Behandelingen & onderzoeken

Mediastinoscopie

Bij een mediastinoscopie onderzoekt de arts of er aan de buitenkant van de luchtpijp afwijkend weefsel of zieke lymfeklieren aanwezig zijn. Het onderzoek vindt plaats in de operatiekamer, onder algehele narcose. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek bepaalt de arts de verdere behandeling van een longziekte.

Voorbereiding

Bezoek anesthesioloog

Voorafgaand aan het onderzoek heeft u een poliklinische afspraak bij de anesthesioloog. Deze arts dient in de operatiekamer de narcose (verdoving) toe en geeft u hierover uitleg.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende middelen? Laat dit dan van tevoren aan uw arts weten.

Voorbereiding op uw opname

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (bij operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Eten en drinken (nuchter zijn)

Het is noodzakelijk dat u voor de operatie een bepaalde periode niet eet of drinkt (‘nuchter’ blijft). Dit geldt als u narcose, een ruggenprik of een zenuwblokkade krijgt. Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groter dat er tijdens de ingreep eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt. Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om de operatie niet door te laten gaan.

Houd u aan de onderstaande voorschriften:

 • Tot 6 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u 1 of 2 beschuitjes met jam eten.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 02.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Moet u zich bijvoorbeeld om 14.00 uur ’s middags melden, dan mag u vanaf 08.00 uur ’s morgens niets meer eten.

 • Tot 2 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u heldere vloeistoffen drinken. Dit zijn: water, appelsap en thee ZONDER melk. Koffie zonder melk is ook toegestaan.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 06.00 uur ’s morgens niets meer mag drinken. De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen op de dag van de operatie.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag wordt geopereerd, dan zullen de zorgverleners op de afdeling u laten weten vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

Op de verpleegafdeling

 • Voordat u naar de operatieafdeling gaat, krijgt u van de verpleegkundige een ziekenhuispyjama.
 • Daarnaast vraagt zij u om uw eventuele sieraden af te doen, nagellak te verwijderen en gebitsprothesen uit te doen.
 • Daarna gaat u in bed liggen.

Naar de operatieafdeling

 • Zodra de verpleegkundige een oproep heeft gekregen, wordt u in uw bed naar de operatieafdeling gebracht.
 • Daar moet u nog even wachten voordat u aan de beurt bent.
 • Als u aan de beurt bent, gaat u van uw bed over op de operatietafel.
 • Vervolgens rijden we u naar de operatiekamer.

Narcose (verdoving)

Voordat het onderzoekt begint, brengt de anesthesioloog u onder narcose. Hiervoor brengt hij een infuus in in uw arm. Nadat hij of zij de verdoving heeft toegediend, kan het onderzoek beginnen.

Het onderzoek

Sneetje

De chirurg maakt vlak boven het borstbeen een sneetje van 5 centimeter in uw hals. Via deze opening brengt hij een kijkbuis (de mediastinoscoop) in. Aan het uiteinde van het kijkbuisje zit een cameraatje met een lampje.

Weefsel wegnemen

De chirurg kan via de kijkbuis kijken in het mediastinum, het gebied tussen de rechter- en linkerlong. Hierin liggen het hart, de luchtpijp, de slokdarm, bloedvaten (onder andere de grote lichaamsslagader), zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten. De beelden ziet de chirurg op een beeldscherm in de operatiekamer. Via de mediastinoscoop, met behulp van fijne instrumenten,  neemt de chirurg weefselmonsters (biopten) uit de lymfeklieren langs de luchtpijp.

Sluiten van de wond

Als het onderzoek klaar is, trekt de arts het buisje terug en hecht het wondje. Hierbij gebruikt hij ‘oplosbare’ hechtingen; deze hoeven naderhand niet verwijderd te worden.

Duur onderzoek

De duur van het onderzoek varieert tussen 30 minuten en 2 uur.

Nazorg

Naar de verpleegafdeling

Na de ingreep wordt u naar de ‘uitslaapkamer’ gebracht. Als u goed wakker bent, haalt de verpleegkundige u op en brengt u terug naar de verpleegafdeling. Hier kunt u rustig bijkomen, terwijl de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, hartslag, het wondje en het infuus controleert.

Wanneer u zich goed voelt, mag u gewoon weer wat eten en drinken.

Pijn

De meeste patiënten hebben na het onderzoek weinig pijn.

De dag na het onderzoek

De ochtend na het onderzoek verwijdert de verpleegkundige uw infuus. Als alles goed gaat, mag u daarna naar huis.

Klachten of vragen

Heeft u na het onderzoek lichamelijke klachten of heeft u vragen? Geef dit dan aan bij de verpleegkundige.

Uitslag van het onderzoek

Het onderzoek van het weefsel duurt gemiddeld 7 dagen. Als de uitslag er is bespreekt de longarts dit met u.

Risico's en complicaties

De mogelijkelijk complicaties bij een mediastinoscopie zijn, nabloeding, wondinfectie, trombose en longontsteking. Daarnaast is er een kleine kans dat u na de operatie blijvend een hese stem heeft. Deze complicatie kan optreden als er tijdens het onderzoek een zenuw wordt geraakt.

Contact opnemen

Krijgt u na het onderzoek thuis klachten, neem dan contact op met het St. Antonius Ziekenhuis en vraag naar de dienstdoende longarts (24 uur per dag bereikbaar).

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code LON 11-O

Terug naar boven