Behandelingen & onderzoeken

Argininetolerantietest bij kinderen

Een argininetoletantietest is een onderzoek naar de aanmaak van groeihormoon.

Bij de groei van een kind speelt groeihormoon een belangrijke rol. Dit hormoon wordt gemaakt in een klier in de hersenen, de hypofyse. Via het bloed verspreidt het groeihormoon zich door het lichaam. Als er te weinig groeihormoon wordt gemaakt, kan dat de groei van een kind remmen. Met de argininetolerantietest wordt onderzocht of de hypofyse van een kind voldoende groeihormoon aanmaakt.

Meer over de groeihormoontest

Bij het onderzoek krijgt een kind via een infuus een eiwitachtige stof (arginine) toegediend. Deze stof stimuleert de hypofyse tijdelijk om extra groeihormoon aan het bloed af te geven. Arginine is een vrij onschuldige stof, die in zeldzame gevallen alleen wat misselijkheid of hoofdpijn kan veroorzaken. Nadat de arginine is toegediend, wordt om het kwartier wat bloed via het infuus afgenomen. Door telkens de hoeveelheid groeihormoon in het bloed te meten, kan de arts de werking van de hypofyse nagaan.

Voorbereiding

Vooraf

Een onderzoek in het ziekenhuis kan voor uw kind spannend of eng zijn. U kent uw kind zelf het beste en weet hoe u hem of haar kunt helpen. Beantwoord de vragen van uw kind altijd eerlijk en eenvoudig, passend bij de leeftijd en het karakter.

Eten en drinken

Eten en drinken kunnen de test beïnvloeden. Daarom mag uw kind vanaf middernacht vóór het onderzoek (vanaf 24.00 uur) niets meer eten of drinken totdat het onderzoek afgelopen is. Af en toe een slokje water drinken mag wel.

Als uw kind jonger is dan één jaar, vertelt de kinderarts u wat uw kind van tevoren mag eten en drinken.

Extra geslachtshormonen

Kinderen vlak vóór en ín de puberteit krijgen 5 dagen vóór de test geslachtshormonen toegediend. Die stimuleren de hypofyse om groeihormoon aan te maken en af te scheiden.

Jongens ouder dan 10 jaar krijgen het mannelijk hormoon testosteron (Sustanon®). Ze krijgen dit via een injectie in een spier. Uw huisarts kan deze injectie 5 dagen voor de test geven.

Meisjes ouder dan 8 jaar krijgen het vrouwelijk hormoon oestrogeen (Ethinyloestradiol®). Zij krijgen dit via capsules die ze vanaf  5 dagen voor de test 2 x per dag moeten innemen.

U krijgt een recept voor de injectie of capsules mee van de kinderarts. Hebt u dit recept niet ontvangen? Neem dan contact op met de poli Kindergeneeskunde.

Meenemen

Het onderzoek duurt ongeveer drie uur. Uw kind moet die tijd rustig op bed blijven liggen en kan daarbij de kleren aanhouden. U hoeft dus geen pyjama mee te nemen. Op de afdeling is allerlei speelgoed aanwezig, maar u mag ook iets meebrengen van thuis.

Mijn Antonius-account aanmaken

Kind jonger dan 12 jaar

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius. Als uw kind jonger is dan 12 jaar kan hij/zij zelf geen toegang krijgen tot Mijn Antonius. Bent u ouder met ouderlijk gezag, dan kunt u na ondertekening van een machtiging en identificatie in het ziekenhuis, via Mijn Antonius toegang krijgen tot het medisch dossier van uw kind.

Lees hier hoe.

Kind ouder dan 12 jaar

Vanaf 12 jaar heeft uw kind zelf de mogelijkheid om toegang tot Mijn Antonius aan te vragen.

Lees hier hoe.

Afzeggen onderzoek

Is uw kind verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

De dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek kunt u zich melden bij de Dagbehandeling Kinderen. Op de afdeling wordt u verwelkomd door een verpleegkundige.

Infuus

Als het nodig is, meet de verpleegkundige nogmaals lengte, gewicht en bloeddruk van uw kind. De huid van elleboog en hand wordt verdoofd met een zalf of spray. Daarna brengt de kinderarts op één van deze plaatsen een infuus in. Deze prik kan even gevoelig zijn, maar meestal valt dit mee vanwege de verdoving. Als het infuus is ingebracht, neemt de arts meteen wat bloed af. Uw kind krijgt een spalk onder de elleboog of hand, waardoor hij/zij dat gewricht niet kan buigen en het infuus niet in de knel kan komen.

Het onderzoek

Uw kind krijgt via het infuus het middel arginine toegediend. Dit duurt ongeveer een half uur. Daarna moet uw kind nog ongeveer twee uur op bed blijven. De verpleegkundige is steeds in de buurt om hem/haar tijdens de test in de gaten te houden.

De verpleegkundige:

  • neemt ieder kwartier wat bloed af via het infuus, in totaal 8 keer. Er zijn dus geen nieuwe prikken nodig. De bloedafname is meestal pijnloos, soms wat gevoelig.
  • meet regelmatig de bloeddruk.

De meeste kinderen hebben geen klachten tijdens de test. Een enkel kind heeft last van misselijkheid of hoofdpijn. Heel soms daalt de bloedsuikerspiegel tijdelijk. Deze klachten komen zelden voor en verdwijnen vanzelf weer.

Naar huis

Na de test verwijdert de verpleegkundige het infuusnaaldje. Uw kind mag weer eten en drinken. Zodra uw kind zich goed voelt kunt u samen weer naar huis.

Nazorg

Weer thuis

Uw kind heeft thuis geen speciale verzorging nodig. De rest van de dag kan hij of zij nog wat duizelig en slaperig zijn. Laat uw kind deze dag daarom niet buiten spelen en laat hem of haar niet alleen de trap op lopen. De volgende dag kan uw kind alles weer doen zoals gebruikelijk.

De uitslag

De uitslag van de test is na ongeveer drie weken bekend. Voordat uw kind naar huis gaat, hoort u van de verpleegkundige hoe u de uitslag te horen krijgt: telefonisch of op het spreekuur.

Expertise en ervaring

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s.

Kinderwebsite

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft speciale webpagina's voor kinderen en jeugd tot 18 jaar om zich voor te bereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis. Aan de hand van onder meer filmpjes, beeldverhalen en veelgestelde vragen kunnen zij zien hoe alles gaat op de Kinderafdeling en kennis maken met de mensen die er werken. 

Samen beslissen bij de dokter

‘Samen beslissen bij de dokter’ legt uit wat kinderen volgens de wet wel en niet zelf mogen beslissen en hoe ouders en zorgprofessionals hier mee om moeten gaan. Een dokter mag een kind niet zomaar onderzoeken of behandelen. Hiervoor moet hij/zij toestemming vragen.

Kinderen tot en met 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet u als ouders deze toestemming geven.

Jeugd vanaf 12 jaar

Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan moet u als ouders én het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de dokter'.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om te beslissen of het een behandeling wil of niet. U mag daar als ouders dan officieel niet meer over meebeslissen. Vaak is het goed als ouders en kind hierover overleggen, want helemaal alleen een besluit nemen, is soms best lastig. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de kinderarts'.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KIND 10-O

Terug naar boven