Behandelingen & onderzoeken

Sedatie met lachgas bij volwassenen

Binnenkort ondergaat u een behandeling waarbij u met lachgas in een lichte slaap gebracht wordt. Dit wordt sedatie genoemd. Hier leest u meer over sedatie met lachgas.

Lachgas is een gas, dat gebruikt kan worden om onnodige pijn en angst tijdens medische ingrepen te voorkomen. Wanneer lachgas ingeademd wordt, werkt het kalmerend. Het effect treedt binnen een paar minuten op en het is ook weer na enkele minuten uitgewerkt.

Meer over sedatie met lachgas

Sedatie is het toedienen van specifieke medicatie om de patiënt te kalmeren. Het effect hiervan is dat de patiënt zich minder bewust is van wat er om hem/haar heen gebeurt. Lachgas is een van de middelen die hiervoor gebruikt kunnen worden.

Bij sedatie met lachgas krijgt u via een kapje over de mond en neus een mengsel van lachgas en zuurstof toegediend.  De verhouding lachgas en zuurstof is altijd gelijk, namelijk 50%
lachgas en 50% zuurstof. Ter vergelijking: in de lucht die we dagelijks inademen zit 21% zuurstof. Lachgas heeft een kalmerende werking. Wanneer het lachgas ingeademd wordt, zorgt dat ervoor dat:

 • men zich meer ontspannen voelt;
 • men zich minder bang voelt;
 • men minder pijn voelt.

Een groot voordeel van lachgassedatie is dat, wanneer het inademen van het lachgas wordt gestopt, de werking na 5 minuten is afgelopen en dat er weinig na-effecten merkbaar
zijn.

Sedatie met lachgas is een veilige methode van sedatie, waarbij u rustiger wordt, maar wel bij bewustzijn blijft. In het St. Antonius Ziekenhuis wordt sedatie met lachgas gebruikt op de Spoedeisende Hulp en de afdeling Kindergeneeskunde (beide locatie Nieuwegein).

Voorbereiding

Zwangerschap

Bent u zwanger? Meld dit aan uw behandelend arts. U mag dan geen lachgas sedatie krijgen.

Voeding

U hoeft niet nuchter te zijn. Het is beter om vanaf 2 uur voor de behandeling niet meer te eten. U mag gewoon blijven drinken.

Praktijkspecialist

De sedatie wordt uitgevoerd door een lachgas praktijkspecialist. Dit is een arts of verpleegkundige die speciaal opgeleid is om sedaties met lachgas uit te voeren. Vóór de behandeling komt de lachgas praktijkspecialist met u kennismaken. In dit gesprek bespreekt de praktijkspecialist de volgende punten met u:

 • uw gezondheid en eventuele medicijngebruik,
 • wat er gaat gebeuren in de aanloop naar en tijdens de sedatie,
 • de te verwachten effecten van de sedatie met lachgas.

Behandeling

Advies en instructies over hoe de behandeling zal verlopen:

 • Hoe verloopt de sedatie met lachgas?
 • Andere verdoving
 • Behandeling stap voor stap

Hoe verloopt de sedatie met lachgas?

De kamer is schemerig. De spullen die tijdens de behandeling worden gebruikt, blijven zoveel mogelijk uit het zicht. Het is belangrijk dat het tijdens de sedatie rustig is. Alleen de
praktijkspecialist die de sedatie uitvoert, praat. Alle andere aanwezigen zijn stil. Op de achtergrond is wel het brommende geluid van het lachgasapparaat te horen.

De sedatie werkt het beste als u zich kan overgeven aan het dromerige gevoel en zich veilig voelt. U kan nog wel reageren met handgebaren. Na de ingreep herinneren de meeste
mensen zich niet precies wat er is gebeurd.

Verdoving

Een sedatie met lachgas maakt andere verdovingen niet overbodig. Vaak wordt bijvoorbeeld ook een verdovende zalf of een pijnstillend medicijn gebruikt. Lachgas werkt kort, terwijl
plaatselijke verdovingen en pijnstillers langer effect hebben, zodat er ook minder pijn is op het moment dat het lachgas is uitgewerkt.

Behandeling stap voor stap

 • Kapje

Nadat u in de behandelkamer bent gaan zitten of liggen, wordt eerst het kapje gepast. Via dit masker wordt het mengsel van lachgas en zuurstof toegediend.

 • Saturatiemeter

Er wordt een saturatiemeter om een vinger aangebracht. Dat is een speciale pleister of een klemmetje, ongeveer zo groot als een wasknijper. Hiermee kunnen de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed in de gaten worden gehouden.

 • Toedienen lachgas

Tijdens de hele behandeling wordt het mengsel van lachgas en zuurstof toegediend. Na ongeveer 3 tot 5 minuten voelt u zich prettig en ontspannen. Dan kan gestart worden met
de behandeling.

 • Behandeling

De behandeling verloopt op normale wijze. Als dat nodig is, wordt er plaatselijke verdoving gegeven.

 • Einde van de behandeling

Na de behandeling wordt er  5 minuten zuivere zuurstof toegediend. Hiermee beëindigen we de sedatie, zodat u weer wakker wordt. Het kapje blijft nog voor het gezicht om het
uitgeademde lachgas af te zuigen. Na 5 minuten is het lachgas uitgewerkt.

Nazorg

Beleving van sedatie met lachgas

Hoe iemand de lachgassedatie ervaart, wisselt per persoon. In het algemeen vertellen patiënten na de sedatie dat zij slaperig waren en het gevoel hadden te dromen. Sommigen hebben het over het gevoel in een ballon te zitten, een soort veilige plek waar ze de
behandeling 'los konden laten'. Zij herinneren zich bijna niks meer van de behandeling terwijl ze tijdens de sedatie wel contact blijven behouden.

Hoewel bij het inademen van lachgas het eerste gevoel wat onwennig en vreemd kan zijn, zal dit in de meeste gevallen na een paar minuten veranderen in een aangenaam, warm, ontspannen en/of zweverig gevoel. De meeste mensen voelen zich loom en een beetje afwezig. Het komt ook weleens voor dat iemand het een onprettig gevoel vindt.

Effecten van lachgas op de gezondheid

Wanneer lachgas op bovenstaande wijze gebruikt wordt (in lage concentraties en niet langer dan een uur) is dit ongevaarlijk voor de gezondheid. Wat gebeurt er na afloop van de behandeling? Heel soms hebben mensen na de sedatie last van na-effecten zoals duizeligheid, licht in het hoofd, euforie, misselijkheid en braken. 

Tot 30 minuten nadat de sedatie gestopt is mag u geen voertuig/ apparaat besturen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze inforamtie nog vragen, bespreek deze dan met de sedatiespecialist of behandelend arts. Indien u na de behandeling thuis nog vragen heeft of zich zorgen maakt, kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van het St. Antonius Ziekenhuis via telefoonnummer 088 320 33 00.

Gerelateerde informatie

Code SEH 27-AD

Terug naar boven