Behandelingen & onderzoeken

De Pillenpoli

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar ‘de Pillenpoli’. Deze polikliniek is speciaal bedoeld voor alle mensen die medicijnen tegen psychiatrische klachten gebruiken en die daarvan problemen ondervinden. Bijvoorbeeld doordat u last van bijwerkingen heeft. Of doordat het niet lukt om weer met de medicijnen te stoppen. Het kan ook zijn dat u heel veel verschillende psychiatrische medicijnen krijgt en daar last van heeft.

Deze polikliniek is onderdeel van de afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie en werkt samen met de ziekenhuisapotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hieronder leest u meer over onze Pillenpoli.

Voorbereiding

Het kan zijn dat u al langere tijd, bijna vanzelfsprekend, meerdere medicijnen gebruikt tegen verschillende psychiatrische klachten. Ondertussen is de kennis over uw medicijnen toegenomen en is uw lichaam veranderd. Ook is het mogelijk dat u last heeft van bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt.

Er zijn veel redenen die het belangrijk maken dat regelmatig gekeken wordt naar al uw medicijnen en hoe de medicijnen bij u werken. Als u er met uw eigen apotheker, huisarts of specialist niet uitkomt, is ‘de Pillenpoli’ van het St. Antonius Ziekenhuis een goede uitkomst.

Voorbereiding polikliniekbezoek

Uw huisarts of specialist verwijst u met een vraag voor de Pillenpoli. Nadat u een afspraak heeft gemaakt krijgt u deze folder, en vragen wij u voorafgaand aan uw afspraak;  

 • Vragenlijsten op de computer in te vullen die wij u digitaal opsturen. De vragenlijsten gaan over lichamelijke klachten, leefstijl en bijwerkingen.
 • Bloed te laten prikken (wanneer dit niet pas geleden bij u is gedaan). Wij vragen u dit minimaal 2 weken voor uw afspraak te doen. Wij sturen u het benodigde formulier toe om bloed te gaan prikken.
 • Toestemming te geven om gegevens bij uw eigen apotheek op te vragen en toestemming om informatie van specialisten bij wie u onder behandeling bent (geweest) in te zien of op te vragen. Wij sturen u hiervoor een formulier toe.

  Wat moet u meenemen naar de polikliniek? 

  • Uw medicijnlijst
  • Een lijst met de medicijnen voor psychiatrische klachten die u in het verleden heeft gebruikt

  Tijdens uw poli-afspraak is de vraag van uw verwijzer, de gegevens die wij vooraf hebben verzameld over uw medicatie en medische voorgeschiedenis aanwezig en de informatie die we via de telefoon aan u hebben gevraagd. Als u nog andere vragen heeft, schrijf deze dan op en stel ze tijdens uw afspraak. U mag ook altijd een belangrijke naaste meenemen naar de afspraak: 2 personen weten immers meer dan 1. 

  Mijn Antonius-account aanmaken

  Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

  Behandeling

  Op de polikliniek spreekt u met de arts en de psychiater – klinisch farmacoloog. Dit is een specialist met speciale kennis over medicatie in de psychiatrie. 

  Daarna volgt soms een lichamelijk onderzoek of een ECG (hartfilmpje). Als dat nodig is, worden andere medisch specialisten of verpleegkundigen betrokken. 

  Met alle gegevens, ook van het laboratoriumonderzoek en van uw huisarts en andere specialisten, worden uw medicijnen goed bekeken. Hier komt een advies uit dat we afstemmen met de ziekenhuisapotheker.  Daarna bespreekt de psychiater dit advies met u en stemmen we dit af op uw wensen en mogelijkheden. 

  Het bezoek aan de polikliniek psychiatrische polyfarmacie duurt ongeveer 60 tot 90 minuten. Het advies krijgt u op papier mee. Ook informeren wij uw huisarts, apotheker en specialist(en).

  Nazorg

  In principe krijgt u op de Pillenpoli een eenmalig advies. Hierna kunt u weer terug naar uw eigen behandelaar.  

  Bij verandering van medicatie volgt meestal een controleafspraak op de Pillenpoli (deze duurt 30 minuten). Soms zijn daarna meer afspraken nodig (deze duren ook altijd 30 minuten). 

  Expertise en ervaring

  De Pillenpoli levert gespecialiseerde complexe patientenzorg op het gebied van psychiatrische klinische farmacologie. We bieden advies of begeleiding bij minderen of stoppen van psychiatrische medicijnen, daarnaast is er ruimte voor diagnostiek, monitoring en behandeling van bijwerkingen. Onze multidisciplinaire polikliniek adviseert huisarts of medisch specialist over het integrale medicatiegebruik.

  Wat betekent polyfarmacie?

  Polyfarmacie betekent letterlijk ‘veel medicijnen’. Als u meerdere medicijnen gebruikt, heeft u waarschijnlijk ook meerdere gezondheidsproblemen. Meestal bezoekt u dan, naast uw huisarts, ook andere specialisten. In het algemeen gaan wij samen met u na of de medicijnen goed werken en of u bijwerkingen ervaart.

  Gerelateerde informatie

  Code PSY 42-B

  Terug naar boven