Aandoeningen

Etalagebenen

Bij etalagebenen gaat er te weinig bloed en zuurstof naar de benen. Dit komt door vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen. Dit leidt tot pijn bij het lopen. Afhankelijk van de ernst van de situatie en welke slagader het betreft, zijn er verschillende behandelmogelijkheden.

Meer over etalagebenen

Vetafzeting en verkalking

Vernauwing of afsluiting van één van de slagaders naar of in de benen wordt veroorzaakt door vetafzetting in en verkalking van de slagaderwand.

Pijn bij het lopen

De vernauwing of afsluiting van de slagader naar of in de benen heeft tot gevolg dat er minder bloed door kan stromen. Hierdoor schiet de bloedtoevoer en daarmee de zuurstofvoorziening van de benen te kort. Bij een gebrek aan zuurstof ontstaat verzuring van de spieren, die een krampende pijn veroorzaakt in de benen. Het gevolg daarvan kan zijn dat na een stukje lopen pijn optreedt in de kuit. Na korte tijd rusten, zakt de pijn en kan weer een stukje verder gelopen worden. Dit heet claudicatio intermittens oftewel etalagebenen, omdat het stoppen met lopen de indruk wekt dat men in etalages kijkt.

Symptomen

 • Pijn bij het lopen in de bilstreek, het bovenbeen, kuit of de voet:

De plaats waar de pijn optreedt zegt iets over de plaats van de vernauwing in de bloedvaten. De vernauwing in het bloedvat zit altijd boven het niveau waar de pijn optreedt. Treedt bij het lopen pijn op in de bilstreek en het bovenbeen, dan zit de vernauwing in de hierboven gelegen bekkenslagader. Krijgt u bij het lopen pijn in de kuit, dan zit de vernauwing in de slagader in het bovenbeen. Bij een vernauwing in een van de drie onderbeenslagaders zit de pijn in de voet. Door de pijn kunt u beperkt zijn in uw dagelijkse activiteiten, dat kan zijn op het werk, bij huishoudelijke activiteiten of tijdens het sporten.

 • Koude voeten;
 • Verlies van haar op de benen;
 • Verdikte teennagels (vaak met schimmelinfectie);
 • Vertraagde nagelgroei;
 • Bleke benen als u ze optilt en rode benen als u ze laat hangen;
 • In een verder gevorderd stadium van vaatvernauwing of zelfs afsluiting van de beenslagaders kan het tekort aan bloed in uw benen ook al in rust optreden zonder dat de spieren actief zijn. Dan kan u ’s nachts in bed pijn aan uw benen krijgen. Ook kunnen er spontaan wonden op uw benen ontstaan of bestaande wonden op uw benen slecht genezen.

Onderzoeken

Soms is extra onderzoek van uw bloedvaten nodig om te kunnen beoordelen welke behandeling voor u het meest passend is. Uw arts kan u daarom verwijzen voor een angiografie, looptest, duplex onderzoek, CT-of MRA scan.  Tijdens dit onderzoek worden röntgenfoto's gemaakt van uw bloedvaten.

CT-scan

Onderzoek naar afwijkingen aan longweefsel, bloedvaten, organen en botten

Behandelingen

Afhankelijk van de ernst van de situatie en welke slagader het betreft, zijn er verschillende behandelmogelijkheden:

 • Looptraining

De looptraining is een conservatieve behandeling van etalagebenen. De behandeling is gericht op het beperken van de aanwezige risicofactoren van slagaderverkalking (atherosclerose): niet roken, gezond eten en voldoende lichaamsbeweging. Te hoge bloeddruk, suikerziekte en een te hoog cholesterolgehalte zijn met geneesmiddelen te behandelen. Roken is een risicofactor die u zelf in de hand heeft. Ook een intensieve looptraining hoort bij deze aanpak. Door veel te lopen en steeds en steeds een stukje verder, kunnen op den duur uw klachten afnemen of zelfs geheel verdwijnen. Kijk voor meer informatie ook eens op etalagebenen.nl.

 • Dotterbehandeling

Soms is de vernauwing dusdanig dat een dotterbehandeling nodig is. Dit betekent dat de arts met behulp van een ballonnetje de vernauwing in het been probeert op te rekken. Hierdoor wordt het bloedvat weer beter doorgankelijk. Soms kan deze behandeling in dagbehandeling worden verricht. Voordat deze behandeling plaats kan vinden, moet het betreffende bloedvat eerst beoordeeld worden met een angiografie.

 • Operatie

Als uw klachten ernstig zijn, kan in overleg met uw arts gekozen worden voor een operatie. Er zijn verschillende operaties mogelijk, zoals:

 • het schoonmaken van het vat op de plek van de vernauwing;
 • het langs chirurgische weg wijder maken van de vernauwde plek;
 • een omleiding met een bypass. Hiervoor maakt de arts gebruik van een vaatprothese of een ader van uzelf.

De arts overlegt met u welke operatie voor u het meest passend is. De zwaarte van de operatie hangt samen met de plaats in het lichaam waar de afsluiting zit.

Expertise en ervaring

De vaatchirurgen van het St. Antonius voeren alle vaatchirurgische behandelingen uit en behandelen vanuit de hele regio mensen met complexe aandoeningen aan de bloedvaten. Daarnaast behandelen de vaatchirurgen vanuit het hele land mensen die in het kader van een second opinion zijn doorverwezen. Om de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren, wordt binnen de vaatchirurgie veel onderzoek gedaan.

Verder maken de vaatchirurgen gebruik van de nieuwste, innovatieve technieken. Zo vinden de vaatchirurgische behandelingen plaats in een moderne hybride-operatiekamer. Hier worden vaatoperaties minimaal-invasief en met de modernste apparatuur uitgevoerd. Ook beschikken de vaatchirurgen op de afdeling Radiologie over een goed uitgeruste interventiekamer voor de dotterbehandelingen.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code VCH 191-A

Terug naar boven