Behandelingen & onderzoeken

Ademhalingsondersteuning (NPPV)

Non Invasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) is een behandeling bij acute ernstige benauwdheid. Bijvoorbeeld als de benauwdheid onvoldoende verbetert na behandeling met medicijnen en/of zuurstof. 

Bij NPPV wordt de ademhaling niet helemaal overgenomen zoals bij beademing, maar via een masker ondersteund. De patiënt blijft gewoon zelf ademhalen.

Meer over NPPV

Bij de meeste mensen die NPPV krijgen is COPD of longemfyseem de oorzaak van de benauwdheid. Bij deze aandoeningen is er blijvende schade ontstaan aan de luchtwegen en/of de longblaasjes. Daardoor werken de longen minder goed.

Gezonde longen zorgen ervoor dat het lichaam zuurstof opneemt (bij het inademen) en koolzuur kwijtraakt (bij het uitademen). Bij het ademhalen gaat het proces van zuurstof opnemen en koolzuur uitscheiden altijd door. Bij zieke longen gaat de uitwisseling van deze gassen moeilijker. De longen nemen minder goed zuurstof op en raken het koolzuur minder goed kwijt. Hierdoor daalt het zuurstofgehalte in het lichaam en stijgt het koolzuurgehalte. De ademhaling is dus niet efficiënt genoeg. De medische term hiervoor is respiratoire insufficiëntie.

Dit veroorzaakt klachten zoals:

 • benauwdheid;
 • hoofdpijn;
 • concentratiestoornissen;
 • sufheid overdag.

Behandeling

Bij ademhalingsondersteuning met NPPV krijgt u een masker over het gezicht geplaatst. Via het masker wordt door een apparaat positieve druk gegeven bij de in- en uitademing. Door de druk blijven uw luchtwegen zo goed mogelijk geopend. De gasuitwisseling verbetert hierdoor: het zuurstofgehalte in het bloed stijgt weer en het koolzuurgehalte daalt.  Bovendien kost het ademen u zo minder kracht en energie.

Wennen

 • In het begin zal de ademhalingsondersteuning onwennig en misschien vervelend aanvoelen. Zo krijgt u misschien last van geïrriteerde ogen en droge mondslijmvliezen.
 • Verder is het in het begin vaak moeilijk om de ademhaling onder controle te krijgen. De verpleegkundige helpt u om het juiste ademhalingsritme te vinden.
 • Omdat u zelfstandig blijft ademhalen, is het mogelijk om soms het masker af te zetten en wat te eten en te drinken of medicatie in te nemen.

Controles

Aan het begin van de behandeling doet de verpleegkundige elk uur verschillende controles. Hij/zij meet uw bloeddruk, temperatuur, pols en het zuurstofgehalte van het bloed en telt uw ademhaling.

De arts laat regelmatig uw bloedgaswaarden bepalen. Hiervoor wordt via de slagader in uw pols bloed afgenomen. Aan de uitslagen kan de arts zien hoe de verhouding tussen het zuurstofgehalte en het koolzuurgehalte in het bloed is. Hierdoor kan de arts snel beoordelen of de behandeling aanslaat.

Duur

De behandeling kan meerdere dagen duren. Minimaal duurt een behandeling 24 uur. Als de bloeduitslagen verbeteren, wordt de NPPV afgebouwd in overleg met de arts.

Nazorg

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Longgeneeskunde, T 088 320 14 00.
 • Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Longgeneeskunde, T 088 320 14 00.
 • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssysteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen, zoals longfibrose, longontsteking, sarcoïdose, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum en het ROW Expertisecentrum.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code LON 51-B

Terug naar boven