Behandelingen & onderzoeken

Moeder Baby Unit (MBU)

De MBU is onderdeel van de afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie en vangt moeders en hun baby op wanneer er door de zwangerschap en/of de geboorte psychiatrische klachten zijn ontstaan en begeleiding thuis tijdelijk niet voldoende is.

De psychiatrische klachten van de moeder zijn van invloed op het contact tussen moeder en baby. De hechting van de baby kan hierdoor worden verstoord. Hieraan wordt tijdens de opname specifieke aandacht besteed.

De MBU is een kindvriendelijke en huiselijk ingerichte afdeling. Er is plaats voor 5 moeders en 5 baby’s van maximaal 7 maanden oud.

Meer over de MBU

Het behandelteam

Op de MBU krijgt u te maken met verschillende zorgverleners:

 • de afdelingsarts
 • de psychiater (hoofdbehandelaar)
 • kinderarts
 • de bewegingstherapeut
 • activiteitenbegeleiding
 • verpleegkundigen zijn dagelijks op de afdeling aanwezig. Zij geven  hulp en ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken zoals  bij de voorbereiding van de bespreking van het behandelplan.
 • beeldend therapeuut
 • fysiotherapeut

Er is 24 uur per dag iemand aanwezig op de afdeling.

De meest voorkomende ziektebeelden

De meest komende ziektebeelden waarbij moeders rondom de geboorte van hun baby worden opgenomen zijn depressie en psychose.

Depressie

 • Ongewone neerslachtigheid
 • Angst en schuldgevoelens spelen een overheersende rol.

Psychose

 • Verwardheid
 • Gestoorde realiteitsbeleving
 • Angst
 • Motorische onrust

De afdeling zelf

 • De moeder slaapt op een 1-persoonskamer, apart van de baby.
 • Bezoek aan de babykamer vindt plaats in overleg met de verpleegkundigen.
 • De MBU beschikt over babywiegjes en ledikantjes, wipstoelen, een box, speelgoed en kinderwagens.

Bezoek

Bezoektijden

14.30 - 17.00woensdag, zaterdag en zondag
19.00 - 20.007 dagen in de week

Uw partner en eventuele andere kinderen uit uw gezin kunnen u ook op buiten bovenstaande bezoektijden bezoeken (in overleg met de verpleegkundigen).

Voorbereiding

Aanmelden

Aanmelding kan gaan via de huisarts, een medisch specialist of een andere behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg. Deze kan telefonisch overleggen met de opnamecoördinator. Samen bekijken zij of en op welke manier een opname kan helpen. Als de aanmelding rond is, wordt de opnamedatum en -tijd afgesproken.

Ook kan het zo zijn dat anderen de beslissing tot opname hebben genomen. Het is dan mogelijk dat u onvrijwillig opgenomen bent, omdat u door het ziektebeeld dat is ontstaan niet meer in staat bent uw veiligheid en die van uw baby te waarborgen.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Behandeling

Opname

 • Op de opnamedag hebt u een gesprek met een afdelingsarts en een verpleegkundige. In dit gesprek verzamelen zij informatie over de aanleiding, klachten en problemen waarvoor u bent opgenomen.
 • U krijgt informatie over de manier waarop de behandeling vorm gaat krijgen.
 • Na het gesprek krijgt u een kamer toegewezen en krijgt u een rondleiding over de afdeling.

Afhankelijk van uw toestandsbeeld betrekken we u zoveel mogelijk bij beslissingen rondom de zorg voor de baby, waarbij de veiligheid van u en uw baby voorop staan. Uw wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld uw partner/de vader, neemt voor u en uw baby samen met het team beslissingen, wanneer u hiertoe nog niet in staat bent.

Het behandelplan

De behandeling op de MBU van het St. Antonius Ziekenhuis richt zich zowel op uw psychiatrische stoornis als op uw (nieuwe) rol als moeder en de band tussen u en uw baby.

De behandelaar stelt met u een behandelplan op.

In het behandelplan staan de doelstellingen van de behandeling en afspraken over het tempo waarin u weer (meer) verantwoordelijkheid draagt voor het contact en de zorg voor uw kind.

Het behandelteam maakt onder andere gebruik van de volgende behandelmethoden:

 • Gesprekstherapie
 • Moeder en baby interventie
 • Psycho-educatie
 • Video interventie
 • Babymassage
 • Interactie begeleiding
 • Medicamenteuze therapie

Rol van vader/partner en familie

De vader/partner wordt vanzelfsprekend betrokken bij uw behandeling en de zorg voor uw baby. Er wordt tijdens de opname aandacht besteed aan de veranderingen die zijn ontstaan na de geboorte van uw kind. Tijdens een systeemgesprek worden alle betrokken familieleden uitgenodigd om te bespreken hoe zij steun kunnen bieden aan u als moeder en uw baby en hoe deze hulp het beste aansluit bij de behandeling.

Borstvoeding

Het geven van borstvoeding is niet altijd mogelijk indien er medicatie gebruikt wordt. Dit wordt samen met u afgewogen tijdens overleg met uw behandelend arts.

Ontslag

De ontslagfase start wanneer u met uw baby tijdens de behandeling weer thuis gaat wennen. Tijdens deze fase wordt beoordeeld welke vervolgbehandeling passend is en wanneer u definitief naar huis kan.

Nazorg

Weer thuis

Na definitief ontslag wordt u vaak verder begeleid door de behandelaar die u heeft verwezen of komt u terug op de polikliniek van het St. Antonius ziekenhuis. Soms wordt daarnaast de gespecialiseerde Gezinszorg, Thuiszorg en/of Jeugdzorg ingeschakeld.

Expertise en ervaring

De afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie richt zich op de diagnose en behandeling van psychische aandoeningen en klachten. Uw persoonlijke situatie staat daarin centraal. Welke aspecten in uw persoonlijke leven spelen een rol in het ontstaan, onderhouden of terugvallen van een psychische aandoening of klachten? Dit kunnen existentiële factoren, zwangerschap, persoonlijkheidskenmerken, middelenmisbruik, biologische factoren of lichamelijke ziekten zijn. Samen met u bespreken wij de behandelmogelijkheden en komen gezamenlijk tot een behandelplan.
 

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code PSY 31-B

Terug naar boven