Aandoeningen

Aspergillose

De schimmel aspergillus is de oorzaak van aspergillose. Deze schimmel komt bijna overal voor en is ongevaarlijk voor gezonde mensen. Maar bij mensen met een verminderde weerstand kan de schimmel verschillende problemen veroorzaken.

Reacties die de schimmel kan veroorzaken zijn een infectie van de longen en een aspergilloom, een grote schimmelprop in het longweefsel

In het geval van een longinfectie kan de schimmel ook andere organen aantasten, zoals de hersenen, de nieren of de lever. Een aspergilloom hoeft geen klachten te geven. Soms hoest de patiënt bloed op.

Bij sommige mensen (met astma) treedt een heftige allergische reactie op (ABPA, Allergische BronchoPulmonale Aspergillose), waarbij niet de schimmel zélf de problemen veroorzaakt, maar de manier waarop het lichaam op de schimmel reageert. Bij een ABPA treden klachten op als bij een ernstige vorm van astma:

  • Benauwdheid;
  • Hoesten;
  • Piepende adem;
  • Slijm ophoesten.

Onderzoeken

Omdat de schimmel aspergillus ook bij gezonde mensen voorkomt, is onderzoek van het opgehoeste slijm niet voldoende om de diagnose te stellen. Daarom zijn aanvullende onderzoeken nodig, zoals bloedonderzoek, allergiehuidtest, longfoto en CT-scan.

CT-scan

Onderzoek naar afwijkingen aan longweefsel, bloedvaten, organen en botten

Behandelingen

De behandeling hangt af van de situatie. Een infectie wordt vaak bestreden met medicijnen die schimmels doden (een antimyoticum). Een aspergilloom kan soms operatief worden verwijderd.

Bij ABPA ligt het anders. Omdat de schimmel aspergillus bijna overal voorkomt, is het voor de patiënt praktisch onmogelijk om de schimmel te vermijden. Behandeling met medicijnen heeft vooral tot doel de ongewenste reactie van het lichaam te remmen, waardoor de klachten minder worden.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssyteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen zoals longfibrosesarcoïdoselongontstekingastmaapneulongkankerCOPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum en het ROW Expertisecentrum.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Aandoeningen

Specialismen

Code LON 83-A

Terug naar boven