Behandelingen & onderzoeken

Chemotherapie - behandeling

U komt voor de chemokuren meerdere malen enkele uren naar de Dagbehandeling Oncologie van het St. Antonius Kankercentrum.

Tijdens de chemotherapie neemt de verpleegkundig specialist Oncologie de begeleiding over van de verpleegkundig specialist Chirurgie. U krijgt van de verpleegkundig specialist onder andere uitleg over:

 • De gang van zaken
 • De behandeling
 • Mogelijke bijwerkingen
 • Wat u zelf kunt doen om eventuele bijwerkingen tegen te gaan of te voorkomen
 • Uw herstel

U kunt tijdens de chemotherapie altijd met al uw vragen bij uw verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige van de Dagbehandeling terecht. U vindt de contactgegevens op het roze vel bij ‘Vragen over uw behandeling op de dagbehandeling of verpleegafdeling 5B’.

Voorbereiding

Voorlichtingsgesprek oncologieverpleegkundige

Voorafgaand aan uw eerste behandeling heeft u een voorlichtingsgesprek met een oncologieverpleegkundige. Uw verpleegkundig specialist maakt deze afspraak voor u. U krijgt dan uitleg over:

 • uw voorbereiding;
 • naam en werking van de kuur;
 • mogelijke bijwerkingen;
 • of u een infuus of tabletten krijgt;
 • het kuurschema en hoeveel kuren u krijgt;
 • hoelang elke afzonderlijke behandeling duurt;
 • gang van zaken op de dagbehandeling;
 • of u zelfstandig of naar huis kunt of dat u vervoer naar huis moet regelen;
 • praktische informatie over de gevolgen voor uw dagelijks leven.

De oncologieverpleegkundige vraagt ook welke onderwerpen u zelf aan de orde wilt stellen. U kunt hier vragen aankruisen die voor u belangrijk zijn.

 • Hoe werkt chemotherapie?
 • Wat is het doel van de behandeling?
 • Hoe groot is mijn kans op bijwerkingen?
 • Wat kan ik zelf doen aan bijwerkingen?
 • Bij welke klachten moet ik het ziekenhuis waarschuwen?
 • Met welke praktische gevolgen voor het dagelijkse leven moet ik rekening houden?
 • Krijg ik last van haaruitval?
 • Wat kan ik doen aan uiterlijke verzorging?
 • Wat kan qua bewegen tijdens de behandeling?
 • Welke gevoelens kan de behandeling losmaken? Bijvoorbeeld angst, somberheid, hoop, sneller emotioneel?
 • Hoe kunnen mijn naasten het beste met mijn ziekte en behandeling omgaan?
 • Wat kunnen mijn naasten doen om mij te steunen?
 • Wat is de invloed van chemotherapie op seksualiteit?
 • Hoe kom ik in contact met lotgenoten?
 • Hoe kan ik thuis zo nodig extra hulp regelen?
 • Op welke zorgverleners kan ik thuis een beroep doen? Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, enzovoort.
 • Hoe is de gang van zaken in het ziekenhuis: hoe vaak moet ik naar het ziekenhuis, waar moet ik zijn, enzovoort?
 • Wat gebeurt er als ik van een behandeling afzie?
 • Wat zijn mijn vooruitzichten en welke begeleiding kan ik dan verwachten?

Medicijnen

U krijgt van de oncologieverpleegkundige ook uitleg over uw medicijngebruik voor en tijdens de chemotherapie. Wilt u daarom alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt meenemen? Ook medicijnen die u zonder recept gebruikt.

Tijdens uw eerste behandeling legt de oncologieverpleegkundige uit welke medicijnen u thuis na de behandeling gebruikt.

Voorlichtingsfilmpje

U komt voor de chemotherapie regelmatig naar het ziekenhuis. U krijgt de medicijnen op de Dagbehandeling Oncologie. Om u voor te bereiden kunt u het voorlichtingsfilmpje over de behandeling met chemotherapie bekijken.

QR Code Voorlichtingsfilmpje

Controleer de tijd van uw afspraak

De eerstvolgende afspraak die u heeft op de Dagbehandeling is definitief. De eventuele afspraken die hierop volgen, worden 'voorlopig' gepland. Dit betekent dat de data en/of tijden hiervan nog kunnen wijzigen. Bij het plannen van uw afspraken op de Dagbehandeling proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke wensen, maar we vragen uw begrip als dit een keer niet lukt.

We verzoeken u daarom om enkele dagen voordat u een afspraak heeft op de Dagbehandeling, deze te controleren in het patiëntenportaal Mijn Antonius. Heeft u nog geen account hiervoor? Dan kunnen onze medewerkers u helpen met het aanmaken ervan. 

Behandeling

Waar kunt u zich melden?

U kunt zich op de Dagbehandeling (locatie Utrecht, afdeling 5B) melden bij de secretaresse. U neemt vervolgens even plaats in de wachtkamer. Daar wordt u door een oncologieverpleegkundige opgehaald.

Het infuus

Een oncologieverpleegkundige prikt het infuus in een bloedvat in uw arm. Is dit bij u niet mogelijk? Dan krijgt u van uw internist-oncoloog of verpleegkundig specialist uitleg over een andere manier om de medicijnen toe te dienen. Meer uitleg vindt u ook in de folder die u meekrijgt over uw specifieke kuur.

Lengte en gewicht

De hoeveelheid medicijnen (dosis) is afgestemd op uw lengte en gewicht. U wordt daarom gemeten en aan het begin van elke kuur gewogen. Wordt u gedurende de kuur zwaarder of lichter? Dan wordt de dosis zo nodig aangepast.

Tussentijdse evaluatie

Tijdens de kuren heeft u een afspraak met uw oncoloog-internist en verpleegkundig specialist. U hoort van de oncologieverpleegkundige wanneer u deze afspraak heeft. U bespreekt dan hoe het met u gaat.

Bloedonderzoek

Om te controleren of de aanmaak van bloedcellen in uw beenmerg na de vorige kuur voldoende hersteld is, wordt uw bloed regelmatig onderzocht. De oncologieverpleegkundige spreekt met u af wanneer u bloed laat afnemen. Dit kan twee dagen vóór de kuur of op de dag van de kuur zelf. Als de uitslagen goed zijn, gaat de kuur gewoon door. Zijn bepaalde bloedwaarden te laag? Dan moet uw kuur uitgesteld worden. Het risico op infecties of een bloeding is anders te groot.

Eten en drinken

Het is belangrijk dat u tijdens de chemotherapie genoeg, gezond en gevarieerd eet. Daarbij is het belangrijk dat uw gewicht zo stabiel mogelijk blijft en dat u niet aankomt of afvalt. Drink ook voldoende, zo’n 1,5 tot 2 liter per dag (10 tot 15 glazen).

Hoe gaat u om met resten medicijnen in urine en ontlasting?

Tijdens uw chemokuur kunnen nog enige tijd kleine resten van de medicijnen in uw urine, ontlasting en eventueel braaksel (uitscheidingproducten) zitten. Het is niet erg als u daar zelf mee in aanraking komt. Maar zorg ervoor dat de mensen in uw omgeving hier niet mee in aanraking komen. Zolang er nog resten medicijnen aanwezig zijn (zie het inlegvel over uw specifieke kuur), is het daarom belangrijk dat u de volgende instructies goed opvolgt.

 • Maak uw toilet elke dag schoon met een allesreiniger. Doe dit bij voorkeur zelf. Als iemand anders het doet, moet hij of zij huishoudhandschoenen of wegwerphandschoenen dragen.
 • Spoel het toilet na gebruik altijd 2x door. Doe dit met een gesloten deksel. Dit voorkomt spetteren.
 • Voor mannen: ga bij plassen op het toilet zitten. Dit voorkomt spetteren.
 • Spoel wasgoed dat in contact is geweest met urine, ontlasting of braaksel eerst een keer apart met een koud spoelprogramma. Daarna kunt u het gewoon samen met de andere was (ook van uw huisgenoten) wassen, zoals u gewend bent.

Regels voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen in het ziekenhuis, en eventueel bij u thuis, dragen altijd handschoenen en schorten als zij u verzorgen. Omdat zij dagelijks in aanraking komen met mensen die chemotherapie krijgen, gelden voor hen strengere regels dan voor u en uw bezoek.

Code KAN PIM-06-X

Terug naar boven