Behandelingen & onderzoeken

Sedatie met lachgas bij kinderen

Als een kind een vervelende of pijnlijke behandeling moet ondergaan kan de arts besluiten lachgas te geven. Dit noemen we sedatie.

Bij deze behandeling krijgt het kind via een kapje over de mond en neus een mengsel van lachgas en zuurstof toegediend. Wanneer lachgas ingeademd wordt werkt het kalmerend. Het effect treedt binnen een paar minuten op en het is ook weer na enkele minuten uitgewerkt.

Meer over werking sedatie met lachgas

Sedatie is het toedienen van specifieke medicatie om de patiënt te kalmeren. Het effect hiervan is dat de patiënt zich minder bewust is van wat er om hem/haar heen gebeurt. Lachgas is een van de middelen die hiervoor gebruikt kunnen worden. De verhouding lachgas en zuurstof is altijd gelijk, namelijk 50% lachgas en 50% zuurstof. Ter vergelijking: in de lucht die we dagelijks inademen zit 21% zuurstof.

Sedatie met lachgas is een veilige methode van sedatie, waarbij het kind rustiger wordt, maar wel bij bewustzijn blijft. Wanneer het lachgas ingeademd wordt, zorgt dat ervoor dat het kind:

 • zich meer ontspannen voelt
 • zich minder bang voelt
 • minder pijn voelt.

Zodra het inademen van het lachgas wordt gestopt is de werking van het lachgas na vijf minuten afgelopen en zijn er weinig na-effecten merkbaar. In het St. Antonius Ziekenhuis wordt sedatie met lachgas gebruikt op de Spoedeisende Hulp en de afdeling Kindergeneeskunde.

Voorbereiding

Niet nuchter

Uw kind hoeft niet nuchter te zijn. Wij raden aan om vanaf 2 uur voor de behandeling niet meer te eten. Uw kind mag gewoon blijven drinken.

Praktijkspecialist

De sedatie wordt uitgevoerd door een lachgas praktijkspecialist. Dit is een arts of verpleegkundige die speciaal opgeleid is om sedaties met lachgas uit te voeren. Vóór de behandeling komt de lachgas praktijkspecialist kennismaken met u en uw kind. In dit gesprek bespreekt de praktijkspecialist onder andere:

 • de gezondheid en eventueel medicijngebruik van uw kind;
 • wat er gaat gebeuren voorafgaand en tijdens de sedatie;
 • de te verwachten effecten van de sedatie met lachgas.

Mijn Antonius-account aanmaken

Kind jonger dan 12 jaar

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius. Als uw kind jonger is dan 12 jaar kan hij/zij zelf geen toegang krijgen tot Mijn Antonius. Bent u ouder met ouderlijk gezag, dan kunt u na ondertekening van een machtiging en identificatie in het ziekenhuis, via Mijn Antonius toegang krijgen tot het medisch dossier van uw kind.

Lees hier hoe.

Kind ouder dan 12 jaar

Vanaf 12 jaar heeft uw kind zelf de mogelijkheid om toegang tot Mijn Antonius aan te vragen.

Lees hier hoe.

Afzeggen behandeling

Is uw kind verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

De behandeling stap voor stap

De kamer is schemerig. De spullen die tijdens de behandeling worden gebruikt, blijven zoveel mogelijk uit het zicht. Het is belangrijk dat het tijdens de sedatie rustig is. Alleen de praktijkspecialist die de sedatie uitvoert praat. Alle andere aanwezigen zijn stil. Op de achtergrond is wel het brommende geluid van het lachgasapparaat te horen. De sedatie werkt het beste als uw kind zich kan overgeven aan het dromerige gevoel en zich veilig voelt. Hij/zij kan nog wel reageren met handgebaren. Na de ingreep herinneren de meeste mensen zich niet precies wat er is gebeurd.

Kapje

Nadat uw kind in de behandelkamer is gaan zitten of liggen, wordt eerst het kapje gepast. Via dit masker wordt het mengsel van lachgas en zuurstof toegediend.

Saturatiemeter

Het kind krijgt een saturatiemeter om een vinger aangebracht. Dat is een speciale pleister of een klemmetje, ongeveer zo groot als een wasknijper. Hiermee kunnen de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed in de gaten worden gehouden.

Toedienen lachgas

Tijdens de hele behandeling wordt het mengsel van lachgas en zuurstof toegediend. Na ongeveer 3 tot 5 minuten voelt uw kind zich prettig en ontspannen. Dan kan gestart worden met de behandeling.

Behandeling

De behandeling verloopt op normale wijze. Als dat nodig is wordt er plaatselijke verdoving gegeven.

Einde van de behandeling

Na de behandeling wordt er 5 minuten zuivere zuurstof toegediend. Hiermee beëindigen we de sedatie zodat uw kind weer wakker wordt. Het kapje blijft nog voor het gezicht om het uitgeademde lachgas af te zuigen. Na 5 minuten is het lachgas uitgewerkt.

Verdoving

Een sedatie met lachgas maakt andere verdovingen niet overbodig. Vaak wordt bijvoorbeeld ook een verdovende zalf of een pijnstillend medicijn gebruikt. Lachgas werkt kort, terwijl plaatselijke verdovingen en pijnstillers langer effect hebben, zodat er ook minder pijn is op het moment dat het lachgas is uitgewerkt.

Beleving van sedatie met lachgas

Hoe iemand de lachgassedatie ervaart, wisselt per persoon. In het algemeen vertellen patiënten na de sedatie dat zij slaperig waren en het gevoel hadden te dromen. Sommigen hebben het over het gevoel in een ballon te zitten, een soort veilige plek waar ze de behandeling 'los' konden laten. Zij herinneren zich bijna niks meer van de behandeling terwijl ze tijdens de sedatie wel contact blijven behouden.

Hoewel bij het inademen van lachgas het eerste gevoel wat onwennig en vreemd kan zijn, verandert dit in de meeste gevallen na een paar minuten in een aangenaam, warm, ontspannen en/of zweverig gevoel. De meeste mensen voelen zich loom en een beetje afwezig. Het komt ook weleens voor dat iemand het een onprettig gevoel vindt.

Effect op de gezondheid

Wanneer lachgas op bovenstaande wijze gebruikt wordt (in lage concentraties en niet langer dan een uur) is dit ongevaarlijk voor de gezondheid. Heel soms hebben mensen na de sedatie last van na-effecten zoals duizeligheid, licht in het hoofd, euforie, misselijkheid en braken.

Expertise en ervaring

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s.

Kinderwebsite

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft speciale webpagina's voor kinderen en jeugd tot 18 jaar om zich voor te bereiden op hun bezoek aan het ziekenhuis. Aan de hand van onder meer filmpjes, beeldverhalen en veelgestelde vragen kunnen zij zien hoe alles gaat op de Kinderafdeling en kennis maken met de mensen die er werken. 

Samen beslissen bij de dokter

‘Samen beslissen bij de dokter’ legt uit wat kinderen volgens de wet wel en niet zelf mogen beslissen en hoe ouders en zorgprofessionals hier mee om moeten gaan. Een dokter mag een kind niet zomaar onderzoeken of behandelen. Hiervoor moet hij/zij toestemming vragen.

Kinderen tot en met 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet u als ouders deze toestemming geven.

Jeugd vanaf 12 jaar

Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan moet u als ouders én het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de dokter'.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om te beslissen of het een behandeling wil of niet. U mag daar als ouders dan officieel niet meer over meebeslissen. Vaak is het goed als ouders en kind hierover overleggen, want helemaal alleen een besluit nemen, is soms best lastig. Lees meer hierover op de pagina 'Samen beslissen bij de kinderarts'.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KIND 61-B

Terug naar boven