Behandelingen & onderzoeken

Esketamine neusspray

Esketamine neusspray is een behandeling voor mensen met een moeilijk behandelbare depressie. Er zijn dan minstens drie behandelstappen niet geslaagd. 

Voor behandelingen met esketamine neusspray krijgt de patiënt een dagbehandeling op de afdeling Psychiatrie & Psychologie. Dit betekent dat de patiënt een dag(deel) in het ziekenhuis verblijft. 

Meer over voor wie esketamine neusspray is

Esketamine neusspray wordt gebruikt bij volwassenen om klachten van depressie te verminderen. Deze neusspray is mogelijk geschikt als drie andere behandelstappen niet hebben geholpen. Bij deze behandelstappen gaat het dan om minimaal twee verschillende antidepressiva en een toevoeging aan een antidepressivum, zoals lithium of een antipsychoticum. Esketamine neusspray wordt als toevoeging gegeven aan een ander antidepressivum. U blijft tijdens deze behandeling dus ook een antidepressivum slikken. 

U kunt de behandeling niet krijgen, als:

 • u zwanger bent;
 • bij u de diagnose 'bipolaire stoornis' is gesteld;
 • u minder dan 6 weken geleden een hartinfarct heeft gehad;
 • u tijdelijk een verhoogde bloeddruk heeft, wat voor risico's kan zorgen.

Voorbereiding

Zorgverzekering

Voordat u met de behandeling kan beginnen, moet worden uitgezocht of uw zorgverzekeraar de behandeling in ons ziekenhuis voor u vergoedt. U kunt hier zelf uw zorgverzekeraar voor bellen. 

Nadat u de zorgverzekeraar heeft gebeld, moet uw eigen behandelaar nog een schriftelijke machtiging aanvragen. Uw psychiater krijgt hier een reactie op. U als patiënt hoeft daar verder niets mee. 

Intake-gesprek

Uw huisarts of psychiater verwijst u naar het ziekenhuis voor een behandeling met esketamine neusspray. Vooraf krijgt u altijd eerst een gesprek (een intake) bij een psychiater van ons ziekenhuis. In dit gesprek wordt nagegaan of de behandeling voor u veilig is en welke maatregelen eventueel genomen worden. Als blijkt dat de behandeling geschikt is voor u, wordt er een afspraak met u gemaakt voor de start van de behandeling. 

Tijdens de behandeling met de esketamine neusspray blijft u ook bij uw eigen behandelaar (huisarts of psychiater) komen.

U kunt al een aantal voorbereidingen doen voor het intake-gesprek:

 • U kunt iemand vragen met u mee te gaan naar uw afspraak;
 • U kunt vooraf de vragenlijsten invullen die u digitaal (via 'Mijn Antonius') krijgt toegestuurd.
 • U kunt uw medicijnenlijst opvragen en meenemen naar het ziekenhuis.

Wanneer er niet recent bloed bij u is geprikt, krijgt u na uw intakegesprek een formulier mee om bloed te gaan prikken. Als u dit formulier krijgt, is het belangrijk dat u bloed gaat prikken voordat u uw eerste afspraak heeft. 

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

De neusspraybehandeling

Voordat u de neusspray krijgt toegediend, zijn er aantal dingen belangrijk:

 • Eet niet 2 uur voordat u een afspraak heeft. Dit betekent dat als u om 2 uur 's middags een afspraak heeft in het ziekenhuis, u vanaf 12 uur 's middags niets meer eet.
 • Drink niet een halfuur (30 minuten) voordat u een afspraak heeft. Dit betekent dat als u om 2 uur 's middags een afspraak heeft in het ziekenhuis, u vanaf half 2 's middags niets meer drinkt.
 • Gebruik geen andere neusspray 1 uur voordat u een afspraak heeft. Dit betekent dat als u om 2 uur 's middags een afspraak heeft in het ziekenhuis, u vanaf 1 uur 's middags geen neusspray meer gebruikt.

Na uw behandeling kunt u niet zelf naar huis rijden. Het is daarom belangrijk dat u met het openbaar vervoer (tram, trein, bus) of met de taxi naar huis kunt of dat iemand anders u naar huis brengt.

Behandeling

De behandeling vindt plaats op de afdeling Psychiatrie & Psychologie in de vorm van een dagbehandeling. Dit betekent dat u een dag(deel) wordt opgenomen in het ziekenhuis.

De behandeling duurt anderhalf tot twee uur (90 tot 120 minuten). Tijdens de behandeling krijgt u de esketamine in een neusspraypompje. De esketamine kunt u zelf via uw neus toedienen. Dit proces lijkt op het toedienen van een neusspray wanneer u verkouden bent.

Iedere keer dat u de neusspray gebruikt, is er een professionele zorgverlener bij u. Tijdens de behandeling wordt ook uw bloeddruk gecontroleerd.

Tijdens de behandelperiode wordt u ook gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Zo kan uw behandelaar zien of de neusspray bij u werkt en of u bijwerkingen ervaart.

Bijwerkingen

Elke patiënt reageert anders op de neusspray. De ene patiënt heeft bijvoorbeeld meer bijwerkingen dan de andere.

De volgende bijwerkingen komen zeer vaak (bij 1 op de 10 mensen) voor bij patiënten die de neusspray gebruiken:

 • u kunt het gevoel hebben dat u geen contact meer heeft met uzelf, uw gedachtes, uw gevoelens en de dingen om u heen;
 • duizeligheid;
 • hoofdpijn;
 • slaperigheid;
 • eten en drinken kan anders smaken dan normaal;
 • u kunt een aanraking minder voelen, bijvoorbeeld rond de mond;
 • een draaierig gevoel;
 • braken;
 • misselijkheid;
 • verhoogde bloeddruk.

De kans is klein dat u al deze bijwerkingen zal krijgen. Daarnaast nemen de bijwerkingen meestal na 40 minuten weer af. Na anderhalf uur (90 minuten) is alles meestal weer normaal.

Hoe vaak krijgt u de behandeling?

De eerste 4 weken komt u 2 keer per week langs. Na deze 4 weken bespreek de psychiater van het ziekenhuis met u of de neusspray helpt.

Als de neusspray helpt

Als de neusspray helpt en het dus beter met u gaat, kunt u doorgaan met de behandeling. U komt dan 4 weken lang, één keer per week langs voor uw neusspraybehandeling.

Na deze 8 weken (of later) wordt met u gekeken hoe vaak u de behandeling nodig heeft om de depressieve klachten weg te houden. Dit kan 1 keer per 2 of 3 weken zijn of soms nog minder.

Het wordt aangeraden om de neusspray minimaal 6 maanden te blijven innemen, waarbij er steeds opnieuw gekeken wordt hoe vaak u de neusspray nog nodig heeft. Na deze 6 maanden kunt u proberen af te bouwen. Dit bespreekt u met uw behandelaar en een psychiater van ons ziekenhuis.

Als de neusspray niet werkt

Als de neusspray niet werkt, stopt u na 4 weken met de behandeling. U gaat dan terug naar u eigen behandelaar om bespreken hoe uw behandeling aan uw depressieve klachten verder gaat.

Expertise en ervaring

De afdeling Psychiatrie & Psychologie richt zich op de diagnose en behandeling van psychische aandoeningen en klachten. Uw persoonlijke situatie staat daarin centraal. Samen met u bespreken wij de behandelmogelijkheden en komen gezamenlijk tot een behandelplan.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Code PSY 41-B

Terug naar boven