Apotheek (farmacie)

Inzage medische gegevens door St. Antonius Apotheek

In het ziekenhuis en op de polikliniek krijgen veel patiënten medicijnen voorgeschreven. 

Om te weten of deze geneesmiddelen veilig gebruikt kunnen worden, is het belangrijk om een volledig overzicht te hebben van alle geneesmiddelen die u gebruikt op het moment dat u de arts bezoekt.

De (ziekenhuis)apotheek vraagt daarom inzage in de medicatiegegevens en –geschiedenis van de thuisapotheek en van de huisarts. De apotheek mag en kan deze inzage alleen doen als u daarvoor toestemming heeft gegeven aan de huisarts en apotheek.

Inzage regelen: volg je zorg

Op de website volgjezorg.nl leest u hoe u de inzage van uw medische gegevens kunt regelen. Ook kunt u hier vastleggen welke informatie zorgverleners mogen inzien. Verder ziet u via deze website welke zorgverleners uw medische gegevens hebben geraadpleegd.

In het ziekenhuis en op de polikliniek worden aan veel patiënten geneesmiddelen voorgeschreven. Om te weten of deze geneesmiddelen veilig gebruikt kunnen worden, is het belangrijk om een volledig overzicht te hebben van de geneesmiddelen die u gebruikt. De (ziekenhuis)apotheek vraagt daarom inzage in de medicatiegegevens en –geschiedenis van de thuisapotheek.

Zeker niet. U bepaalt zelf of u uw huisarts en apotheken toestemming geeft uw medische gegevens in te zien. Deelname is voor iedereen vrijwillig. Zorgaanbieders bepalen zelf of zij willen aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. Op de website volgjezorg.nl vindt u de zorgaanbieders terug waaraan u toestemming heeft verleend.  

De apotheker kan alleen de geneesmiddelen inzien die bij de desbetreffende zorgverlener zijn verstrekt en/of vastgelegd. Andere medische informatie is voor de apotheker niet zichtbaar.

Via volgjezorg.nl kunt u zien wie uw geneesmiddeloverzicht heeft geraadpleegd. Indien het St. Antonius Ziekenhuis en/of de apotheek van het St. Antonius dit heeft gedaan, zult u hier de naam van de eindverantwoordelijke apotheker van het St. Antonius Ziekenhuis vinden.

Voor elk contactmoment met een arts kan een geneesmiddeloverzicht worden opgevraagd. Dit contactmoment kan een bezoek aan de polikliniek zijn, een klinische opname, dagbehandeling, maar ook een telefonisch contact. Het kan dus voorkomen dat in korte tijd meerdere keren een overzicht wordt opgevraagd.

Terug naar boven