Behandelingen & onderzoeken

ACTH-test bij kinderen

Met de ACTH-test worden de bijnieren gestimuleerd extra cortisol aan te maken. De arts kan hiermee nagaan of de bijnieren goed werken.

Bij deze test krijgt uw kind via een infuus ACTH toegediend. Dat is een stof die de bijnieren stimuleert om tijdelijk extra cortisol te maken en aan het bloed af te geven. Nadat de ACTH is toegediend, nemen we een aantal keren wat bloed af. Door telkens de hoeveelheid cortisol in het bloed te meten, kan de arts de werking van de bijnieren nagaan.

Voorbereiding

Eten en drinken

Uw kind heeft geen specifieke voorbereiding nodig voor dit onderzoek. Hij/zij mag vóór en tijdens de test gewoon eten en drinken.

Meenemen

Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur. Uw kind kan al die tijd gewoon opblijven en rondlopen. U hoeft dus geen pyjama voor uw kind mee te nemen. Op de afdeling is allerlei speelgoed aanwezig, maar u mag ook iets meebrengen van thuis.

Voorlichting

Om uw kind goed voor te bereiden op het onderzoek, kunt u hem/haar vertellen dat:

 • hij voor ongeveer 2 uur naar het ziekenhuis gaat, maar dat u er de hele tijd bij blijft;
 • hij vóór en tijdens het onderzoek gewoon mag eten en drinken;
 • hij een prik krijgt om het infuus in te brengen, maar dat de verdovende zalf of spray ervoor zorgt dat de prik niet veel pijn doet;
 • hij via het infuus een medicijn krijgt waardoor hij/zij zich misschien even niet zo lekker voelt, maar dat dit vanzelf overgaat;
 • de verpleegkundige via het infuus 4 keer een beetje bloed afneemt (zonder opnieuw te prikken);
 • de verpleegkundige ieder half uur de bloeddruk meet door het oppompen en weer leeg laten lopen van een band om de arm (net als een zwembandje);
 • hij tijdens de test gewoon mag rondlopen en spelen, lezen, televisie kijken enzovoorts;
 • hij met u mee naar huis mag als het onderzoek is afgelopen en hij/zij zich goed voelt.

Mijn Antonius-account aanmaken

Kind jonger dan 12 jaar

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius. Als uw kind jonger is dan 12 jaar kan hij/zij zelf geen toegang krijgen tot Mijn Antonius. Bent u ouder met ouderlijk gezag, dan kunt u na ondertekening van een machtiging en identificatie in het ziekenhuis, via Mijn Antonius toegang krijgen tot het medisch dossier van uw kind.

Lees hier hoe.

Kind ouder dan 12 jaar

Vanaf 12 jaar heeft uw kind zelf de mogelijkheid om toegang tot Mijn Antonius aan te vragen.

Lees hier hoe.

Afzeggen onderzoek

Is uw kind verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

Melden

Op de dag van het onderzoek komt u op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis. U kunt zich melden bij de Receptie en vragen naar de Dagbehandeling Kinderen.

Infuus

Op de verpleegafdeling wordt u verwelkomd door een verpleegkundige. Als het nodig is, meet deze nogmaals lengte, gewicht en bloeddruk van uw kind. De huid van de elleboog en hand wordt verdoofd met een zalf of spray. Daarna brengt de kinderarts op één van deze plaatsen een infuus in. Deze prik kan even gevoelig zijn, maar meestal valt dit mee vanwege de verdoving.

Als het infuus is ingebracht, neemt de arts meteen al wat bloed af. Uw kind krijgt een spalk onder de elleboog of hand, waardoor hij/zij dat gewricht niet kan buiten en het infuus niet in de knel kan komen.

Toedienen van ACTH

Uw kind krijgt via het infuus de ACTH toegediend. Sommige kinderen voelen zich even niet zo lekker na de toediening. Dat gaat vanzelf over. De meeste kinderen hebben geen klachten tijdens de test.

Tijdens de hele test mag uw kind gewoon opblijven en rondlopen. De verpleegkundige is steeds in de buurt om hem/haar tijdens de test in de gaten te houden. De verpleegkundige:

 • neemt om het half uur wat bloed af via het infuus, in totaal 4 keer. Er zijn dus geen nieuwe prikken nodig. De bloedafname is meestal pijnloos, soms wat gevoelig.
 • meet bij elke bloedafname de bloeddruk en polsslag.

Naar huis

Na de test verwijdert de verpleegkundige het infuus. Voelt uw kind zich goed, dan kunt u samen weer naar huis.

Nazorg

Weer thuis

Uw kind heeft thuis geen speciale nazorg nodig en mag alles weer doen zoals anders.

De uitslag

De uitslag van de test is na ongeveer 3 weken bekend. Voordat uw kind naar huis gaat, hoort u van de verpleegkundige hoe u de uitslag te horen krijgt: telefonisch of op het spreekuur.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

• Tijdens kantooruren met de poli Kindergeneeskunde,  T 088 320 63 00
• Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

• Tijdens kantooruren met de poli Kindergeneeskunde, T 088 320 63 00.
• Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s.

De bijnieren

De bijnieren zijn kleine organen die vlak boven de nieren liggen. Ze maken het hormoon cortisol aan, dat een belangrijke rol speelt bij de stofwisseling en bij de manier waarop het lichaam reageert op stress en infecties. Als de bijnieren niet goed werken, kan dit allerlei klachten geven.

Kinderwebsite

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft speciale webpagina's voor kinderen en jeugd tot 18 jaar om zich voor te bereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis. Aan de hand van onder meer filmpjes, beeldverhalen en veelgestelde vragen kunnen zij zien hoe alles gaat op de Kinderafdeling en kennis maken met de mensen die er werken. 

Samen beslissen bij de dokter

‘Samen beslissen bij de dokter’ legt uit wat kinderen volgens de wet wel en niet zelf mogen beslissen en hoe ouders en zorgprofessionals hier mee om moeten gaan. Een dokter mag een kind niet zomaar onderzoeken of behandelen. Hiervoor moet hij/zij toestemming vragen.

Kinderen tot en met 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet u als ouders deze toestemming geven.

Jeugd vanaf 12 jaar

Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan moet u als ouders én het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de dokter'.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om te beslissen of het een behandeling wil of niet. U mag daar als ouders dan officieel niet meer over meebeslissen. Vaak is het goed als ouders en kind hierover overleggen, want helemaal alleen een besluit nemen, is soms best lastig. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de kinderarts'.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KIND 24-O

Terug naar boven