Behandelingen & onderzoeken

Klysmabehandeling bij kinderen

Bij een klysmabehandeling wordt via de anus een laxerende vloeistof in de darm gespoten die de harde ontlasting zachter maakt en de darmwerking stimuleert. 

Voor deze behandeling komt een kind op 3 verschillende dagen naar het ziekenhuis voor toediening van een klysma. De klysma’s worden gegeven op de kinderafdeling van het ziekenhuis. 

Meer over klysmabehandeling

Een kind krijgt 3 klysma’s, op verschillende dagen. De behandeling neemt per keer ongeveer 40 minuten in beslag.

Waarom een klysma

Verstopping of obstipatie is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Soms lukt het niet om alleen met medicijnen de verstopping of obstipatie te verhelpen of is de verstopping te groot. Dan schrijft de kinderarts een klysmabehandeling voor.

Eerste afspraak

U krijgt binnen twee werkdagen na uw bezoek aan de kinderarts een telefoontje van de kinderverpleegkundige. Vraagt u aan de poli-assistente wanneer de kinderverpleegkundige u belt. Mocht u dan niet thuis zijn, dan kunt u haar bereiken via het telefoonnummer van de poli Kindergeneeskunde. Met de verpleegkundige maakt u een afspraak voor het toedienen van het eerste klysma, op dezelfde middag als het telefoontje. De klysmabehandeling vindt over het algemeen ’s middags plaats.

Voorbereiding

Meenemen naar het ziekenhuis

  • Recent gemeten gewicht van uw kind.
  • Extra luiers en/of ondergoed/kleding, voor het geval uw kind op de terugweg ontlasting verliest.
  • Knuffel, boekje of speelgoed.

Uw kind voorbereiden

Vertel thuis uw kind over de behandeling, aangepast aan zijn of haar leeftijd. Het is belangrijk dat uw kind van tevoren weet wat er gaat gebeuren en wat het zelf kan doen om de behandeling makkelijker te laten verlopen. Tijdens de behandeling begeleiden en informeren wij u en uw kind.

Naar het ziekenhuis

Wanneer u in het ziekenhuis aankomt, meld u dan bij de secretaresse op de Kinder- en Jeugdafdeling. De secretaresse zal u op de afdeling ontvangen. Wanneer uw kind aan de beurt is, brengt de verpleegkundige u en uw kind naar de behandelkamer. Voorafgaand aan de behandeling is er gelegenheid om vragen te stellen aan de verpleegkundige.

Mijn Antonius-account aanmaken

Kind jonger dan 12 jaar

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius. Als uw kind jonger is dan 12 jaar kan hij/zij zelf geen toegang krijgen tot Mijn Antonius. Bent u ouder met ouderlijk gezag, dan kunt u na ondertekening van een machtiging en identificatie in het ziekenhuis, via Mijn Antonius toegang krijgen tot het medisch dossier van uw kind.

Lees hier hoe.

Kind ouder dan 12 jaar

Vanaf 12 jaar heeft uw kind zelf de mogelijkheid om toegang tot Mijn Antonius aan te vragen.

Lees hier hoe.

Afzeggen behandeling

Is uw kind verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

Houding

Op de behandelkamer laat de verpleegkundige vooraf alle materialen zien en vertelt wat zij gaat doen. Uw kind gaat vervolgens op een onderzoekstafel liggen. De beste lighouding is op de zij met opgetrokken knieën. Deze houding vergemakkelijkt het inbrengen van het buisje en klysma. U kunt bij uw kind zitten om hem of haar gerust te stellen en af te leiden.

Afleiding helpt

Er zijn verschillende manieren om uw kind af te leiden. Zo vinden veel kinderen het prettig als de ouder een verhaaltje vertelt, voorleest uit een boek, samen liedjes zingt, het kind laat vertellen over de vakantie of het laat tellen. Bespreek van tevoren met uw kind wat u gaat doen tijdens de behandeling. Het kan echter ook voorkomen dat het kind gewoon boos is, niet wil of angstig is. De verpleegkundige probeert dan samen met u uw kind gerust te stellen.

Inbrengen van het buisje 

De verpleegkundige legt uit wanneer ze het buisje in de anus (het ‘poepgaatje’) inbrengt. Dit buisje is iets dikker dan een potlood; de verpleegkundige smeert het in met vaseline, waardoor het beter ‘glijdt’. Het inbrengen kunnen kinderen vervelend en spannend vinden; daarom spreekt de verpleegkundige met uw kind af dat hij het laat weten als het inbrengen te gevoelig is. Dan stopt de verpleegkundige even met doorschuiven. De darmen zitten meestal al erg vol met harde ontlasting en het kan extra gevoelig zijn als er ook nog een buisje langs moet. Als het buisje voldoende ver is opgevoerd (tot zo’n 30 cm), spuit de verpleegkundige de klysmavloeistof langzaam in de darmen. Vervolgens trekt zij het buisje terug en is de behandeling klaar.

Na afloop

Na afloop mag uw kind weer gaan zitten. Vaak komt er binnen 5 tot 15 minuten al aandrang. Het is de kunst om de ontlasting nog even op te houden, anders heeft de toegediende klysmavloeistof geen tijd om de darmen te stimuleren en de ontlasting zachter te maken. Dan poept uw kind alleen de vloeistof uit en niet de ontlasting. Het is dus belangrijk dat uw kind de vloeistof enige tijd ophoudt. Voor jonge kinderen kan dit echter moeilijk zijn. Uw kind kan naar het toilet gaan of een luier om krijgen - wat uw kind thuis gewend is. Als uw kind gewoon naar het toilet kan, zet de verpleegkundige een po in de wc. Zij kan dan observeren wat het resultaat is van het klysma: de hoeveelheid, kleur en de hardheid van de ontlasting.

Beloning

Als het klysma gegeven is, krijgt uw kind een beloning. De eerste keer geven wij een dapperheidsdiploma, waar stickers op geplakt kunnen worden. Uw kind mag na het eerste en tweede klysma een sticker uitkiezen. Na het derde klysma mag uw kind als beloning een cadeautje uitzoeken uit de cadeaubox.

Nazorg

Weer thuis

Uw kind mag ongeveer 20-30 minuten na de klysmatoediening weer naar huis, ook als hij nog geen ontlasting heeft gehad. In totaal is uw kind ongeveer 30-45 minuten in het ziekenhuis. Ook wanneer uw kind in het ziekenhuis al gepoept heeft na het klysma, kan hij thuis nog meer ontlasting krijgen. Het is belangrijk dat u de hoeveelheid en de hardheid van de ontlasting meldt aan de verpleegkundige bij uw volgende bezoek aan de afdeling.

Bijwerkingen

Klysma’s kunnen ook bijwerkingen geven. Uw kind kan buikkrampen krijgen doordat de darmwerking sterk geprikkeld raakt. Daarnaast kan hij last hebben van een opgeblazen gevoel in de buik, misselijkheid en winderigheid.

Vragen

Wanneer u nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan de verpleegkundige tijdens de volgende klysmabehandeling of bij het volgende polikliniekbezoek aan uw behandelend arts. De verpleegkundige geeft na afloop van de klysmabehandeling het resultaat door aan uw behandelend arts. Deze bespreekt de resultaten met u tijdens uw volgende bezoek aan de poli.

Expertise en ervaring

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s.

Kinderwebsite

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft speciale webpagina's voor kinderen en jeugd tot 18 jaar om zich voor te bereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis. Aan de hand van onder meer filmpjes, beeldverhalen en veelgestelde vragen kunnen zij zien hoe alles gaat op de Kinderafdeling en kennis maken met de mensen die er werken. 

Samen beslissen bij de dokter

‘Samen beslissen bij de dokter’ legt uit wat kinderen volgens de wet wel en niet zelf mogen beslissen en hoe ouders en zorgprofessionals hier mee om moeten gaan. Een dokter mag een kind niet zomaar onderzoeken of behandelen. Hiervoor moet hij/zij toestemming vragen.

Kinderen tot en met 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet u als ouders deze toestemming geven.

Jeugd vanaf 12 jaar

Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan moet u als ouders én het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de dokter'.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om te beslissen of het een behandeling wil of niet. U mag daar als ouders dan officieel niet meer over meebeslissen. Vaak is het goed als ouders en kind hierover overleggen, want helemaal alleen een besluit nemen, is soms best lastig. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de kinderarts'.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code KIND 05-B

Terug naar boven