Behandelingen & onderzoeken

Medische Psychiatrische Unit Besloten

Een opname op de Medisch Psychiatrische Unit Besloten kan nodig zijn wanneer er sprake is van zowel lichamelijke als psychische klachten.

De opname is vaak in eerste instantie voor een periode van 2 weken. Dit is een diagnostische fase. Over het algemeen wordt de opname dan afgerond, behalve als er behandeldoelen zijn een langere opname vragen. De weekenden mogen in overleg met de arts thuis worden doorgebracht.

Meer over de besloten afdeling

Het behandelteam

Op de besloten afdeling krijgt u te maken met verschillende hulpverleners:

 • de afdelingsarts
 • de psychiater (hoofdbehandelaar)
 • indien nodig  worden andere specialisten (internist, neuroloog, revalidatiearts) en disciplines (diëtist, fysiotherapeut) bij de behandeling betrokken.
 • verpleegkundigen zijn dagelijks op de afdeling aanwezig. Zij geven  hulp en ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken zoals  bij de voorbereiding van de bespreking van het behandelplan.

Er is 24 uur per dag iemand aanwezig op de afdeling.

Praktische zaken  

 • Op de afdeling werkt een voedingsassistent.  Zij zorgt eten en drinken en het bijhouden van de voorraad.
 • Koffie kan tussen 07.00 - 21.00 uur worden gebruikt.
 • Thee kan onbeperkt worden gebruikt.
 • Elke ochtend krijgt u een menulijst waarop u aan kunt geven wat u ’s avonds wilt eten.
 • Wij adviseren u waardevolle spullen thuis te laten.
 • Therapieën en gesprekken met artsen gaan altijd voor bezoek.
 • De was wordt door familie, vrienden/kennissen verzorgd. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk tegen een vergoeding van € 3,- de was op de afdeling te laten doen.
 • Er is een (beperkt) aanbod voor afleiding/ ontspanning op de afdeling: tv, hometrainer, gezelschapsspellen, puzzels, een tafeltennistafel en een Wii-spelcomputer. Op verzoek (en indicatie) kan eventueel gebruik worden gemaakt van de fitnessruimte/sportzaal.

Afdelingsregels

 • Roken is op het ziekenhuisterrein niet toegestaan.
 • Grensoverschrijdend gedrag, lichamelijk geweld of driegen hiermee wordt niet toegestaan. 
 • Het in bezit hebben van gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan.
 • Het in bezit hebben, dealen en/of gebruiken van (soft)drugs of alcohol is niet toegestaan.
 • Seksuele contacten op de afdeling zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan film- en/of geluidsopnames te maken.
 • Medicatie wordt door de verpleging verstrekt en is niet toegestaan in eigen beheer.
 • Een overzicht van de algemene afdelingsregels vindt u op het whiteboard in de gang.

Bezoek

Bezoek wordt op uw kamer of buiten de afdeling ontvangen. Dus niet in de algemene ruimtes van de afdeling. U ontvangt maximaal 2 bezoekers per keer met een minimumleeftijd van 12 jaar. In overleg kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Bezoekadres

St. Antonius Ziekenhuis (locatie Utrecht), Soestwetering 1, 3544 AZ Utrecht. De Medisch Psychiatrische Unit is te vinden door in het ziekenhuis Route 36 te volgen.

Bezoektijden

13:00 tot 16:30 uurzaterdag, zon- en feestdagen
14:30 tot 16:30 uurmaandag t/m vrijdag
18:15 tot 20:00 uur7 dagen per week

Voorbereiding

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de huisarts, een medisch specialist of een andere behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg. Door middel van telefonisch overleg met de opnamecoördinator bekijken zij samen of en op welke manier een opname u kan helpen. Als de aanmelding afgerond is, wordt de opnamedatum en -tijd afgesproken.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Behandeling

Opname

 • Op de opnamedag hebt u een gesprek met een afdelingsarts en een verpleegkundige. In dit gesprek verzamelen zij informatie over de aanleiding, klachten en problemen waarvoor u bent opgenomen.
 • U krijgt informatie over de manier waarop de behandeling vorm gaat krijgen.
 • Na het gesprek krijgt u een kamer toegewezen en krijgt u een rondleiding over de afdeling.
 • De volgende dag wordt er bloed bij u afgenomen voor algemeen onderzoek.
 • Tijdens opname wordt familie betrokken door middel van systeemgesprekken met behandelaar en/of verpleging.
 • Ook kunnen wij met uw toestemming informatie opvragen bij vorige instanties/hulpverleners.

Behandelplan

Bij uw opname wordt een behandelplan opgesteld. Hierin staan de doelen van behandeling, de voorlopige diagnose en de eventuele/voorlopige ontslagdatum. Ook worden er afspraken gemaakt over het therapieprogramma en uw vrijheden tijdens opname. Aangezien de MPU een gesloten afdeling is zijn onderstaande opties mogelijk;

 • Alle vrijheden
 • Vrijheden met medewerker / familie
 • Geen vrijheden

In uw behandelplan kunnen tevens persoonlijke afspraken worden opgenomen. Na 2 weken volgt een behandelplan bespreking tussen de verschillende disciplines en therapeuten. Hieruit volgt een behandeladvies. Bij langere opname op de MPU wordt er een nieuw behandelplan opgesteld.

Het therapieprogramma

Patiënten hebben een programma ‘op maat’. Dit programma bestaat uit:

 • Activiteitenbegeleiding
 • Lijfspraak (lichaamsgerichte therapie)
 • Creatieve therapie
 • Psychomotorische Therapie (PMT) ofwel bewegingstherapie
 • Running of psycho-educatieve groepen over angst, depressie of medicatie

Daarnaast is er een aantal vaste dagelijkse groepsmomenten (zie dagindeling). Er wordt van u verwacht dat u hierbij aanwezig bent. Als er omstandigheden zijn waardoor u een programmaonderdeel niet kunt volgen, bespreek dit dan vooraf met een verpleegkundige.

Dagindeling

Dagindeling

08.00U wordt gewekt door een verpleegkundige
09.00Gezamenlijk ontbijt in de huiskamer
12.15Gezamenlijke lunch in de huiskamer(broodmaaltijd met soep)
13.00 - 16.30Bezoektijd (zaterdag, zon- en feestdagen)
14.30 - 16.30Bezoektijd (ma t/m vrij)
17.30Gezamenlijk avondeten in de huiskamer (warme maaltijd)
18.15 - 20.00Bezoektijd
20.30 - 21.00Koffie/thee/sap in de huiskamer.
22.00Nachtmedicatie
23.00 - 08.00Nachtrust

Specifieke tijden of programmaonderdelen staan in het weekrooster en zijn te vinden op het whiteboard in de gang.

Therapie en gesprekken met artsen gaan altijd voor bezoek

Expertise en ervaring

De afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie richt zich op de diagnose en behandeling van psychische aandoeningen en klachten. Uw persoonlijke situatie staat daarin centraal. Welke aspecten in uw persoonlijke leven spelen een rol in het ontstaan, onderhouden of terugvallen van een psychische aandoening of klachten? Dit kunnen existentiële factoren, zwangerschap, persoonlijkheidskenmerken, middelenmisbruik, biologische factoren of lichamelijke ziekten zijn. Samen met u bespreken wij de behandelmogelijkheden en komen gezamenlijk tot een behandelplan.
 

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code PSY 29-B

Terug naar boven