Behandelingen & onderzoeken

Neuropsychologisch onderzoek

Het neuropsychologisch onderzoek is bedoeld om allerlei vragen rondom uw functioneren, welzijn, geheugen, persoonlijkheid en intelligentie te beantwoorden.

Een neuropsychologisch onderzoek kan worden aangevraagd door uw behandelend medisch specialist, zoals de neuroloog, revalidatie-arts of psychiater. Dit kan niet via de huisarts of andere instellingen buiten ons ziekenhuis.

Een (neuro)psychologisch onderzoek kan antwoord geven op onderstaande vragen:

 • is er sprake van een cognitieve stoornis?
 • zijn uw geheugenklachten een aanwijzing voor dementie?
 • wat is uw intelligentieniveau?
 • wat is uw psychische belastbaarheid?
 • wat zijn uw sterke en zwakke punten en wat is uw persoonlijkheid?
 • voor welke vormen van psychotherapeutische behandeling komt u in aanmerking?

Voorbereiding

Praktische aandachtspunten

 • Houd er rekening mee dat het testonderzoek één of meerdere dagdelen in beslag kan nemen.
 • Het kan zijn dat het onderzoek niet in één keer maar in meerdere keren wordt afgenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u snel vermoeid bent. 
 • Wij zorgen voor koffie of thee. U kunt ook wat te eten meenemen, of kopen in het bezoekersrestaurant van het ziekenhuis.
 • Heeft u een leesbril, dan is het belangrijk om deze mee te nemen.

Kosten

Bij vragen over de vergoeding van uw behandeling en eventuele eigen bijdrage, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zie ook onze website onder het specialisme Psychiatrie & Medische Psychologie (zorgverzekering en kosten).

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

Het neuropsychologisch onderzoek bestaat uit 2 onderdelen:

 • een intakegesprek
 • het testonderzoek

Wanneer u een neuropsychologisch onderzoek op de geheugenpoli krijgt, wordt het intakegesprek en testonderzoek achter elkaar op dezelfde dag gepland. U bent in totaal 1,5 tot 2 uur kwijt met deze afspraak. 

Intakegesprek

Het intakegesprek is een gesprek met een psycholoog en eventueel de psychodiagnostisch medewerker, die ook betrokken is bij uw onderzoek.

In het intakegesprek gaan we in op uw klachten en problemen en daarnaast vragen wij naar de benodigde achtergrondinformatie, zoals schoolopleiding, beroepservaring,  levensgebeurtenissen en ziektegeschiedenis.

Het is fijn als u zo mogelijk een naaste (partner, familielid of iemand anders die u goed kent) meeneemt naar dit eerste gesprek. Het eerste gesprek duurt ongeveer 60 minuten.

Testonderzoek

Het testonderzoek wordt meestal afgenomen door de psychodiagnostisch medewerker en/of psycholoog in opleiding.

Welke tests en/of vragenlijsten u precies krijgt, is afhankelijk van het doel van het onderzoek. De tests meten bijvoorbeeld de intelligentie, het geheugen en het concentratievermogen. De vragenlijsten zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw klachten en/of persoonlijkheid.

Meestal varieert de duur van het onderzoek van een halve dag tot meerdere dagdelen. Hoelang het onderzoek precies duurt, wordt pas tijdens de test duidelijk. Over het algemeen wordt het onderzoek als vrij intensief ervaren.

Het adviesgesprek

Een aantal weken na het onderzoek wordt u uitgenodigd voor een adviesgesprek. Wij streven ernaar om dit gesprek te plannen na 2 tot maximaal 4 weken na het testonderzoek.

Wanneer u een neuropsychologisch onderzoek op de geheugenpoli ondergaat, worden de resultaten, conclusies en adviezen met u door de neuroloog of verpleegkundig specialist besproken. U mag iemand meenemen. In dit gesprek krijgt u uiteraard de gelegenheid om te reageren op uw bevindingen en kunt u vragen stellen. 

Het rapport

Van ieder onderzoek wordt een rapport geschreven, waarin de met u besproken resultaten, conclusies en adviezen staan. U heeft recht op inzage en een kopie ervan. U kunt na het eindgesprek nog een keer terug komen om het rapport te lezen en eventuele vragen of opmerkingen erover door te nemen met de psycholoog.

Nazorg

Regelgeving, privacy en bewaartermijn

De afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie werkt met de regels voor psychologisch onderzoek zoals beschreven bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

De onderzoeksbevindingen en gegevens

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De psycholoog is verplicht tot geheimhouding.

In het algemeen mag de psycholoog alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als u daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van u nodig. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming nodig. Dit geldt ook voor het sturen van een rapport aan de verwijzer.

Het rapport

U heeft het recht het (neuro)psychologisch rapport te lezen, vóórdat het naar de verwijzer wordt verstuurd. U heeft daarbij het recht om feiten die niet kloppen, in het rapport te verbeteren. Het gaat hier alleen om feiten, zoals bijvoorbeeld een gevolgde opleiding, werkplekken en gebruik van medicatie. Het gaat hier nadrukkelijk niet om testgegevens of conclusies.

De rapportage is alleen bedoeld voor u en de verwijzer. De verwijzer is verantwoordelijk voor het verdere gebruik ervan en voor de besluitvorming op basis van het rapport. In het rapport staat niet meer dan nodig is voor de beantwoording van de vraag waar het om gaat.

Zonder uw toestemming mag het rapport niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor het onderzoek is aangevraagd. Het rapport wordt niet langer in ons archief bewaard dan noodzakelijk is. Onderzoeken worden in het kader van de BIG-wet maximaal vijftien jaar in ons archief bewaard.

Contact opnemen

Heeft u tijdens of na afronding van het onderzoek nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Psychiatrie & Medische Psychologie.

Expertise en ervaring

De afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie (P&MP) van het St. Antonius Ziekenhuis heeft veel ervaring met het behandelen van depressieve stoornissen, overeetstoornissen, onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en met moeder- en kindzorg.

Met onze behandelprogramma’s en therapieën kunnen we iedere patiënt zorg op maat bieden. Behandeling is zowel poliklinisch als met opname mogelijk voor patiënten vanaf 18 jaar.

Wij werken met multidisciplinaire teams. Psychiaters, medisch psychologen, psychotherapeuten, sociotherapeuten, verpleegkundigen en creatieve en psychomotorische therapeuten kunnen een bijdrage leveren aan de behandeling. Ook is er afstemming met medisch specialisten van het St. Antonius over lichamelijke ziekten die van invloed kunnen zijn op een psychische aandoening, of andersom.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Website

Meer informatie over o.a. toegang tot geestelijke gezondheidszorg vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Gerelateerde informatie

Code PSY 15-O

Terug naar boven