Specialismen & behandelcentra

Vaatchirurgie

Het behandelen van hart- en vaatziekten is een van de speerpunten van het St. Antonius Ziekenhuis. Het St. Antonius heeft een regionale verwijsfunctie voor complexe aandoeningen van de bloedvaten.

Alle aspecten van de vaatchirurgie zijn bij ons vertegenwoordigd. Daarnaast behandelen wij mensen uit het hele land die in het kader van een second opinion zijn doorverwezen.

Om de kwaliteit van de zorg voortdurend te optimaliseren, doen we op het gebied van vaatchirurgie veel onderzoek en maken we gebruik van de nieuwste technieken. Sinds 2011 wordt de vaatchirurgie uitgevoerd in een hypermoderne hybride operatiekamer. Dit maakt het mogelijk om vaatoperaties minimaal invasief en met de modernste apparatuur te verrichten. Eind 2016 is een nieuwe interventiekamer op de afdeling radiologie in gebruik genomen voor dotterbehandelingen.

De afdeling Vaatchirurgie is in het bezit van het arteriële en veneuze vaatkeurmerk.

Aandachtsgebieden

Halsslagaderchirurgie

Een vernauwing van de halsslagader kan verantwoordelijk zijn voor het doormaken van een TIA (tijdelijke kleine beroerte) of een herseninfarct (CVA). Met een operatie in de hals kan de slagader worden schoongemaakt, waarna het risico op een nieuwe beroerte sterk afneemt. Onder sommige omstandigheden is het beter om een dotterbehandeling met het plaatsen van een stent te verrichten in plaats van een operatie.

Aortachirurgie

De buikslagader, ook wel de aorta genoemd, kent  twee verschillende aandoeningen. Er kan sprake zijn van een verwijding, ook wel aneurysma genoemd, of een vernauwing. Een vernauwing geeft meestal klachten van etalagebenen en wordt vaak in eerste instantie met een dotterbehandeling verholpen. Bij een aneurysma kan er een scheurtje in de slagaderwand optreden. Een aneurysma kan, afhankelijk van zijn vorm en uitbreiding, uitgeschakeld worden met een klassieke open operatie of via een kleine snede in de liesslagaders waarna er een endoprothese kan worden ingebracht.  Het St. Antonius Ziekenhuis voert de meeste aorta-operaties uit in Nederland en er zijn sinds de start in 1996 meer dan 2000 patiënten met een endoprothese behandeld.

Minimaal invasieve/endovasculaire behandelingen

Net als bij kijkoperaties in de buik gebeuren ook behandelingen aan de bloedvaten via steeds kleinere toegangsvormen. Via een prik in de liesslagader of via een kleine snede kunnen steeds uitgebreidere vernauwingen of afsluitingen van bloedvaten behandeld worden. Samen met de afdeling Interventieradiologie beschikt Vaatchirurgie over de nieuwste technieken. De meeste van deze behandelingen worden met lokale verdoving in de lies gedaan. Indien noodzakelijk of gewenst kan de behandeling ook in narcose worden verricht.

Expertisecentrum voor patiënten met diabetes mellitus en wondproblemen aan de benen

Voor patiënten met diabetes mellitus en wonden aan de benen biedt het St. Antonius Ziekenhuis alle mogelijke behandelingen. Een team van experts (revalidatie arts, orthopedisch schoenmaker, wondconsulente, interventieradioloog, vasculair internist en vaatchirurg) staat voor u klaar om gezamenlijk de problemen te onderzoeken en te behandelen.

Spataderbehandelingen

Voor alle vormen van behandelingen van spataders en trombose hebben wij het St. Antonius Spatadercentrum. Hier werken onze vaatchirurgen samen met de dermatologen van het St. Antonius Ziekenhuis. Er wordt naar gestreefd om op één dag de diagnostiek en het behandelplan voor u op te stellen. Wij bieden u een compleet pakket aan behandelingen zoals scleroseren, endoveneuze lasertherapie en chirurgie.

Thoracic outlet syndroom

Bij sommige mensen ontstaan er klachten van de arm of hand omdat de zenuw, slagader of ader van arm bekneld raakt tussen het sleutelbeen en de 1e rib. Dit kan klachten geven van tintelingen en pijn in de arm en hand, met name bij heffen van de arm. Behandeling van dit zogenoemde thoracic outlet syndroom is soms nodig met het chirurgisch verwijderen van de eerset rib. In het St. Antonius Ziekenhuis zijn drie vaatchirurgen gespecialiseerd in dit ziektebeeld met uitgebreide expertise in deze operatie.

Terug naar boven