Home

Wie is uw hoofdbehandelaar?

Screenshot filmpje Hoofdbehandelaar St. Antonius

Als u patiënt bent in ons ziekenhuis, is er altijd één medisch specialist verantwoordelijk voor uw behandeling: de hoofdbehandelaar. Dit is ook het geval als u bij meerdere medisch specialisten in behandeling bent. Uw hoofdbehandelaar heeft, als behandelend specialist, de regie en eindverantwoordelijkheid voor uw medische behandeling. Het is dus belangrijk dat u weet wie uw hoofdbehandelaar is.

Als u niet weet wie uw hoofdbehandelaar is, kunt u dit op de polikliniek vragen aan uw specialist. Bij een opname kunt u het vragen aan uw zaalarts. De zaalarts regelt de lopende zaken voor u en komt dagelijks aan uw bed. Op de verpleegafdelingen is de zaalarts vaak een arts-assistent. Hij of zij staat onder supervisie van een medisch specialist. Op de verpleegafdeling vindt u de naam van uw zaalarts op het witte bord naast uw bed.

Is uw hoofdbehandelaar afwezig?

Bij afwezigheid van uw hoofdbehandelaar wordt er tijdelijk een waarnemer aangewezen die namens uw hoofdbehandelaar uw behandeling in de gaten houdt. Hiervoor is een dienstrooster opgesteld, waarin staat welke medisch specialisten in de avond en in de weekenden namens het specialisme verantwoordelijk is en indien nodig beschikbaar. Is uw hoofdbehandelaar langer afwezig dan 72 uur (3 dagen)? Dan draagt hij of zij het hoofdbehandelaarschap in zijn geheel over aan de dienstdoende collega.

Wilt u meer weten over het hoofdbehandelaarschap? Klik hier om naar Youtube te gaan om onze video over hoofdbehandelaarschap te bekijken.

Terug naar boven