Behandelingen & onderzoeken

Opname op de Medisch Psychiatrische Unit Gesloten

Soms is een opname op de Medisch Psychiatrische Unit Gesloten nodig om tijdelijk een veilige, gestructureerde omgeving te bieden.

Een opname op de gesloten afdeling kan nodig zijn wanneer begeleiding thuis door bijvoorbeeld huisarts, psycholoog of psychiater tijdelijk niet genoeg is. De gesloten afdeling is bedoeld voor korte opnames. Hoe lang de opname precies duurt, verschilt per persoon. Als een langere behandeling nodig is, kan dat op de open afdeling of op een plek buiten het ziekenhuis.

Meer over de gesloten afdeling

Het behandelteam

Op de gesloten afdeling krijgt u te maken met verschillende hulpverleners:

 • de afdelingsarts
 • de psychiater (hoofdbehandelaar)
 • de bewegingstherapeut
 • activiteitenbegeleiding
 • verpleegkundigen zijn dagelijks op de afdeling aanwezig. Zij geven  hulp en ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken zoals  bij de voorbereiding van de bespreking van het behandelplan.

Er is 24 uur per dag iemand aanwezig op de afdeling.

Praktische zaken

 • Op de afdeling werkt een voedingsassistent.  Zij zorgt eten en drinken en het bijhouden van de voorraad.
 • Koffie kan tussen 07.00 - 21.00 uur worden gebruikt.
 • Thee kan onbeperkt worden gebruikt.
 • Elke ochtend krijgt u een menulijst waarop u aan kunt geven wat u ’s avonds wilt eten.
 • Op de afdeling is een telefoon beschikbaar, die u kunt gebruiken in overleg met de verpleegkundige. Het gebruik van de mobiele telefoon is beperkt toegestaan. Zie hiervoor het afdelingsreglement.
 • Wij adviseren u waardevolle spullen thuis te laten.
 • Therapieën en gesprekken met artsen gaan altijd voor bezoek.
 • De was wordt door familie, vrienden/kennissen verzorgd. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk, tegen een vergoeding van 1 euro, de was op de afdeling te laten doen.
 • Er is een (beperkt) aanbod voor afleiding/ ontspanning op de afdeling: tv, hometrainer, gezelschapsspellen, puzzels, een tafeltennistafel en een Wii-spelcomputer. Op verzoek (en indicatie) kan eventueel gebruik worden gemaakt van de fitnessruimte/sportzaal.

Afdelingsregels

Op de gesloten afdeling gelden afspraken, regels en grenzen. Enkele belangrijke regels zijn:

 • Roken is op het ziekenhuisterrein niet toegestaan. De arts bespreekt uw rookprofiel met u en de eventuele mogelijkheden indien u de afdeling niet kunt verlaten.
 • Grensoverschrijdend gedrag is niet toegestaan, hier wordt melding van gemaakt en zo nodig actie op ondernomen. 
 • Het in bezit hebben van gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan.
 • Het in bezit hebben, dealen en/of gebruiken van (soft)drugs of alcohol is niet toegestaan.
 • Seksuele contacten op de afdeling zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan film- en/of geluidsopnames te maken.
 • Medicatie wordt door de verpleging verstrekt en is niet toegestaan in eigen beheer.
 • Een overzicht van de algemene afdelingsregels vindt u op het whiteboard in de gang.

Bezoek

Bezoek wordt op uw kamer of buiten de afdeling ontvangen. Dus niet in de algemene ruimtes van de afdeling. U ontvangt maximaal 2 bezoekers per keer met een minimumleeftijd van 12 jaar. In overleg kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Bezoektijden

14.30 - 17.00 uurwoensdag-, zaterdag- en zondagmiddag
19.00 - 20.00 uur7 dagen in de week

Voorbereiding

Aanmelden

Aanmelding kan gaan via de huisarts, een medisch specialist of een andere behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg. Deze kan telefonisch overleggen met de opnamecoördinator. Samen bekijken zij of en op welke manier een opname kan helpen. Als de aanmelding rond is, wordt de opnamedatum en -tijd afgesproken.

Kosten

Hebt u vragen over de vergoeding van uw behandeling en een eventuele eigen bijdrage? Dan adviseren wij u uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Behandeling

Opnamegesprek

 • Op de opnamedag hebt u een gesprek met een afdelingsarts en een verpleegkundige. In dit gesprek verzamelen zij informatie over de aanleiding, klachten en problemen waarvoor u bent opgenomen.
 • U krijgt informatie over de manier waarop de behandeling vorm gaat krijgen.
 • Na het gesprek krijgt u een kamer toegewezen en krijgt u een rondleiding over de afdeling.

Behandelplan

Er wordt een behandelplan opgesteld. In dit plan staat:

 • de (voorlopige) diagnose;
 • de doelen van de behandeling;
 • wat er gedaan wordt om de doelen te behalen (bijvoorbeeld medicatie).

Er worden afspraken gemaakt over welke vrijheden u hebt. Zo nodig worden er ook afspraken gemaakt over onderwerpen als suïcide, alcohol, drugs, agressie en zelfbeschadiging.

Het therapieprogramma

Vaste groepsmomenten

De nadruk bij de gesloten afdeling ligt op rust en structuur. Het therapieprogramma is daarom beperkt. Wel is er een aantal vaste dagelijkse groepsmomenten (zie dagindeling). Er wordt van u verwacht dat u hierbij aanwezig bent. Als er omstandigheden zijn waardoor u een programmaonderdeel niet kunt volgen, bespreek dit dan vooraf met een verpleegkundige.

De vaste groepsmomenten (zie ook dagindeling):

 • de maaltijden
 • de dagopening en de dagsluiting
 • dinsdagmiddag en woensdagmiddag bewegingstherapie ofwel PMT (Psychomotorische Therapie)
 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een activiteitenbegeleider aanwezig

Dagopening

Bij de dagopening kunt u vertellen hoe uw nacht is geweest en wat u die dag wilt gaan doen. Ook kunt u vragen stellen aan de verpleegkundigen of bijvoorbeeld een gesprek met de arts aanvragen. Verder worden de corveetaken verdeeld.

Dagsluiting

Bij de dagsluiting kunt u vertellen hoe de dag is geweest en wat uw plannen voor de avond zijn. U kunt vragen om een persoonlijk gesprek met een verpleegkundige.

PMT

Het werkterrein van de psychomotorisch therapeut ligt op hetzelfde gebied als dat van een psycholoog. Een psychomotorisch therapeut is een professional die mensen met psychische problemen behandelt. Het verschil is dat een psycholoog alleen praat met mensen, terwijl een psychomotorisch therapeut een deel van de tijd dingen doet met mensen. Die dingen liggen op het gebied van beweging en lichaamservaring. Bij beweging kun je denken aan (sport) oefeningen, bij lichaamservaring gaat het om het concentreren op de ervaring en beleving van het eigen lichaam.

Activiteitenbegeleiding

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een activiteitenbegeleider op de afdeling. De activiteiten vinden plaats in de activiteitenruimte, het nodige materiaal is hier aanwezig. De tijden zijn terug te vinden op het weekrooster dat op de afdeling hangt.

Geestelijk verzorger
In het ziekenhuis is een geestelijk verzorger aanwezig. Op verzoek kan hiervan gebruik worden gemaakt.

Dagindeling

Dagindeling

08.00U wordt gewekt door een verpleegkundige
08.30Gezamenlijk ontbijt in de huiskamer
09.45 - 10.00Dagopening
12.15Gezamenlijke lunch in de huiskamer (broodmaaltijd met soep)
14.30 - 17.00Bezoekuur woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag
17.10Dagsluiting
17.30Gezamenlijk avondeten in de huiskamer  (warme maaltijd)
19.00 - 20.00Bezoekuur (7 dagen in de week)
21.30Nachtmedicatie
0.00-08.00              Nachtrust

In het weekend is er geen therapieprogramma.

Specifieke tijden of programmaonderdelen staan in het weekrooster en zijn te vinden op het whiteboard in de gang. 

Therapie en gesprekken met artsen gaan altijd voor bezoek.

Vragen

Met vragen kunt u altijd bij de verpleegkundigen terecht. Er is echter een aantal momenten op de dag waarop de verpleegkundigen in overleg zijn. Op deze tijden kunt u ze alleen storen voor zeer dringende vragen die echt niet kunnen wachten. De overlegtijden zijn:

 • 07.30 - 07.45 uur
 • 09.00 - 09.30 uur
 • 15.00 - 15.30 uur
 • 23.00 - 23.15 uur

Voor vragen over o.a. medicatie en behandelingkunt u terecht bij uw behandelend arts en psychiater.

Comfortroom

Op de opnameafdeling kunt u gebruikmaken van de comfortroom. Dit is een comfortabele ruimte, waarin u zich maximaal één uur kunt terugtrekken. Spanning, angst en onrust kunnen hierdoor verminderen. In de comfortroom kunt u zelf bepalen hoe u uw tijd doorbrengt. De kamer staat een bank, zitzak, kast, planten en een televisie. 

Als u gebruik wilt maken van de comfortroom, dan kunt u dit vragen bij de verpleegkundigen. Het kan ook gebeuren dat een verpleegkundige u voorstelt gebruik te maken van de comfortroom.

De comfortroom ligt nabij de afzonderingsruimtes (separeerruimtes). De comfortroom is zelf geen afzonderingsruimte. U kunt er dan ook altijd direct uit als u dat wilt.

Afspraken

 • U kunt vrijwillig naar de comfortroom. Als u in de kamer bent, gaat de deur niet op slot.
 • Er is altijd een verpleegkundige met u in de ruimte samen.
 • U kunt maximaal één uur in deze ruimte doorbrengen. Dit is meestal voldoende.
 • U kunt de comfortroom alleen gebruiken als u zichzelf in de hand heeft en niet agressief bent naar uzelf, personeel of de spullen in de comfortroom. 

Expertise en ervaring

De afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie richt zich op de diagnose en behandeling van psychische aandoeningen en klachten. Uw persoonlijke situatie staat daarin centraal. Welke aspecten in uw persoonlijke leven spelen een rol in het ontstaan, onderhouden of terugvallen van een psychische aandoening of klachten? Dit kunnen existentiële factoren, zwangerschap, persoonlijkheidskenmerken, middelenmisbruik, biologische factoren of lichamelijke ziekten zijn. Samen met u bespreken wij de behandelmogelijkheden en komen gezamenlijk tot een behandelplan.
 

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code PSY 25-B

Terug naar boven