Behandelingen & onderzoeken

Stent plaatsen in de luchtwegen

Bij het plaatsen van een stent brengt de longarts eerst een starre scoop in. Via deze buis plaatst de longarts de stent (kunststof of metalen buisje) in de luchtwegen. Daardoor kan de patiënt makkelijker ademhalen.

Voorbereiding

Opname in het ziekenhuis

U wordt voor deze behandeling opgenomen in het ziekenhuis. In principe moet u 1 nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie omdat er complicaties kunnen optreden.

Voorbereiding op uw opname

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (bij operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Niet eten en drinken voor deze behandeling

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf 00.00 uur s’nachts niets meer mag eten en/of drinken. Bij een droge mond of tandenpoetsen mag u wel uw mond spoelen met water en het water uitspugen.

Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groot dat er tijdens de ingreep, eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan bovenstaande voorschriften houdt.

Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om het onderzoek niet door te laten gaan!

Medicijnen

Gebruikt u ‘s ochtends medicijnen? Dan mag u deze ’s ochtends innemen vóór 07.00 uur met zo min mogelijk water. Bent u diabetespatiënt ? Dan zal de longarts u informeren over uw medicijngebruik voor de behandeling.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, zoals Sintrom® of Marcoumar®, Apixaban® of Rivaroxaban® of clopidogrel®? Laat dit dan van tevoren weten aan de longarts of verpleegkundige. Uw bloed mag namelijk niet te ‘dun’ zijn voor deze behandeling. Bij het gebruik van bepaalde bloedverdunners wordt de ochtend voor de behandeling bij u bloed geprikt. Zo kunnen wij zien hoe dun uw bloed is.

Begeleiding

U wordt tijdens de laser volledig in slaap gebracht en blijft minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ter controle. Daarom is het noodzakelijk dat u gebracht wordt naar het ziekenhuis en ook weer wordt opgehaald.

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de polikliniek Longziekten.

Behandeling

Preoperatieve Screening

Voorafgaand aan de bronchoscopie met stentplaatsing heeft u een afspraak bij de Preoperatieve Screening (poli Anesthesiologie). U heeft een gesprek met een anesthesioloog. Dit is een arts die gespecialiseerd is in pijnstilling en het toedienen van narcose (slaapmiddel). Hij/zij beoordeelt of u veilig in slaap gebracht kan worden.

Opname

Op de dag van de bronchoscopie met stentplaatsing meldt u zich om 11.00 uur op de longafdeling die met u besproken is.

Naar de operatieafdeling

Wanneer u aan de beurt bent, vraagt de verpleegkundige u operatiekleding aan te trekken en uw eventuele gebitsprothese uit te doen. Vervolgens wordt u in uw bed naar de wachtruimte (holding) van de operatieafdeling gebracht.

De behandeling

 • De anesthesieverpleegkundige komt u in de wachtruimte (holding) ophalen.
 • U wordt overgetild naar de operatietafel.
 • De anesthesieverpleegkundige brengt vervolgens een infuus in.
 • Hierna volgt de time out met u, de longarts en de anesthesioloog. Hierbij wordt nog een keer gevraagd naar uw naam, geboortedatum en wat voor behandeling de longarts gaat doen. Dit is voor uw veiligheid.
 • Via het infuus krijgt u vervolgens een narcosemiddel toegediend door de anesthesioloog. Hierdoor valt u in slaap.
 • Tijdens de narcose brengt de longarts de starre bronchoscoop in naar uw luchtwegen.
 • Via die metalen buis brengt de longarts een flexibele bronchoscoop in. Een bronchoscoop is een buigzaam slangetje met aan het uiteinde een camera en een lampje. Hiermee kan de longarts de luchtwegen goed bekijken en de stent plaatsen.

Duur behandeling

De behandeling duurt 45 minuten tot 1,5 uur onder narcose. Uitslapen duurt zeker 2 uur.

Na de behandeling

Uitslaapkamer

Na de behandeling wordt u wakker op de uitslaapkamer (Recovery). De verpleegkundige controleert u daar regelmatig. Na de behandeling zit het infuus nog in uw arm. Ook kan het zijn dat er een slangetje in uw neus zit, waardoor u wat extra zuurstof krijgt. De anesthesioloog bezoekt u zodra u goed wakker bent en controleert of alles in orde is. Als alles goed is gegaan, kunt u terug naar de verpleegafdeling.

Verpleegafdeling

Zodra u terug bent op uw kamer, komen röntgenlaboranten bij u langs om met een rijdend röntgenapparaat een longfoto te maken. U kunt bij het maken van deze foto gewoon in bed blijven liggen. De verpleegkundige van de verpleegafdeling controleert u regelmatig. Ook gaat hij/zij na of u benauwd bent of slijm in uw luchtwegen heeft. Voelt u zich goed en bent u niet misselijk, dan mag u al snel na de behandeling weer wat eten en drinken. Het infuus blijft zitten totdat u naar huis gaat.

De zaalarts komt na de behandeling bij u langs om te vertellen hoe de ingreep is verlopen. Hij/zij vertelt u wat er gezien en gedaan is tijdens de behandeling.

Nazorg

Klachten

Het kan zijn dat u nog enige tijd een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft en wat moeilijk kunt slikken. Dit komt door de starre bronchoscoop en gaat bijna altijd vanzelf over. Ook kunt u na afloop een vieze smaak hebben, bloederig slijm ophoesten of zelfs stukjes weefsel. Dit komt doordat voor het plaatsen van een stent soms (afwijkend) weefsel weggebrand dient te worden. Dit is een nare gewaarwording, maar kan geen kwaad en stopt vanzelf. Vertel uw klachten wel altijd aan een verpleegkundige.

Uitslag onderzoek

Wanneer weefsel wordt opgestuurd naar de afdeling Pathologie, duurt het 5 tot 7 werkdagen voordat alle uitslagen bekend zijn. De longarts bepaalt op basis daarvan of er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn. De longarts spreekt met u af wanneer de uitslag besproken wordt.

Contact opnemen

 • Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op tijdens kantooruren met de poli Longgeneeskunde, T 088 320 14 00.

 • Heeft u lichamelijke klachten na het onderzoek/de behandeling en maakt u zich zorgen?

Dan kunt u de eerste 24 uur na uw onderzoek/behandeling tijdens kantooruren contact opnemen met de poli Longgeneeskunde, T 088 320 14 00. Buiten kantooruren kunt u contact leggen met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00. Daarna neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssysteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen, zoals longfibrose, longontsteking, sarcoïdose, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2.000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum en het ROW Expertisecentrum.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code LBK 05-B

Terug naar boven