Behandelingen & onderzoeken

Schildklier Discharge scan

De schildklier dischargetest wordt gedaan bij baby’s met een aangeboren hypothyreoïdie, een te langzaam of niet-werkende schildklier. Er worden meerdere metingen gedaan om de functie van de schildklier te onderzoeken. Ook worden er foto’s gemaakt.

Voorbereiding

 • Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, moet de bloedwaarde TSH boven een bepaalde waarde zijn. Het kan daarom zijn dat uw kind tijdelijk moet stoppen met de schildkliermedicatie. Dit wordt door de behandelend arts in overleg met de nucleair geneeskundige bepaald.
 • Jodiumhoudende medicijnen, zoals hoestdrank of multivitaminen, kunnen de foto’s beïnvloeden. Dergelijke medicijnen mogen daarom niet gebruikt worden.
 • In de 6 weken vóór het onderzoek mag er geen onderzoek gedaan worden met röntgencontrastmiddelen. Als u hierover twijfelt, kunt u het beste contact opnemen met uw specialist.
 • Uw kind mag voorafgaan aan het onderzoek gewoon eten en drinken.
 • In verband met de wachttijden tussen de onderzoeken, raden wij u aan om voeding, verschoning en speelgoed mee te nemen naar het ziekenhuis. Het kan ook handig zijn iets voor uzelf mee te nemen, zoals een boek of tablet.

Onderzoek

Bij dit onderzoek wordt de werking van de schildklier in beeld gebracht door een serie opnames met telkens een half uur pauze ertussen.

Verloop onderzoek

 • Op de afgesproken tijd meldt u zich met uw kind op de Kinderafdeling. Hier plaatst de kinderarts een infuus. Daarna meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 • De laborant haalt uw kind op uit de wachtkamer. Tijdens het hele onderzoek kunnen de ouders/verzorgers bij hun kind blijven.
 • In de onderzoeksruimte wordt via het infuus (een dun plastic slangetje dat in een bloedvat wordt geschoven) een radioactieve stof toegediend. Deze stof heeft geen bijwerkingen.
 • De eerste opname wordt direct na het toedienen van de radioactieve stof gemaakt. Uw kind ligt daarbij op de rug op een onderzoekstafel. Soms is het mogelijk om de camera boven het eigen bedje te zetten.
 • Kleren kunnen gewoon aanblijven, alleen metalen bij de hals, zoals drukknoopjes, moeten verwijderd worden.
 • Tijdens het onderzoek ligt uw kindje met het hoofd een beetje achterover. De laborant plaatst de camera op 6 centimeter boven de hals. De straling die de radioactieve stof uitzendt, wordt door de camera opgevangen en in beelden omgezet.
 • In principe maken we zo 6 foto’s van de schildklier. Soms wordt het onderzoek eerder gestopt als blijkt dat meer foto’s geen extra informatie geven.
 • Tussen elke foto is er een pauze van 30 minuten.
 • Een uur na de injectie worden er 1 of 2 foto’s extra genomen om de vorm van de schildklier in beeld te brengen.
 • Twee uur na de injectie van de radioactieve stof wordt via het infuus nogmaals een vloeistof ingespoten. Deze kan een wat prikkelend of pijnlijk gevoel geven.
 • Het infuus wordt hierna verwijderd, behalve als het nog nodig is op de afdeling of voor een ander onderzoek.
 • Het totale onderzoek duurt ruim 3 uur. De laborant vertelt u wanneer het onderzoek klaar is. Als uw kind opgenomen ligt, kan hij/zij nu terug naar de afdeling, anders kunt u nu naar huis gaan.

Nazorg

Geen bijwerkingen

Het schildklieronderzoek kent geen bijwerkingen. De hoeveelheid straling die voor dit onderzoek gebruikt wordt, is zo klein dat deze verwaarloosbaar is voor de omgeving. Na het onderzoek zijn dan ook geen bijzondere maatregelen nodig.

Uitslag

De uitslag zal binnen 7 werkdagen bekend zijn bij de specialist.

Gerelateerde informatie

Code NG 35-O

Terug naar boven