Behandelingen & onderzoeken

Onderzoek pompfunctie hart (Cardio Ejectie Fractie Rust)

Bij dit onderzoek wordt het hart in beeld gebracht en de pompfunctie van het hart berekend. Dit is de hoeveelheid bloed die het hart in één hartslag het lichaam in pompt. Het onderzoek wordt uitgevoerd om de functie van het hart te beoordelen. Dit kan ook worden gedaan voor aanvang of tijdens chemotherapie.

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger? Neem dan ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact met ons op. Als u borstvoeding geeft, dan moet u hier na het onderzoek 24 uur mee stoppen. U kunt wel kolven; de afgekolfde melk kunt u na 24 uur weer gebruiken.

Onderzoek

Doel onderzoek

Dit onderzoek wordt gedaan om de pompfunctie van het hart te berekenen. Om dit zichtbaar te kunnen maken, wordt een radioactieve vloeistof in een bloedvat gespoten. Deze stof is ongevaarlijk en u voelt er niets van.

Verloop onderzoek

  • Eerste injectie: nadat u zich heeft aangemeld bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, haalt een laborant u op uit de wachtkamer. De laborant plaatst 2 infusen in uw arm. Dit is een dun flexibel buisje dat in een bloedvat geplaatst wordt. De prik die hiervoor nodig is, is ongeveer vergelijkbaar met de prik voor het afnemen van bloed. Ook wordt er een stof toegediend die de kwaliteit van de opnamen verbetert.
  • Pauze: na de eerste injectie neemt u weer plaats in de wachtkamer en moet u ongeveer 20 minuten wachten om deze stof goed te laten inwerken.
  • Tweede injectie: na de pauze haalt een andere laborant u weer op voor de tweede injectie en voor de scan. Alle bovenkleding met metaal, ook een BH, moet u uittrekken. Een t-shirt of hemd kunt u wel aanhouden. Metalen in de broek of schoenen is geen probleem. U komt op de rug op een onderzoekstafel te liggen. Via het infuus in uw arm wordt een beetje bloed bij u af genomen. Dit wordt gemengd met een radioactieve vloeistof. Na 10 minuten krijgt u het mengsel van uw bloed met de radioactieve vloeistof weer toegediend via het infuus. U voelt hier niets van. Daarna wordt het infuus weer verwijderd.
  • Scan: voor het maken van de scan krijgt u plakkers op de borst om een ECG (hartfilmpje) te registreren. De camera komt vlak boven uw borst te staan. Er worden foto’s van uw hart gemaakt uit drie verschillende richtingen. Elke foto duurt ongeveer 15 minuten. Het is belangrijk dat u daarbij goed stil blijft liggen. In totaal duren de foto’s dus ongeveer 45 tot 60 minuten. Als u dit onderzoek al een keer eerder heeft gehad, dan hoeft er slechts één foto gemaakt te worden in plaats van drie. In dat geval duurt het onderzoek dus iets korter.
  • Totale tijd: het hele onderzoek duurt in totaal 1,5 uur tot 2 uur.

Nazorg

Direct na het onderzoek kunt u gewoon weer alle bezigheden verrichten die u gewend bent.

Contact met anderen

De hoeveelheid gebruikte straling is klein en verdwijnt snel. Na het onderzoek kunt u normaal omgaan met volwassenen. Kinderen onder de 3 jaar zijn extra gevoelig voor straling. In de 24 uur nadat de radioactieve stof toegediend is, is het daarom beter niet te lang heel dicht bij een jong kind te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat u hem of haar niet langer dan een half uur op schoot houdt. Verder kunt u kinderen gewoon verzorgen. Het is ook aan te raden de eerste 24 uur wat afstand te houden van zwangere vrouwen.

De uitslag

De uitslag is binnen enkele werkdagen na het onderzoek bekend bij uw specialist.

Waarom duurt het onderzoek zo lang?

Op de nucleaire geneeskunde gebruiken we radioactieve stoffen om organen zichtbaar te maken. De hoeveelheid straling is erg klein. Om toch een goed beeld te krijgen is het nodig om lange tijd opnames te maken. Hoe langer de opname duurt, hoe meer straling de camera opvangt en hoe beter het beeld wordt.

Gerelateerde informatie

Code NG 42-O

Terug naar boven