods (koptelefoon) om eventueel naar muziek te luisteren

Contact opnemen

Als uw klachten tijdens het wachten op uw behandeling veranderen, overleg dan met uw huisarts of behandelend specialist. Wijzigt uw gezondheidstoestand of bent u intussen opgenomen geweest in een (ander) ziekenhuis, neem dan contact op met Voorbereiding Opname.

Contactpersoon

Bespreek met uw familie en/of naasten wie tijdens uw opname uw contactpersoon is. De medewerkers van het ziekenhuis zijn verplicht de privacy van de patiënten te bewaken. Daarom wijst u (als dat kan) zelf van tevoren één of twee contactpersonen aan (bijvoorbeeld uw partner, kind of andere naaste). Alleen aan die contactpersonen geven wij informatie over hoe het met u gaat. 

Aanvullende informatie voor uw opname

Hieronder geven wij u aanvullende informatie rondom uw opname. Wij raden u aan deze informatie goed door te lezen voordat u naar het ziekenhuis komt.

Infectiepreventie

In sommige gevallen zijn bij een opname extra hygiënemaatregelen nodig. Als u een van de onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, verzoeken wij u dit te melden bij Voorbereiding Opname:

 • Bent u de afgelopen 6 maanden behandeld in een buitenlandse zorginstelling?
 • Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen/behandeld in een Nederlandse zorginstelling?
 • Werkt of woont u op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
 • Heeft u in de afgelopen 2 maanden in een centrum voor asielzoekers gewoond?
 • Bent u BRMO-positief?
 • Bent u MRSA-positief?
 • Bent u huisgenoot/partner/verzorger van iemand die MRSA-positief is?

Medicijnen

We vragen u:

 • Uw eigen medicijnen (in de oorspronkelijke verpakking) mee te nemen. Neem een voorraad voor 24 uur mee, voor het geval dat u iets langer in het ziekenhuis moet blijven.
 • Een actueel medicatieoverzicht van de apotheek mee te nemen of uw apotheek toestemming te geven om uw gegevens met ons te delen.
 • Om als er na het medicatiegesprek wijzigingen optreden in uw medicijngebruik, deze zelf aan uw arts door te geven bij aanvang van uw opname.

Kleding en lichamelijke verzorging

 • Neem voor de opname een bad of douche en was uw haren. Als u eventueel langer moet blijven kan het soms even duren voordat u dit weer kunt doen.
 • Verder vragen wij u op de dag van uw operatie geen bodylotion of crème te gebruiken, hierdoor plakken de stickers van de hartbewakingsapparatuur niet goed.

Niet meenemen

Op de Dagbehandeling worden uw spullen in een kluisje opgeborgen. Desondanks vragen we u geen waardevolle spullen, geld of sieraden mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Mocht u iets kwijt zijn, meld dit dan bij de verpleegkundige en doe in geval van diefstal aangifte bij de politie.

Telefoon

U kunt uw mobiele telefoon op de afdeling gewoon gebruiken. Medewerkers van de afdeling zijn niet verantwoordelijk voor uw telefoon wanneer u uw ingreep krijgt. Voor aanvang van de ingreep kunt u uw telefoon opbergen in de kledingkast waar u ook uw andere spullen in opbergt. De kledingkast kan op slot. De sleutel van de kast kunt u afgeven aan de verpleegkundige. Hij/zij neemt deze in bewaring tijdens uw operatie.

Patiëntenportaal Mijn Antonius 

In het St. Antonius Ziekenhuis werken wij met Mijn Antonius, dit is ons beveiligde online patiëntportaal. U kunt hier onder anderen afspraken in maken en/of verzetten,  uw medische gegevens inzien en vragen stellen aan uw zorgverlener. Uw persoonlijke portaal staat al voor u klaar, u hoeft het alleen nog te activeren. Zie hier hoe u dit doet. Via Mijn Antonius kunnen wij op een veilige manier online met u communiceren. Het is belangrijk om Mijn Antonius te activeren voor uw 1e afspraak met uw zorgverlener.

In het ziekenhuis

In het ziekenhuis (locatie Utrecht) meldt u zich bij de balie van route 6.

 • Uw begeleider mag mee lopen naar de huiskamersetting voor een korte uitleg over het verloop van de dag. Daarna moet uw begeleider weer vertrekken en kunt u plaatsnemen op een stoel;
 • In de huiskamersetting wordt u begeleid door een zorgassistent en een verpleegkundige;
 • Gedurende de opname is het niet mogelijk om bezoek te ontvangen;
 • U krijgt een kluisje met sleutel voor al uw spullen.
 • Sieraden, piercings, kunstgebit, gehoorapparaten, lenzen/bril moeten af/uit;
 • Voordat de operatie begint kleedt u zich om in een operatie- en badjas (deze krijgt u van ons). 
 • U gaat lopend (indien mogelijk) op badslippers of pantoffels naar de wachtruimte op de operatieafdeling. Hier staat een bed voor u klaar;
 • Op de operatiekamer spreekt u voor de operatie uw specialist (die de operatie uitvoert) en de anesthesioloog.

Na de operatie

 • Na de operatie wordt u eerst goed wakker in een bed op de uitslaapkamer. Hier zal u ongeveer 1 uur aanwezig zijn.
 • De verpleegkundige komt met een rolstoel naar de uitslaapkamer en brengt u naar de huiskamer. Hier verblijft u nog minimaal 1 uur, als u zich dan goed voelt kunt u naar huis (wij zullen dit samen met u beoordelen);
 • Indien het operatieprogramma het toestaat zal de arts nog langskomen tijdens dit uur;
 • Het is mogelijk om direct na de operatie u weer om te kleden. Indien nodig wordt u hierbij geholpen;
 • De roomservice komt langs met eten en drinken;
 • Uw begeleider wordt geïnformeerd (in principe door u zelf) over wanneer hij/zij u kan ophalen;
 • Als dit nodig is worden er recepten voor pijnmedicatie geregeld;
 • Bij het ontslaggesprek geven wij u mondelinge en schriftelijke instructies mee voor thuis.
 • Mocht de narcose of operatie anders lopen dan gepland, dan zal deze verkorte route worden aangepast en wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.

Als u weer thuis bent

Vragen na ontslag

Als er thuis vragen of problemen ontstaan, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw huisarts. Ook kunt u het ziekenhuis bellen:

 • Zijn er vragen omtrent uw operatie belt u dan binnen kantoortijden de poli van de specialist.
 • Bij overige vragen kunt u bellen met het algemene nummer van het ziekenhuis 088 320 30 00 en vragen naar de afdeling waar u was opgenomen.
 • Bij dringende vragen ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp via 088 320 33 00.
 • Bij vragen over uw medicijnen kunt u contact opnemen met de St. Antonius Apotheek via 088 320 73 50 (maandag t/m vrijdag 08.00 tot 18.00 uur, weekend 08.00 tot 16.30 uur).

Veiligheid, rechten en plichten

In het St. Antonius doen we er alles aan om u goede en veilige zorg te bieden en informeren we graag over uw rechten en plichten.  

Op onze website vindt u op de pagina Veiligheid, rechten & plichten informatie over hoe u zelf meewerkt aan een veilige behandeling in het ziekenhuis, zoals veiligheidskaarten, informatie over de 3 goede vragen bij Samen Beslissen en verwijzingen naar patiënteninformatie en patiëntenverenigingen enzovoorts.

De informatie over uw rechten en plichten verwijst onder andere naar onze huisregels, onze klachtenregeling en informatie en afspraken over het hoofdbehandelaarschap,  behandelwensen- en beperkingen, orgaandonatie, privacy en persoonsgegevens.  

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Voorbereiding Opname 088 320 31 00.

Code ALG 59-AD

Terug naar boven