Behandelingen & onderzoeken

Clonidinetolerantietest bij kinderen

Bij de groei van een kind speelt groeihormoon een belangrijke rol. Dit hormoon wordt gemaakt in een klier in de hersenen. Als er te weinig groeihormoon wordt gemaakt, kan dat de groei van een kind remmen. Met een clonidinetest kijken we of het lichaam voldoende groeihormoon aanmaakt.

Bij het onderzoek krijgt uw kind via een tabletje of een drankje clonidine toegediend. Deze stof stimuleert de klier in de hersenen (de hypofyse) om groeihormoon aan te maken en aan het bloed af te geven. Nadat uw kind de clonidine heeft ingenomen, nemen we om het half uur wat bloed af. Door telkens de hoeveelheid groeihormoon in het bloed te meten, kan de arts de werking van de hypofyse nagaan.

Meer over clonidinetolerantietest bij kinderen

Het onderzoek vindt plaats op de Dagbehandeling Kinderen. Het onderzoek duurt in totaal 3 tot 5 uur. Daarna kunt u met uw kind weer naar huis.

Voorbereiding

Eten en drinken

Eten en drinken kunnen de test beïnvloeden. Daarom mag uw kind vanaf middernacht vóór het onderzoek (vanaf 24.00 uur), niets meer eten of drinken totdat het onderzoek afgelopen is. Af en toe een slokje water drinken mag wel.

Als uw kind jonger is dan 1 jaar, zal de kinderarts u vertellen wat uw kind van tevoren mag eten en drinken.

Extra geslachtshormonen

Kinderen vlak voor en in de puberteit krijgen 5 dagen voor de test geslachtshormonen toegediend. Die stimuleren de hypofyse om groeihormoon aan te maken en af te scheiden.

Jongens ouder dan 10 jaar krijgen het mannelijk hormoon testosteron (Sustanon®). Ze krijgen dit via een injectie in een spier. Uw huisarts kan deze injectie 5 dagen voor de test geven. Meisjes ouder dan 8 jaar krijgen het vrouwelijk hormoon oestrogeen (Ethinyloestradiol®). Zij krijgen dit via capsules die ze vanaf 5 dagen voor de test 2x per dag moeten innemen. U krijgt een recept voor de injectie of capsules mee van de kinderarts. Hebt u dit recept niet ontvangen? Neem dan contact op met de poli Kindergeneeskunde.

Voorlichting

Om uw kind goed voor te bereiden op het onderzoek, kunt u hem vertellen dat:

 • Hij voor ongeveer 5 uur naar het ziekenhuis gaat, maar dat u er de hele tijd bij blijft;
 • Hij voor het onderzoek niets mag eten of drinken (behalve af en toe een slokje water);
 • Hij een prik krijgt om het infuus in te brengen, maar dat de verdovende zalf/spray ervoor zorgt dat de prik niet veel pijn doet;
 • Hij een drankje of een pil moet slikken;
 • De verpleegkundige een aantal keer een beetje bloed afneemt uit het infuus (zonder opnieuw te prikken);
 • De verpleegkundige ook regelmatig de bloeddruk meet door het oppompen en weer leeg laten lopen van een band om de arm (net als een zwembandje);
 • Hij tijdens de test in bed moet blijven liggen;
 • Hij last kan krijgen van misselijkheid, slaperigheid of hoofdpijn (door het drankje of de pil);
 • Hij tijdens de test in bed kan spelen, lezen, televisie kijken enzovoorts;
 • Hij na de test weer gewoon mag eten en drinken;
 • Hij met u mee naar huis mag als het onderzoek is afgelopen en zich goed voelt.

Meenemen

Het onderzoek duurt 3 tot 5 uur. Uw kind moet al die tijd rustig op bed blijven liggen en kan daarbij de kleren aanhouden. Op de afdeling is speelgoed aanwezig, maar u mag ook iets meebrengen.

Mijn Antonius-account aanmaken

Kind jonger dan 12 jaar

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius. Als uw kind jonger is dan 12 jaar kan hij/zij zelf geen toegang krijgen tot Mijn Antonius. Bent u ouder met ouderlijk gezag, dan kunt u na ondertekening van een machtiging en identificatie in het ziekenhuis, via Mijn Antonius toegang krijgen tot het medisch dossier van uw kind.

Lees hier hoe.

Kind ouder dan 12 jaar

Vanaf 12 jaar heeft uw kind zelf de mogelijkheid om toegang tot Mijn Antonius aan te vragen.

Lees hier hoe.

Afzeggen onderzoek

Is uw kind verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

Melden

Op de dag van het onderzoek komt u op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis. U kunt zich melden bij de Receptie en vragen naar de Dagbehandeling Kinderen.

Infuus

Op de verpleegafdeling wordt u verwelkomd door een verpleegkundige. Als het nodig is, meet deze nogmaals lengte, gewicht en bloeddruk van uw kind. De huid van de elleboog en hand wordt verdoofd met een zalf of spray. Daarna brengt de kinderarts op één van deze plaatsen een infuus in. Deze prik kan even gevoelig zijn, maar meestal valt dit mee.

Als het infuus is ingebracht, neemt de arts meteen al wat bloed af. Uw kind krijgt een spalk onder de elleboog of hand, waardoor hij dat gewricht niet kan buigen en het infuus niet in de knel kan komen.

Het onderzoek

Na de tweede bloedafname krijgt uw kind het middel clonidine als drankje of tabletje. Uw kind moet tijdens de hele test op bed blijven. Dat is nodig omdat hij door de clonidine slaperig of duizelig kan worden. De verpleegkundige is in de buurt om hem tijdens de test in de gaten te houden. De verpleegkundige:

 • neemt ieder half uur wat bloed af via het infuus, in totaal 7 keer. Er zijn dus geen nieuwe prikken nodig. De bloedafname is meestal pijnloos, soms wat gevoelig.
 • meet vóór elke bloedafname de bloeddruk. Clonidine kan namelijk een tijdelijke daling van de bloeddruk veroorzaken.

Naar huis

Na de test verwijdert de verpleegkundige het infuus. U kunt naar huis als de bloeddruk normaal is, uw kind zich goed voelt en niet meer slaperig is. Bij de één duurt dit wat langer dan bij de ander; de totale duur van het onderzoek is daardoor 3 tot 5 uur.

Nazorg

Weer thuis

De rest van de dag kan uw kind nog wat duizelig en slaperig zijn. Laat uw kind deze dag daarom niet buiten spelen en sporten, en laat hem niet alleen de trap op lopen.

Uitslag

De uitslag van de test is na ongeveer 3 weken bekend. Voordat uw kind naar huis gaat, hoort u hoe u de uitslag te horen krijgt: telefonisch of op het spreekuur.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

• Tijdens kantooruren met de poli Kindergeneeskunde,  T 088 320 63 00
• Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

• Tijdens kantooruren met de poli Kindergeneeskunde, T 088 320 63 00.
• Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s.

Kinderwebsite

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft speciale webpagina's voor kinderen en jeugd tot 18 jaar om zich voor te bereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis. Aan de hand van onder meer filmpjes, beeldverhalen en veelgestelde vragen kunnen zij zien hoe alles gaat op de Kinderafdeling en kennis maken met de mensen die er werken. 

Samen beslissen bij de dokter

‘Samen beslissen bij de dokter’ legt uit wat kinderen volgens de wet wel en niet zelf mogen beslissen en hoe ouders en zorgprofessionals hier mee om moeten gaan. Een dokter mag een kind niet zomaar onderzoeken of behandelen. Hiervoor moet hij/zij toestemming vragen.

Kinderen tot en met 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet u als ouders deze toestemming geven.

Jeugd vanaf 12 jaar

Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan moet u als ouders én het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de dokter'.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om te beslissen of het een behandeling wil of niet. U mag daar als ouders dan officieel niet meer over meebeslissen. Vaak is het goed als ouders en kind hierover overleggen, want helemaal alleen een besluit nemen, is soms best lastig. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de kinderarts'.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KIND 21-O

Terug naar boven