Diagnostiek & laboratoriumonderzoek

Farmaceutisch en toxicologisch laboratorium

Het Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (FarmaToxLab) van de afdeling Klinische Farmacie verricht analyses van lichaamsvreemde stoffen in lichaamsmaterialen als bloed en urine. Daarnaast worden farmacogenetische bepalingen uitgevoerd.

De analyses die worden verricht zijn:

  • geneesmiddelbepalingen in bloed;
  • de analyses van drugs of abuse in urine;
  • analyses op toxicologisch gebied in zowel bloed als urine en
  • analyses van genen die betrokken zijn bij de farmacokinetiek of –dynamiek van geneesmiddelen (farmacogenetica).

Bekijk de bepalingenwijzer FarmaToxLab om te zien welke bepalingen wij verrichten. Hierop staan onder meer de referentiewaarden en de toxicologische waarden vermeld. Ook vindt u hier praktische informatie als de hoeveelheid monster die benodigd is en de analysedagen van bepalingen die minimaal eenmaal per jaar worden aangevraagd.

Contact

Voor algemene zaken is het FarmaToxLab te bereiken op T 088 320 72 22 (van maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur). Voor informatie over resultaten belt u T 088 320 72 23.

Spoedaanvragen

Voor spoedaanvragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende ziekenhuisapotheker. Deze is van 8.30 – 17.30 uur bereikbaar op T 088 320 96 53. Buiten deze tijden kunt u de dienstdoende ziekenhuisapotheker bereiken via de telefooncentrale.

Aanvraagformulier genotyperingen

Via het formulier aanvraag genotypering kunt u genotyperingen aanvragen. Dit formulier kunt u online invullen en dan opslaan. De PDF kunt u dan per veilige mail versturen naar ons secretariaat of per post sturen naar: St. Antonius Ziekenhuis, T.a.v. Klinische Farmacie, Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.

ISO 15189 (M240)-geaccrediteerd

Het FarmaToxLab is ISO 15189 (M240)-geaccrediteerd. De in het overzicht genoemde bepalingen die door het FarmaToxLab worden uitgevoerd vallen onder de scope van de ISO-accreditatie, tenzij anders staat vermeld bij de achtergrondinformatie van de bepaling.

Een verklaring van de competenties van het laboratorium en een overzicht van wederzijdse verantwoordelijkheid indien u uw patiëntenmonsters door ons laat analyseren kunt u hier vinden.

Wilt u meer informatie, heeft u opmerkingen of klachten over de dienstverlening van het FarmaToxLab, dan kunt u mailen naar ftl@antoniusziekenhuis.nl of bellen naar 088 320 72 22.

Terug naar boven