Aandoeningen

Buikgriep bij kinderen

Kinderen met buikgriep hebben meestal last van misselijkheid, buikpijn, braken en/of diarree. Door weinig drinken en veel braken en diarree kunnen kinderen uitgedroogd raken.

Buikgriep is een infectie van het maagdarmstelsel die soms gepaard gaat met koorts. Het begint meestal plotseling met braken (overgeven) en niet willen eten of drinken, gevolgd door diarree.

Meer over buikgriep bij kinderen

Buikgriep wordt bij kinderen meestal veroorzaakt door een virus. Deze virussen zijn erg besmettelijk, waardoor vaak meerdere personen in het gezin ziek zijn. Soms wordt buikgriep veroorzaakt door een bacterie of een parasiet, bijvoorbeeld door het eten van besmet of bedorven voedsel. Buikpijn, braken en diarree kunnen ook voorkomen bij andere infecties, zoals een middenoorontsteking.

Complicaties

De belangrijkste complicatie van buikgriep bij kinderen is uitdroging (dehydratie). Kenmerken van uitdroging zijn: minder dan eenmaal per 6 uur plassen, droge mond, ingevallen ogen, sufheid, snelle ademhaling. Als uw kind een of meerdere van deze kenmerken heeft, neem dan direct contact op met een arts.

Uitdroging

Vooral jonge kinderen (jonger dan 1 jaar) lopen bij een buikgriep risico op uitdroging. Door het kind regelmatig te drinken te geven kan dit worden voorkomen.

Hygiëne

Veel buikgriepvirussen zijn erg besmettelijk. Door vaak en goed handen te wassen en zo mogelijk een apart toilet te gebruiken voor de zieke kunt u voorkomen dat anderen ook ziek worden.

Wanneer gaat u met uw kind naar een dokter?

  • als er bloed zit in diarree of braaksel;
  • als de buikpijn in aanvallen komt of zeer hevig is;
  • als de koorts hoger is dan 39° Celsius of gedurende meer dan 3 dagen hoger dan 38,5° Celsius;
  • als er sprake is van matige tot ernstige uitdroging (minder dan eenmaal per 6 uur plassen, droge mond, ingevallen ogen, sufheid, snelle ademhaling);
  • als uw kind gedragsveranderingen vertoont, zoals sufheid of weinig reageert op zijn/haar omgeving.

U bezoekt in eerste instantie uw huisarts. Deze kan uw kind doorverwijzen naar de kinderarts.

Wanneer moet uw kind in het ziekenhuis worden opgenomen?

Wanneer er sprake is van matige tot ernstige uitdrogingsverschijnselen, wordt uw kind opgenomen om het vochttekort weer aan te vullen. Soms is het nodig om kinderen vocht via een neusmaagsonde te geven, omdat het niet lukt om zelf genoeg te drinken. De ziekenhuisopname duurt meestal maar kort, vaak kan het kind dezelfde dag alweer naar huis als het vochttekort is aangevuld en het vochtverlies niet te groot is. Een heel enkele keer lukt het niet om genoeg vocht via de sonde te geven. Het kind krijgt dan vocht via een infuus direct in de bloedvaten.

Symptomen

Buikgriep begint meestal met misselijkheid, buikpijn en braken, snel gevolgd door waterdunne diarree. Door de infectie kan het kind grote hoeveelheden vocht in de darm verliezen. Daardoor ontstaat waterdunne ontlasting, soms met spoortjes bloed. De meeste kinderen met diarree poepen veel vaker en veel meer dan anders. Het spugen duurt meestal 1-2 dagen. De diarree duurt 5-7 dagen, in ieder geval minder dan 2 weken. Er zijn veel andere ziektebeelden die vergelijkbare symptomen kunnen geven, dus overleg bij twijfel met een arts.

Behandelingen

Een dokter zal bij het onderzoeken van een kind met bovenstaande symptomen met name letten op kenmerken van uitdroging en op signalen die wijzen op een andere diagnose dan buikgriep. Het is meestal niet nodig bloedonderzoek te doen of een echo of scan te maken. Onderzoek naar welk virus of welke bacterie de buikgriep veroorzaakt heeft in de meeste gevallen geen gevolgen voor de behandeling.

Er is meestal geen behandeling nodig voor een buikgriep bij kinderen, de infectie gaat vanzelf over. Met name bij jonge kinderen is het wel belangrijk uitdroging te voorkomen.

Thuis kunt u het volgende doen:

Vochtinname

  • Zuigelingen kunt u gewoon borstvoeding of flesvoeding blijven geven, eventueel wat vaker en in kleinere porties.
  • Oudere kinderen (ouder dan 6 maanden) geeft u vaak kleine porties te drinken. Als uw kind weinig drinkt, geef het dan het liefst ORS of verdunde appelsap (half appelsap half water), dit wordt snel door het lichaam opgenomen. ORS (Oral Rehydration Solution) bevat suiker en zouten. De samenstelling is precies zo gemaakt dat het vocht snel in het lichaam wordt opgenomen. Verander de samenstelling niet door er bijvoorbeeld siroop of sap aan toe te voegen, want dan verliest ORS zijn werking. ORS is geen behandeling tegen de buikgriep, maar een middel om uitdroging te voorkomen of bestrijden. ORS is verkrijgbaar bij de apotheek en drogist, de samenstelling is leeftijdsafhankelijk.

Medicatie

  • Paracetamol is effectief tegen pijn en koorts. Zieke kinderen voelen zich een stuk beter en drinken makkelijker als ze paracetamol krijgen.
  • Als uw kind veel braakt, kan de huisarts of kinderarts een middel tegen het braken voorschrijven. Dit mag slechts kort (enkele dagen) gebruikt worden, langer is meestal ook niet nodig.

Expertise en ervaring

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

• Tijdens kantooruren met de poli Kindergeneeskunde,  T 088 320 63 00
• Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

• Tijdens kantooruren met de poli Kindergeneeskunde, T 088 320 63 00.
• Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Samen beslissen bij de dokter

‘Samen beslissen bij de dokter’ legt uit wat kinderen volgens de wet wel en niet zelf mogen beslissen en hoe ouders en zorgprofessionals hier mee om moeten gaan. Een dokter mag een kind niet zomaar onderzoeken of behandelen. Hiervoor moet hij/zij toestemming vragen.

Kinderen tot en met 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet u als ouders deze toestemming geven.

Jeugd vanaf 12 jaar

Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan moet u als ouders én het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de dokter'.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om te beslissen of het een behandeling wil of niet. U mag daar als ouders dan officieel niet meer over meebeslissen. Vaak is het goed als ouders en kind hierover overleggen, want helemaal alleen een besluit nemen, is soms best lastig. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de kinderarts'.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KIND 68-A

Terug naar boven