Home

Welkom op de Dagbehandeling (zonder operatie)

U heeft binnenkort een korte opname in het ziekenhuis. Dit noemen wij een dagbehandeling. Hieronder vindt u extra informatie met betrekking tot deze dagopname.

Deze informatie gaat over de gang van zaken tijdens uw opname, niet over de behandeling zelf. Wilt u meer weten over uw behandeling, informeer dan bij uw arts of verpleegkundige.

De medewerkers van het St. Antonius doen er alles aan om uw opname prettig en veilig te laten verlopen. Laat het ons weten als u iets niet begrijpt of als u vragen of twijfels heeft. Vraag uw arts of verpleegkundige gerust om uitleg. Wij hopen dat u zich snel op uw gemak voelt in het St. Antonius Ziekenhuis.

Wij wensen u een prettig verblijf toe! Mochten er vragen zijn, stel deze gerust. 

Voorbereiding dagbehandeling

Op de dagbehandeling behandelen wij patiënten van verschillende specialismen, met name: neurologie, maag darm lever, reumatologie, dermatologie en interne geneeskunde.

Op de dagbehandeling worden voornamelijk medicijnen gegeven via een infuus aan mensen met een chronische ziekte. Daarnaast worden er bloedtransfusies gedaan en wordt er ijzer per infuus gegeven. Naast de toediening van medicatie worden er enkele andere behandelingen gedaan waaronder bijvoorbeeld aderlatingen en hormoon testen. 

Infectiepreventie

In sommige gevallen zijn bij een opname extra hygiënemaatregelen nodig. Als u een van de onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, verzoeken wij u dit te melden bij de secretaresse:

  • Bent u de afgelopen 6 maanden behandeld in een buitenlandse zorginstelling?
  • Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen/behandeld in een Nederlandse zorginstelling?
  • Werkt of woont u op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
  • Heeft u in de afgelopen 2 maanden in een centrum voor asielzoekers gewoond?
  • Bent u BRMO-positief?
  • Bent u MRSA-positief?
  • Bent u huisgenoot/partner/verzorger van iemand die MRSA-positief is?

Zelf regelen

Voordat u wordt opgenomen, vragen wij u om een aantal zaken zelf te regelen of hierop te letten.

Mijn Antonius

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Hiermee heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens. We adviseren u om voor uw opname al een account aan te maken. Zo kunt u tijdens en na uw opname belangrijke informatie inzien.

Contactpersoon

Bespreek met uw familie en/of naasten wie tijdens uw opname uw contactpersoon is. De medewerkers van het ziekenhuis zijn verplicht de privacy van de patiënten te bewaken. Daarom wijst u (als dat kan) zelf van tevoren één of twee contactpersonen aan (bijvoorbeeld uw partner, kind of andere naaste). Alleen aan die contactpersonen geven wij informatie over hoe het met u gaat. Aan anderen geven wij geen inlichtingen, ook al gaat het om een naast familielid.

Neem geen waardevolle spullen mee

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Mocht u iets kwijt zijn, meld dit dan bij de verpleegkundige en doe in geval van diefstal aangifte bij de politie.

Verloop van uw dagbehandeling

Op de afgesproken dag en tijd komt u naar het ziekenhuis en gaat u naar de afgesproken afdeling. Controleer vooraf in uw bevestigingsbrief op welke locatie u wordt verwacht.

Mocht u verhinderd zijn, laat dit dan op tijd weten zodat we geen kostbare medicatie hoeven weg te gooien en wij de mogelijkheid hebben een andere patiënt te behandelen in uw plaats.

Op de Dagbehandeling wordt u ontvangen door de verpleegkundige en krijgt u een eigen plek toegewezen. Hierna volgt een korte anamnese (vragenlijst) en meten wij uw vitale functies. In principe wordt u altijd direct geholpen tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn.

Infuus

Vervolgens wordt de behandeling gestart. Verder krijgt u wat te drinken aangereikt door de verpleegkundige. Na toediening van het medicijn wordt het infuus verwijderd en kunt u naar huis. Eventueel wordt de afspraak voor de volgende keer meegegeven. 

Stoel

De stoel waar u in plaats neemt is op diverse manieren in te stellen om het voor u zo comfortabel mogelijk te maken. Het gebruik ervan wordt uitgelegd door de verpleegkundige. Wij vragen u vriendelijk om netjes met de stoelen om te gaan. Het is niet toegestaan om met schoenen op de bekleding te zitten. Gelieve alleen het daarvoor bestemde voetensteuntje gebruiken. Aan de stoel hangt een oproepsysteem, als u kort op het rode kruis drukt klinkt er een piepsignaal. De verpleegkundige komt zo snel mogelijk naar u toe.

Duur opname

De duur van de opname is bij elke behandeling verschillend, de secretaresse informeert u tijdens het maken van een afspraak over de opnameduur van uw behandeling.

Vragen met betrekking tot uw ziekte

Zijn er vragen of andere dingen die u wilt bespreken met een arts of een verpleegkundig specialist, geeft u dit dan door aan de verpleging. Zij kunnen dit overleggen met de arts/verpleegkundig specialist en/of een afspraak voor u maken.

Bloedafname

Mocht er bloed bij u afgenomen moeten worden, dan kan dit voorafgaand aan de toediening
van de medicijnen uit de infuusnaald gehaald worden. Hierdoor hoeft u niet apart geprikt te worden voor bloedafname. Neem hiervoor uw labformulier mee.

Naam en geboortedatum

U zult merken dat de zorgverleners u regelmatig naar uw naam en geboortedatum vragen. Dit doen we voor uw veiligheid. Zorgverleners moeten er steeds zeker van zijn dat zij de juiste patiënt voor zich hebben. Dit wordt in de wet de ‘vergewisplicht’ genoemd.

Met wie krijgt u te maken?

Op de Dagbehandeling krijgt u te maken met artsen, verpleegkundigen en roomservicemedewerkers. Verder werken er veel medewerkers achter de schermen voor u.

Naar huis (ontslag)

In principe mag u meestal na de behandeling zelf naar huis rijden. Bij sommige behandelingen mag dat niet, dit zal vooraf met u besproken worden. In dat geval vragen wij u om iemand te regelen voor het vervoer naar huis. Ook kan de Centrale Receptie eventueel, op uw kosten, een taxi voor u bestellen.

Nazorg

De nazorg is per medicijn/behandeling verschillend. U wordt hierover geinformeerd bij het maken van de afspraak.

Vragen na ontslag

Als er thuis vragen of problemen ontstaan, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw huisarts. Ook kunt u het ziekenhuis bellen:

  • De poli van uw specialist: dit telefoonnummer staat op uw afsprakenkaart.
  • Afdeling waar u bent opgenomen: 088 320 47 50.
  • Bij dringende vragen ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp via 088 320 33 00.

Overlast en observatie

Wij verzoeken u om niet uitgebreid te telefoneren. Maakt u gebruik van een laptop, tablet en/of telefoon, neem dan een hoofdtelefoon of oortjes mee, zodat andere patiënten hier geen hinder van ondervinden.

Observatie

Omdat de verpleegkundigen verantwoordelijk zijn voor uw welzijn tijdens de behandeling is het niet toegestaan om tijdens een behandeling van de afdeling af te gaan. Zij kunnen bij het verlaten van de afdeling geen toezicht meer verlenen.

Service

Het St. Antonius wil graag een gastvrij ziekenhuis zijn met veel voorzieningen, waarvan u gebruik kunt maken. We noemen er enkele:

Winkeltjes en restaurant

Er zijn winkeltjes in het ziekenhuis waar u van alles kunt kopen. Ook is er een ruim gesorteerd restaurant. 

Eten en drinken

Gedurende uw bezoek wordt u gratis koffie, thee, limonade of bouillon aangeboden. Mocht u tijdens lunchtijd een afspraak hebben, dan wordt u een lunchkaart aangeboden. De lunch is vaak rond 11.30 uur. Het is daarnaast ook toegestaan om zelf eten en drinken mee te nemen.

WIFI

U kunt gebruik maken van gratis WIFI, u maakt verbinding met St. Antonius Wifi. De afdeling is niet voorzien van televisies, het is daarom toegestaan om een eigen laptop, tablet en/of telefoon mee te nemen.

Vervoer binnen het ziekenhuis

Vrijwilligers staan voor u klaar om u vanaf de Dagbehandeling te begeleiden naar een onderzoeksafdeling of behandelkamer. De verpleegkundige regelt dat voor u.

Reanimeren

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunnen complicaties optreden, bijvoorbeeld een acute hart- of ademstilstand. De kans hierop is in het algemeen klein. Binnen het ziekenhuis bestaat de regel dat iedere patiënt die een adem- of hartstilstand krijgt, direct wordt gereanimeerd, tenzij de patiënt vantevoren heeft laten weten dit niet te willen (en ook niet als de arts dit medisch niet zinvol vindt). Sommige patiënten hebben redenen om in een dergelijke situatie niet gereanimeerd te willen worden. Graag horen wij wat uw wensen
zijn. Bespreek deze met uw arts of verpleegkundigen.

Veiligheid, rechten en plichten

In het St. Antonius doen we er alles aan om u goede en veilige zorg te bieden en informeren we graag over uw rechten en plichten.  

Op onze website vindt u op de pagina Veiligheid, rechten & plichten informatie over hoe u zelf meewerkt aan een veilige behandeling in het ziekenhuis, zoals veiligheidskaarten, informatie over de 3 goede vragen bij Samen Beslissen en verwijzingen naar patiënteninformatie en patiëntenverenigingen enzovoorts.

De informatie over uw rechten en plichten verwijst onder andere naar onze huisregels, onze klachtenregeling en informatie en afspraken over het hoofdbehandelaarschap,  behandelwensen- en beperkingen, orgaandonatie, privacy en persoonsgegevens.  

Veilig in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Al onze medewerkers doen er alles aan om uw behandeling en verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij zullen u ook informeren over wat zij doen om uw veiligheid te bevorderen en hoe u dit zelf kunt doen. Zo zorgen we samen voor een zo veilig mogelijk verblijf in het ziekenhuis.

Volg de instructies en adviezen goed op

Houd u aan de afspraken die u met de zorgverlener maakt over uw behandeling. Vraag wat u wel of niet mag doen. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. Zorg dat u weet wanneer en op welke locatie u voor controle moet terugkomen en vraag bij wie u terecht kunt met vragen of problemen.

Spreek ons aan als u iets niet vertrouwt

Twijfelt u of uw zorgverleners zich aan de veiligheids- en/of hygiëne-eisen houden? Spreek ons gerust aan.

Meer informatie

Openingstijden Dagbehandeling Beschouwend

De dagbehandeling is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag open van 08.30 - 16.30 uur. Op dinsdag van 08.30 - 18.00 uur. Wij zijn bereikbaar via T 088 - 320 47 50.

Hoe komt u op de dagbehandeling (locatie Utrecht)

Vanuit de parkeergarage gaat u links en neemt u voorbij de receptie de lift naar de vierde verdieping. Vanuit de hoofdingang loopt u rechtdoor, u vindt de lift halverwege aan u rechterhand. Wanneer u uit de lift komt gaat u rechtsaf richting verpleegafdeling 4b. U meldt zich daar bij de balie. 

Mogelijke relevante websites voor u zijn:

Code ALG 57-AD-2

Terug naar boven