Behandelingen & onderzoeken

LHRH-test bij kinderen

Het kan voorkomen dat een kind (te) vroeg of erg laat in de puberteit komt. Met dit onderzoek kan de arts nagaan of uw kind nu in de puberteit zit door het meten van hormonen die de puberteit aansturen.

Uw kind krijgt via een infuus LHRH toegediend om te kijken of het lichaam daardoor geslachtshormonen gaat aanmaken. Dit kunnen we meten in het bloed.

Meer over aanmaak van geslachtshormonen

De zaadballen (bij jongens) en eierstokken (bij meisjes) maken geslachtshormonen aan die er onder andere voor zorgen dat de puberteit op gang komt. De aanmaak van hormonen is een ingewikkeld proces, waarbij verschillende klieren elkaar beïnvloeden.

De aanmaak van geslachtshormonen gaat als volgt:

 • Een klier in de hersenen (de hypothala-mus) maakt het hormoon LHRH aan.
 • De LHRH wordt afgegeven aan het bloed.
 • Daardoor krijgt een andere klier in de hersenen (de hypofyse) een seintje om twee andere hormonen aan te maken: LH en FSH.
 • Ook deze hormonen worden afgegeven aan het bloed.
 • En zo ‘weten’ de zaadballen/eierstokken dat ze geslachtshormonen moeten gaan aanmaken en aan het bloed moeten afgeven.

Voorbereiding

Eten en drinken

Uw kind mag alles eten en drinken voor en tijdens het onderzoek.

Meenemen

Het onderzoek duurt ongeveer 1,5 - 2 uur. Uw kind kan al die tijd gewoon opblijven en rondlopen. U hoeft dus geen pyjama mee te nemen. Op de afdeling is allerlei speelgoed aanwezig, maar u mag ook iets meebrengen van thuis.

Wat vertel ik mijn kind

Een onderzoek in het ziekenhuis kan voor uw kind spannend of angstig zijn. Beantwoord de vragen van uw kind altijd eerlijk en eenvoudig, passend bij zijn/haar leeftijd en karakter.

Om uw kind goed voor te bereiden op het onderzoek kunt u het volgende vertellen:

 • Je gaat voor ongeveer 1,5 - 2 uur naar het ziekenhuis, maar dat u er de hele tijd bij blijft.
 • Je krijgt een prik krijgt om het infuus in te brengen, maar  de verdovende zalf/spray zorgt ervoor dat de prik niet veel pijn doet.
 • Je krijgt een medicijn krijgt via het infuus.
 • De verpleegkundige neemt daarna uit het infuus steeds een beetje bloed af  (zonder opnieuw te prikken).
 • De verpleegkundige meet ook regelmatig de bloeddruk door het oppompen en weer leeg laten lopen van een band om de arm (net als een zwembandje).
 • Je hoeft tijdens de test niet in bed te liggen, maar kan spelen, lezen en televisie kijken.
 • Je mag mee naar huis als het onderzoek is afgelopen en je je goed voelt.

Mijn Antonius-account aanmaken

Kind jonger dan 12 jaar

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius. Als uw kind jonger is dan 12 jaar kan hij/zij zelf geen toegang krijgen tot Mijn Antonius. Bent u ouder met ouderlijk gezag, dan kunt u na ondertekening van een machtiging en identificatie in het ziekenhuis, via Mijn Antonius toegang krijgen tot het medisch dossier van uw kind.

Lees hier hoe.

Kind ouder dan 12 jaar

Vanaf 12 jaar heeft uw kind zelf de mogelijkheid om toegang tot Mijn Antonius aan te vragen.

Lees hier hoe.

Afzeggen onderzoek

Is uw kind verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

Melden

Op de dag van de LHRH-test komt u op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis. U kunt zich melden bij de Receptie en vragen naar de Dagbehandeling Kinderen. Een verpleegkundige vangt u en uw kind daar op.

Het onderzoek

 • De LHRH-test duurt ongeveer 1,5 - 2 uur.
 • Indien nodig meet een verpleegkundige nogmaals de lengte, gewicht en bloeddruk van het uw kind.
 • Daarna brengt een kinderarts het infuus in. Daarvoor verdoofd de kinderarts de huid van elleboog en hand met een zalf of spray. De prik kan even gevoelig zijn, maar meestal valt dit mee vanwege de verdoving.
 • Als het infuus is ingebracht, neemt de arts meteen al wat bloed af.
 • Uw kind krijgt een spalk onder de elleboog of hand, waardoor het gewricht niet kan buigen en het infuus niet in de knel kan komen.
 • Vervolgens krijgt uw kind LHRH toegediend, via het infuus.
 • Een verpleegkundige neemt ieder half uur wat bloed af via het infuusnaaldje, in totaal 4 keer. Er zijn dus geen nieuwe prikken nodig. De bloedafname is meestal pijnloos, soms wat gevoelig.
 • Bij elke bloedafname meet de verpleegkundige ook de bloeddruk. Soms veroorzaakt LHRH namelijk een lichte bloeddrukdaling.
 • Tijdens het onderzoek kan uw kind gewoon opblijven en rondlopen. De verpleegkundige is steeds in de buurt om hem/haar tijdens de test in de gaten te houden.
 • Na de test verwijdert de verpleegkundige het infuus. Voelt uw kind zich goed, dan kunt u samen weer naar huis.

Nazorg

Weer thuis

Uw kind heeft thuis geen speciale verzorging nodig.

De uitslag

De uitslag van de test is na ongeveer drie weken bekend. Voordat uw kind naar huis gaat, hoort u van de verpleegkundige hoe u de uitslag te horen krijgt: telefonisch of op het spreekuur.

Expertise en ervaring

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s.

Kinderwebsite

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft speciale webpagina's voor kinderen en jeugd tot 18 jaar om zich voor te bereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis. Aan de hand van onder meer filmpjes, beeldverhalen en veelgestelde vragen kunnen zij zien hoe alles gaat op de Kinderafdeling en kennis maken met de mensen die er werken. 

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Kinderwebsite

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft speciale webpagina's voor kinderen en jeugd tot 18 jaar om zich voor te bereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis. Aan de hand van onder meer filmpjes, beeldverhalen en veelgestelde vragen kunnen zij zien hoe alles gaat op de Kinderafdeling en kennis maken met de mensen die er werken. 

Samen beslissen bij de dokter

‘Samen beslissen bij de dokter’ legt uit wat kinderen volgens de wet wel en niet zelf mogen beslissen en hoe ouders en zorgprofessionals hier mee om moeten gaan. Een dokter mag een kind niet zomaar onderzoeken of behandelen. Hiervoor moet hij/zij toestemming vragen.

Kinderen tot en met 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet u als ouders deze toestemming geven.

Jeugd vanaf 12 jaar

Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan moet u als ouders én het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de dokter'.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om te beslissen of het een behandeling wil of niet. U mag daar als ouders dan officieel niet meer over meebeslissen. Vaak is het goed als ouders en kind hierover overleggen, want helemaal alleen een besluit nemen, is soms best lastig. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de kinderarts'.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KIND 23-O

Terug naar boven