Behandelingen & onderzoeken

Wondbehandeling met vacuümsysteem

Een wondbehandeling met een vacuümsysteem wordt voorgeschreven om de genezing van de wond te bevorderen. 

De behandeling vermindert de zwelling en bevordert zowel de bloedcirculatie als de doorbloeding van de wond, waardoor de wond sneller geneest. Hier leest u meer over de behandeling.

Meer over wondbehandeling met vacuümsysteem

De wond wordt luchtdicht afgesloten, waarbij er een slang van de wond naar een vacuüm-pomp loopt. De pomp zorgt voor onderdruk (vacuüm) in de wond, waardoor overtollig vocht wordt afgevoerd naar een opvangbeker. 

Voorbereiding

De stappen van de wondbehandeling

 • Vooraf, bij de start van de wondbehandeling, reinigen we de wond goed en verwijderen we eventuele korstjes en weefselresten uit de wond.
 • We vullen de wond hierna met schuimverband of gazen (afhankelijk van wat de dokter voorschrijft).
 • Hierna plakken we de wond luchtdicht af met doorzichtig, klevende folie.
 • We knippen een kleine opening in het folie waarop we de slang met pleister-rand plakken.
 • De slang koppelen we aan de slang van de opvangbeker. De opvangbeker plaatsen we in de pomp en stellen we in op de door de arts of wondconsulent afgesproken stand.
 • Hierna zetten we de pomp aan.

Wat ziet u als de pomp aan staat?

Door het zuigen van de pomp wordt de lucht uit het schuimverband of uit de gazen gezogen waardoor het schuimverband of de gazen krimpen en de wondranden iets naar elkaar toe gezogen worden.

Bij veel vochtproductie van de wond ziet u vocht door de slang naar de opvangbeker lopen. Bij weinig vochtproductie van de wond hoeft er geen vocht zichtbaar te zijn in de slang.

Dit hoeft dus geen probleem te zijn! In de opvangbeker zit een zakje met korrels die het wondvocht bindt.  Dit voorkomt dat de vloeistof klotst.

Behandeling

De wondbehandeling

Het vacuümsysteem bestaat uit:

 • een pomp;
 • een opvangbeker met slang;
 • een slang met pleisterrand;
 • een schuimverband of gazen,
 • en doorzichtig klevend folie.

Wat merkt u van de behandeling?

Pijn

Als de pomp start, zuigt de pomp als het ware aan de wond. Hierdoor kunt u pijn voelen. Deze pijn neemt na 10 tot 15  minuten af. Blijft u toch pijn voelen? Laat het dan weten aan uw behandelend arts.

Geur

In principe moet de wond geen geur afgeven. De wond zit namelijk luchtdicht afgesloten. Toch blijkt uit ervaring dat veel wonden na verloop van tijd toch een vreemde geur gaan afgeven, door het folie heen. Dit hoort erbij.

Verschoning verband

Het verband moet 2 keer per week worden gewisseld, tenzij er iets anders is afgesproken. Voordat het verband verwisseld wordt, moet de pomp een 0,5 uur worden uitgezet. De slang moet u loskoppelen, zodat er weer lucht bij uw wond kan komen en het verband los kan laten.

Dit loslaten, kan pijn doen. Hiervoor kunt u eventueel pijnstilling nemen. Vooral schuimverband kan soms vastzitten aan de wond, waardoor het lastig te verwijderen is. In dit geval kan de persoon die uw wond verzorgt het beste het verband nat maken, bijvoorbeeld onder de douche. Nat verband is beter te verwijderen. De wond kan bij het verwijderen van het verband iets bloeden. Dit is normaal.

Bewegingsmogelijkheden met de vacuumpomp

Of u mag lopen met de pomp hangt af van de plaats van de wond en uw lichamelijke conditie. Vraag uw behandelend arts naar de mogelijkheden. De pomp heeft een accu. Hierdoor kan de pomp een flink aantal uren zonder stroom. De pomp geeft aan wanneer de pomp weer aangesloten moet worden aan het stopcontact.

Voor thuis wordt geadviseerd ’s nachts de accu op te laden. U kunt in principe douchen met de wond, omdat het folie waterdicht is. Let wel goed op dat de pomp niet nat wordt! Lang douchen of een bad nemen, vergroot het risico op loslaten van het folie. Dit raden we dan ook zeker af. Zit de wond op een plek die moeilijk is af te dekken? Douche dan ook niet te lang. Wij adviseren u om alleen te douchen op de dagen dat de verbandwissel zal plaatsvinden. Overleg altijd met de verpleegkundige of wondconsulent of u kunt douchen.

Nazorg

Naar huis

Als de behandelend arts het medisch verantwoord vindt, kunt u met de wondbehandeling met vacuümsysteem naar huis. De afdelingsverpleegkundige regelt samen met Bureau Nazorg en de wondconsulent de thuiszorg en alle benodigde materialen.

Voor thuis zal in het algemeen een kleine handzame pomp geregeld worden. De materialen worden in overleg met u op uw verblijfsadres bezorgd of in het ziekenhuis, zodat u het bij ontslag mee kunt nemen.

Voor ontslag wordt de pomp van het ziekenhuis verwijderd en wordt er, als tijdelijk alternatief, een vochtig of ander verband op de wond gedaan. De pomp wordt thuis weer aangesloten door de thuiszorg. Van de gebruiker en zorgverlener wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met de vacuumpomp waardoor er geen schade ontstaat aan de pomp en/of snoeren.

Problemen thuis

Het alarm

Het alarm gaat af als de opvangbeker vol zit, de accu leeg is, of als er lekkage van lucht is (de wond is niet goed luchtdicht afgeplakt).

Opvangbeker vol

of koppel de slang los en doe het dopje op de slang (afhankelijk van het systeem dat aangesloten is). Raadpleeg verder het instructieboekje.

Een lege accu

Als de accu van de pomp leeg is, zoekt u zo snel mogelijk een stopcontact en laadt u de accu weer op.

Luchtlekkage

Als er sprake is van luchtlekkage, is er bij het folie soms een sissend geluid te horen. Door te controleren of het sissen ophoudt (door de vinger erop te houden) is het duidelijk dat hier folie bijgeplakt moet worden.

Vraag zo nodig hulp van de thuiszorg! Laat het verband per ongeluk los, of kan een lekkageprobleem niet binnen 1 uur opgelost worden? Verwijder dan het gehele verband en doe een absorberend verband of gaas op de wond.

Waarschuw de thuiszorg, zodat zij opnieuw het vacuümsysteem aanbrengen. Is de pomp kapot? Neem dan contact op met de leverancier van de pomp.

Wanneer contact opnemen?

Neem contact op met de behandelend arts of wondconsulent als:

 • er helder rood bloed uit de wond komt;
 • er geel/groen/grijs pussig vocht uit de wond komt;
 • de kleur van het wondvocht ineens verandert;
 • de opvangbeker erg snel vult met bloederig vocht (binnen 2 uur vol);
 • de wondomgeving roder, warm en pijnlijk wordt;
 • de pijn in de wond toeneemt;
 • de wond vies gaat ruiken;
 • u zich om een of andere reden zorgen maakt.

Tot slot

Als er nog maar verband is voor 1x verbandwissel graag contact opnemen met de poli wondzorg zodat er nieuw materiaal besteld kan worden. 

Als u voor controle van de wond in het ziekenhuis terug moet komen, verzoeken wij u het benodigde verbandmateriaal mee te nemen, zodat de wond op de poli door de wondconsulent weer ingepakt kan worden.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?

Stelt u die dan gerust aan de behandelend arts of (wijk) verpleegkundige.

U kunt op werkdagen contact opnemen met de wondconsulenten. Zij zijn tijdens het telefonisch spreekuur bereikbaar via 088 - 320 28 01.

Het telefonisch spreekuur vindt plaats tussen 08.30 – 09.00 uur en 13.00 en 13.30 uur. Tussendoor staat het antwoordapparaat aan. Spreekt u dan een bericht in, dan bellen zij u terug. In het weekend en op feestdagen zijn de wondconsulenten niet bereikbaar. Bij erg dringende vragen kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Gerelateerde informatie

Code WON 04-B

Terug naar boven