Kosten en zorgverzekering

Onze prijzen

Snel naar:

Wat kost uw behandeling?

Ziekenhuiszorg is vastgelegd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Een DBC bestaat uit een diagnose van de specialist en alle behandelingen die hieruit volgen. Elke DBC heeft een eigen prijs en bestaat uit honorariumbedragen voor de specialist en een kostenvergoeding voor het ziekenhuis. Na afloop van de behandeling ontvangt u één zorgnota voor het totale traject. Er zijn ruim 4.000 DBC-zorgproducten. 

De DBC-zorgproducten zijn onderverdeeld in twee klassen: 

  • Het vrije segment, waarbinnen de prijzen vrij onderhandelbaar zijn en
  • het gereguleerde segment met door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde maximum tarieven.

Naast DBC-zorgproducten zijn er ook nog andere zorgproducten. Deze worden door het St. Antonius Ziekenhuis apart in rekening gebracht. Dit zijn bijvoorbeeld:  

  • Eerstelijns paramedische zorg, zoals de (sport)fysiotherapeut, diëtist, logopedist en psycholoog;
  • Verblijf op de Intensive Care (wordt apart naast het DBC-zorgproduct gedeclareerd);
  • Laboratoriumverrichtingen, röntgenfoto’s, scopieën enzovoort die door de huisarts worden aangevraagd. 

Prijsafspraken met zorgverzekeraars

Ziekenhuizen maken met zorgverzekeraars prijsafspraken over de te leveren zorg. De prijs kan dus verschillen van andere ziekenhuizen en kan daarnaast ook verschillen per zorgverzekeraar. Deze prijzen zijn niet openbaar. Als u een verzekering heeft waarover prijsafspraken zijn gemaakt, dan worden deze vermeld op uw zorgnota. 

Als er geen prijsafspraken worden gemaakt of u niet verzekerd bent, dan worden de zogeheten passantenprijzen gehanteerd.

Passantenprijzen

U moet de volledige kosten van de behandeling zelf betalen als: 

  • U ondanks de wettelijke verplichting geen basisverzekering heeft;
  • Ons ziekenhuis geen afspraken met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt over de desbetreffende polis;
  • U een behandeling ondergaat, waarvoor u (deels) niet verzekerd bent via de basisverzekering of uw aanvullende verzekering;  
  • U in het buitenland verzekerd bent.

U ontvangt in deze situaties van ons een zorgnota waarop de passantenprijs van uw behandeling vermeld staat. De ingangsdatum van de behandeling is altijd bepalend voor de prijs die wij aanhouden op de zorgnota.

De behandelingen van ADHD en psychiatrische stoornissen bij kinderen vallen onder de Jeugdwet en worden door gemeenten ingekocht. De tarieven kunnen afwijkend zijn van de hier genoemde tarieven en verschillen per gecontracteerde gemeente. De tarieven voor keuringen, cosmetische chirurgie, rapporten en inlichtingen zijn exclusief BTW; de BTW wordt (indien van toepassing) op de nota in rekening gebracht.

Bekijk onderstaand onze prijslijsten voor passanten:

Laatste actualisatiedatum: 28-12-2023

Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van onze prijzen, dan behouden wij ons het recht voor dit te doen. De ingangsdatum van de behandeling is altijd bepalend voor de prijs die wij aanhouden op de zorgnota. 

Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele drukfouten. Aan deze gegevens kunnen daarom geen rechten ontleend worden. 

Zorg na overlijden

Nadat een patiënt in ons ziekenhuis is overleden en de eerste verzorging op de afdeling is uitgevoerd (noodzakelijke zorg), wordt de overledene overgebracht naar het Mortuarium. Aan het gebruik van het mortuarium zijn kosten verbonden; deze kosten vindt u in onze tarievenlijst hieronder.

Klik hier voor de tarievenlijst 2024. 

De tarieven gelden vanaf 3 uur na overlijden.

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over onze prijzen (wilt u bijvoorbeeld een prijsindicatie voor uw behandeling) of uw factuur? Neem dan gerust contact op met de afdeling Debiteuren (tijdelijk alleen bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12.00 uur):

T 088 320 85 00

Terug naar boven