Aandoeningen

Verwijding van de aorta (aneurysma)

Een aneurysma is een verwijding van een slagader. Ook de aorta (de grote lichaamsslagader) kan verwijd zijn. Een normale aortadoorsnede staat in verhouding tot de lengte en het gewicht. Hoe groter de lengte en/of het gewicht, des te groter de doorsnede van de aorta. De doorsnede van de aorta neemt met de jaren geleidelijk iets toe.

Een verwijding van de aorta vergroot de spanning in de wand van de slagader. Dit kan ertoe leiden dat het aneurysma barst. Dit heet een aortaruptuur en is een levensbedreigende situatie. Als duidelijk is dat er sprake is van verwijding van de aorta, wordt op gezette tijden gecontroleerd hoe snel het aneurysma groeit en hoe groot de precieze doorsnede is, zodat het aneurysma tijdig behandeld kan worden.

Meer over verwijding van de aorta

Een verwijding van de aorta ontstaat door een verzwakking van de vaatwand. Dit kan meerdere oorzaken hebben:

  • Een bekende oorzaak is slagaderverkalking.
  • Echter, er kan ook in de familie een aangeboren aanleg voor aneurysmata bestaan zonder dat er sprake is van slagaderverkalking.

Symptomen

  • Een aneurysma is vrijwel altijd zonder klachten. Meestal wordt deze toevalligerwijs opgemerkt tijdens ander onderzoek. Daarom is screening aan te raden als in de familie aorta aneurysmata voorkomt. Vraag uw arts of dit nodig is.
  • Soms is er sprake van vage rugklachten, veelal hoog tussen de schouderbladen in.

Onderzoeken

Onderzoek naar en controle van een verwijde aorta kan bestaan uit een echocardiografie (echo van het hart) en een CT-scan.

Echocardiografie

Geeft informatie over de werking van de kleppen en pompfunctie van het hart

Behandelingen

De behandeling bestaat uit een operatie waarbij het aneurysma wordt verwijderd of de implantatie van een stent via de liesslagader.

Expertise en ervaring

Expertise & Ervaring Hartcentrum

Het St. Antonius Hartcentrum is van oudsher één van de grootste en meest innovatieve Hartcentra van Nederland. In de jaren 50 hebben we de eerste openhartoperatie onder koeling tot 32 º C verricht. In 1968 is de eerste kransslagader (bypass)operatie in Nederland uitgevoerd in ons ziekenhuis. En in 1980 is hier de eerste dotterbehandeling uitgevoerd. Inmiddels doen onze cardiologen en hartchirurgen jaarlijks gemiddeld 2.000 hartoperaties en 2.400 interventies (dotterbehandelingen, onderzoeken etc.) 
En nog steeds lopen we voorop in kwalitatief hoogwaardige hartzorg en vernieuwende behandelingen. 
Door de jarenlange ervaring en het grote aantal behandelingen die we hier uitvoeren, kunt u vertrouwen op veel expertise in vrijwel alle vormen van hartzorg.

Lees hier meer over onze ervaring en expertise.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code CAR 89-A

Terug naar boven