Aandoeningen

Chronische bronchitis

Bij chronische bronchitis zijn de vertakkingen van de luchtpijp (de bronchiën) blijvend ontstoken. Het slijmvlies zwelt op en produceert meer slijm. Bij een normale slijmproductie wordt het slijm door de haartjes in de bronchiën naar de luchtpijp geleid. Hier wordt het vervolgens ingeslikt of spontaan opgehoest. 

Bij chronische bronchitis stijgt de slijmproductie en raakt het slijmvlies ontstoken, waardoor de patiënt slijm ophoest. Door de ontstekingen wordt het slijmvlies dikker. Dat maakt de doorstroming van lucht en daarmee ademen moeilijker. Als deze symptomen 2 opeenvolgende jaren 3 maanden of langer per jaar aanhouden, spreken we van chronische bronchitis.

Meer over chronische bronchitis

Oorzaak

Meer dan 90% van de mensen met chronische bronchitis rookt. Ongeveer de helft van de rokers krijgt in zijn of haar leven chronische bronchitis. De ingeademde lucht van de sigaret bevat een chemische stof die vrijkomt bij de verbranding van het tabak en het papier. Door deze stof raken de bronchiën ontstoken.

COPD

Chronische bronchitis is een vorm van COPD: de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Dit zijn chronische aandoeningen waarbij de luchtstroom in de longen belemmerd wordt. COPD staat voor Chronic (chronische) Obstructive (belemmerende) Pulmonary (long-) Disease (aandoening). Roken is de belangrijkste oorzaak van COPD. Maar ook inademing van andere stoffen, zoals fijnstof, kan een rol spelen.

Er bestaan twee vormen van bronchitis:

  • Acute bronchitis is een infectie die veroorzaakt wordt door een virus of een bacterie.
  • Chronische bronchitis ontstaat door irritatie van de bronchiën, zoals bij COPD en astma.

Symptomen

De klachten bij chronische bronchitis zijn onder andere:

  • benauwdheid (toenemend);
  • hoesten;
  • piepende ademhaling;
  • slijm ophoesten (taai);
  • afvallen.

Patiënten met COPD krijgen soms aanvallen waarbij de klachten plotseling verergeren (exacerbaties). Soms is dan opname in een ziekenhuis nodig. COPD kan op den duur leiden tot voortdurende, ernstige benauwdheid en invaliditeit.

Onderzoeken

Hoest u langdurig en geeft u slijm op? Ga dan naar de huisarts. Bij chronische bronchitis wordt meestal een screening op COPD aanbevolen. Verder zijn soms een longfunctietest, longfoto en/of inspanningstest nodig. Ook wordt vaak een meting van  spierkracht en voedingstoestand gedaan. 

Inspanningstest

Onderzoek om inspanningsmogelijkheden en -beperkingen vast te stellen

Behandelingen

De behandeling van chronische COPD bestaat onder andere uit medicijnen en fysiotherapie. Rookt u? Dan is stoppen met roken het beste wat u kunt doen, ook als uw longen al beschadigd zijn. De bestaande schade kan niet ongedaan gemaakt worden, maar stoppen met roken verbetert uw vooruitzichten direct.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssyteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen zoals longfibrosesarcoïdoselongontstekingastmaapneulongkankerCOPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum en het ROW Expertisecentrum.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code LON 84-A

Terug naar boven