Behandelingen & onderzoeken

Iloprostbehandeling

Iloprost zorgt ervoor dat de bloedvaten weer wijder worden. Daarnaast gaat het medicijn bloedstolling tegen (het samenklonteren van de bloedplaatjes uit het bloed). Daardoor verbetert de bloedcirculatie in de kleinere bloedvaten van het lichaam.

Meer over iloprostbehandeling

Het medicijn Iloprost kan worden voorgeschreven aan:

 • patiënten met de Ziekte van Burger. Dit is een vaatwandontsteking waarbij stolsels in het bloed ontstaan die de doorbloeding belemmeren.
 • patiënten met ischaemie in de bloedvaten van armen en/of benen. Ischaemie is een belemmerde bloedtoevoer door een vernauwing in een bloedvat.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw opname (zonder operatie)

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (zonder operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Behandeling

Toediening Iloprost

De toediening van Iloprost vindt plaats op de afdeling Vaatchirurgie. De duur van de opname varieert tussen de 5 en 14 dagen.

 • De verpleegkundige dient u het medicijn op voorschrift van uw arts toe.
 • U krijgt Iloprost toegediend via een infuus (dit is een dun slangetje dat in een bloedvat in uw arm wordt geschoven). Het medicijn wordt opgelost in een vloeistof (fysiologisch zout)en dit druppelt via het infuus in uw bloedbaan.
 • De hoeveelheid van het medicijn wordt gedurende 3 dagen opgebouwd tot de gewenste dosering is bereikt. De gewenste dosering kan per patiënt verschillen. De rest van de kuur houdt u deze dosering.
 • Gedurende de hele kuur ligt u 6 uur per dag aan het Iloprostinfuus. Na die 6 uur wordt de medicijnvloeistof van het infuus losgekoppeld. Het infuus blijft wel in uw arm zitten en er blijft fysiologisch zout in uw bloedbaan druppelen, maar zonder toegevoegde medicijnen.
 • De eerste 4 dagen krijgt u het medicijn overdag. Daarna kunt u in overleg met de verpleegkundige bekijken welk tijdstip (overdag of ‘s nachts) voor u het meest prettig is.

Duur behandeling

 U houdt het infuus 5 tot 14 dagen in. Uw arts vertelt u hoelang precies.

Bijwerkingen Iloprost

Het komt regelmatig voor dat patiënten die worden behandeld met Iloprost last hebben van de volgende bijwerkingen:

 • ‘Opvliegers’; u krijgt het dan plotseling heel warm
 • Hoofdpijn
 • Zweten
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Gevoel van algehele malaise
 • Koude rillingen
 • In zeldzame gevallen kan de bloeddruk dalen of kan de hartslag sneller of juist langzamer dan normaal zijn

Heeft u tijdens de kuur last van een of meer van deze bijwerkingen? Vertel dit dan aan de verpleegkundige. Hij/zij kan u dan eventueel medicijnen geven tegen de hoofdpijn of misselijkheid, of de dosering Iloprost verlagen.

Wij doen ons best het u zo aangenaam mogelijk te maken. Ongeveer een halfuur nadat de verpleegkundige het infuus heeft stopgezet, verdwijnen de bijwerkingen over het algemeen vanzelf weer.

Controles

De eerste 3 dagen van de kuur meet de verpleegkundige elk halfuur uw bloeddruk en pols. Vanaf de 4e dag tot het einde van de behandeling doet hij/zij dit nog 2x per dag:

 • vlak voordat de Iloprostvloeistof wordt aangesloten en
 • direct nadat het infuus weer wordt stopgezet.

Naar huis

Indien het medicijn verbetering van klachten heeft gegeven volgt het ontslag naar huis. Bij geen verbetering volgt, waar mogelijk, een aanvullende behandeling.

Nazorg

Eenmaal thuis, kunt u uw dagelijkse activiteiten weer oppakken.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Vaatchirurgie, T 088 320 26 00.
 • Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Vaatchirurgie, T 088 320 26 00.
 • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code VCH 19-B

Terug naar boven